Ziraat Ne Demek, Ziraat Nedir

Ziraat Ne Demek, Ziraat Nedir
Ziraat Ne Demek, Ziraat Nedir

Ziraat Ne Demek

İnsanların, her dönem temel ihtiyaçları olmuştur ve bu ihtiyaçların gerektiği gibi karşılanması zorunludur. Yeme içme ve giyim gibi önemli ihtiyaçların karşılanması içinse insanoğlu, eski dönemlerden beri belirli tarımsal faaliyetlerde bulunmuştur. Tarım, temel insan ihtiyaçlarının karşılanması için her ülkede toprağın birtakım yöntemlerle işlenmesidir. Tarımsal faaliyetlerin tümü ise, ziraat adı altında anılır. Ziraat nedir, hangi faaliyetleri kapsar insanlar için merak konusudur.

Ziraat, tarımsal faaliyetlerden öte bir sanattır. Toprağı işleyerek insanların yeme, içme ve giyim ihtiyaçlarının karşılanması için insan emeğinin bir ürünüdür. İnsanlar, tarımla uğraşmaya çok eski dönemlerde başlamıştır. Hatta insanlık tarihinin ilk dönemlerinde temel geçim kaynağı tarımdı. Bugün ise, teknolojik gelişmeler sayesinde  daha modern tekniklerle yapılsa da insanoğlu hala tarımsal faaliyetlerle uğraşmaktadır. Beslenme ile giyinme açısından doğa ve bitkiler, insanların ihtiyaçlarını karşılayabileceği temel kaynaklardır. İnsanlık tarihi boyunca her devlet, tarımsal faaliyetleriyle itibarını arttırmıştır.

Ziraat Nedir

Ziraat, insanların yaşamlarını idame ettirebilmeleri açısından ihtiyaç duydukları beslenme ve giyim kuşam ürünlerinin karşılanması için toprağın işlenmesi, bitki ve hayvan yetiştirilmesidir. Yeme içme ve giyinme insanların olmazsa olmaz gereksinimleridir. Öyle ki, tarihin çeşitli dönemlerinde, açlık tehlikesi yaşanan ülkelerde, insanlar topraklarını bırakarak mecburi göç etmek durumunda kalmıştır. Günümüzde ise, nüfus yoğunluğunun hızlı şekilde artması sonucu ihtiyaçların da giderek çoğalması, ziraatin ülkeler için önemini arttırmıştır.

Ülkemizde Zirai Faaliyetler

Ziraat, ülkemiz ekonomisine en büyük katkıyı sağlayan sektördür. Ziraat faaliyetleri için gerekli olan tarım arazileri, ülkemizde diğer ülkelere oranla daha fazladır. Ülkemiz, sahip olduğu iklimi ve elverişli toprağı sayesinde, birçok bitkinin yetiştirildiği verimli bir ülkedir. Marmara’da Zeytin, ayçekirdeği, Akdeniz’de incir, üzüm, turunçgiller, Karadeniz’de çay, fındık, Güneydoğu’da pamuk ve baklagiller ile İç Anadolu’da baklagil ve pancar ile daha çeşitli bitkiler olmak üzere insanlar için gerekli her bitki üretilmektedir. Ayrıca, son zamanlarda ziraatçilik faaliyetlerine önem verilmesinden dolayı, Güney bölgelerde seracılık da yapılmaya başlanmıştır. Bu sayede, yılın her mevsimi, her sebze ve meyve rahatlıkla bulunabilmektedir.

ziraat ne demek
ziraat ne demek

Ürün yetiştirmek için yapılan faaliyetlerin tümü, zirai faaliyetler olarak adlandırılmaktadır. Ülkemizin çeşitli bölgelerinde yetiştirilen zirai ürünler, kendi ihtiyaçlarımızı karşıladığı gibi, önemli bir bölümü de dışarı ihraç edilerek ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Ülkemiz, her ürünün fazlasıyla yetiştirilmesine elverişli bir ülke olduğundan, dışarıdan fazla gıda ürünü ithal etmemektedir. Başta fındık ve incir olmak üzere, turunçgiller, üzüm ve pamuk gibi ürünler, ülkemiz tarafından diğer ülkelere en çok ihraç edilen ürünlerdir. Son zamanlarda, devlet tarafından zirai faaliyetleri arttırmak için çeşitli girişimler yapılmıştır. Zirai faaliyetlerin temelini sulama oluşturur. Ülkemizde, toplam ziraat arazilerinin yaklaşık yüzde 80’i sulamaya elverişli arazilerdir. Tarımsal krediler, çiftçilere verilen hibe destekleri ve tarımı teşvik edici bazı programlar, devlet tarafından zirai faaliyetleri desteklemek için yapılan çalışmalardır.

Tarımsal faaliyetlerin, her dönem daha modern tekniklerle yapılmasına ve toprağı doğru şekilde işleyerek istenilen verimin alınmasına yönelik bir meslek olan ziraat mühendisliğini biliyoruz. Ziraat mühendisleri, günümüz zirai faaliyetlerin yol göstericisidir. Tarımdan çevreye, bitki ve işgücünden hayvan ve sermayeye kadar zirai faaliyetlerin her aşamasını bir bütün şeklinde incelemeye yönelik bir meslek olan ziraat mühendisliği, kendi içerisinde bölümlere ayrılmaktadır. Zirai faaliyetler çok geniş bir alanı kapsadığından, kendi içinde böümlere ayrılarak incelenmesi daha kolaydır. Bitkisel ve hayvansal üretim ile tarım teknolojileri olmak üzere üç ana bölüme ayrılan zirai faaliyetlerin her bölümünün incelemesi, alanında uzman mühendisler tarafından yapılmaktadır.

Üniversite eğitimini bitkisel üretim üzerine tamamlayan mühendisler, bitkileri en ekonomik şekilde nasıl yetiştirebileceklerini ve üretimde yüksek kaliteyi nasıl alacaklarını hesaplamaktadır. Hizmet verdikleri bölgede, hangi toprak türünde hangi ürünlerin daha kolay yetiştirilebileceğinin hesaplamasını yaparlar. Toprağın hazırlanması, ekim işleri, sulama, gübreleme ve hasat zamanını, ziraat mühendisleri belirler.

ziraat nedir
ziraat nedir

Hayvansal faaliyetler alanında eğitim alan ziraat mühendisleri ise, hayvanların bakımı, beslenmesi ve ıslah edilmesi konularıyla ilgilenir. Etinden sütünden faydalanılan hayvanların verimliliğini nasıl yükseltebileceklerini hesaplarlar. Kullanılan yemlerin kalitesini incelerler hayvansal üretimden ekonomik ve pratik yöntemlerle yüksek verim almayı hedeflerler.
Son olarak genel tarım teknolojileri eğitimi almış bir mühendis, temel olarak tarım alanlarının belirlenmesi yönünde çalışmalar yapar. Tarım arazilerinin hangi ürünleri yetiştirmeye elverişli olduğu, üretimde kullanılan yöntemler, teknik gelişmeler ve üretim aşamasının projelendirilmesi, ziraat mühendislerinin görevidir. Tarım teknolojileri bölümünü bitiren ziraat mühendisleri arazi, bitki, hayvan, üretimde kullanılan her türlü araç ve ekipman olmak üzere zirai faaliyetleri bir bütün olarak ele alır.

Çiftçiler tarafından üretilen her ürün, üretim aşaması boyunca zirai faaliyetler olarak anılır. Örneğin; pirinç çoğu kişinin severek tükettiği pirinç, üretim aşaması oldukça zahmetli bir üründür. Suyun içinde, çeltikten elde edilen pirinç paketlenip satışa sunulana kadar zirai bir faaliyettir. Aynı şekilde, süt, yoğurt ve peynir gibi temel gıda maddeleri de hayvanlardan elde edilmekte, hayvanlar da etinden sütünden ve derisinden faydalanılmak üzere beslenmektedir. Yani zirai faaliyetler, üretim aşaması birbirini tamamlayıcı hizmetler zincirinden oluşmaktadır. Ürünlerin ekilmesi, dikilmesi, beslenmesi, bakımı ve değerlendirilmesi zirai, satışa sunulması ise ticari bir faaliyettir.

Her ülkenin zirai faaliyetleri, iklim ve coğrafi yapısıyla yakından alakalıdır. İklim ve yer şekilleri ne kadar elverişliyse, topraktan faydalanma imkanı da o kadar yüksektir. Aslında toprağın elverişli olması, tarımsal faaliyetlerden yüksek verim alınabilmesi için gerekli olsa da, çeşitli faktörler, zirai faaliyetleri farklı açılardan etkilemektedir. Sulama, tohumların ıslahı, gübreleme, toprağı havalandırma, makine kullanımı ile toprağın analiz ve bakımı, zirai faaliyetleri etkileyen temel faktörlerdir. Yeterli yağış almayan bölgelerde sulama, tarım açısından önemli bir sorundur. Ülkemizde, bu sorunun yaşanmadığı tek bölge, hemen her mevsimi yağışlı geçen Karadeniz Bölgesi’dir. Sulama sorunu haricinde gübreleme, tarım üzerinde etkisi olan etkileyen bir diğer faktördür. Yeterli sulama yapılan tarım alanlarının gübrelemesi de bol yapılmalıdır ki, üretimden beklenen verim alınabilsin.

Ayrıca, yine ekonomik yöntemlerle yüksek verimli zirai faaliyetler için kullanılan tohumun kalitesi de önemlidir. Zirai faaliyetler, her dönem gelişen teknolojiye ayak uydurularak, uygun cihaz ve ekipmanlarla yapılmalıdır. Toprak bakımı ile analizi, tarımsal faaliyetlerin arttırılmasına yönelik imkanlardan birisidir. Toprağın, bulunulan bölgeye göre hangi ürünün yetiştiriciliğini yapmak için uygun olduğu belirlenmelidir. Ekim işlerinden önce arazi mutlaka sürülmeli, otları temizlenmeli ve havalandırılmalıdır. Hastalık ve haşerelere karşı gerektiğinde, zirai mücadele kapsamında ilaçla müdahale yapılmalıdır.

Zirai faaliyetler, her ülkenin toprağına ve coğrafyasına uygun şekilde gerçekleştirdiği faaliyetlerdir. Tarihin en eski dönemlerinden beri temel geçim kaynağı olarak uygulanan zirai faaliyetler, günümüzde hala aynı amaca yönelik olarak uygulanmaktadır. Ancak, kullanılan yöntemler farklıdır. İhtiyaçlar değiştikçe ve teknoloji geliştikçe, tarımsal faaliyetler için kullanılan yöntemler de değişmektedir.

Kısaca ziraat ne demek sorusuna, insanların geçiminin sağlanması ve hayati ihtiyaçlarının karşılanması için toprağı işleme, bitki ve hayvan yetiştirme şeklinde cevap verebiliriz. Ülkemiz, coğrafyası bakımından zirai faaliyetler konusunda şanslıdır. Türkiye’de, ülke nüfusunun hayatını rahat şekilde idame ettirebilmesi için zirai faaliyetler kapsamında fazlasıyla üretim yapılmakta, ürünlerin fazlası da yurtdışına ihraç edilmektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPTCHA


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.