Yavuz Sultan Selim Kimdir

Yavuz Sultan Selim Kimdir
Yavuz Sultan Selim Kimdir

Yavuz Sultan Selim Kimdir

Tarih kaynakları, ülkemiz için yaptıkları ve eserleriyle unutulmaz olan isimlerle doludur. Yavuz Sultan Selim, tarihte unutulmazlar arasında yerini alan Osmanlı Padişahlarından birisidir. Peki Yavuz Sultan Selim kimdir ve neler yapmıştır?

Hemen hemen herkes, Yavuz Sultan Selim’i tanır. 3. köprüye adının verilmesiyle akıllara yeniden gelen bu büyük padişah, Osmanlı Devleti’nin 9. Padişahıdır. Ayrıca, ilk Osmanlı halifesi olma özelliğine de sahiptir. 2. Beyazid ve Gülbahar Hatun’unun çocukları olan Yavuz Sultan Selim, şehzadelik döneminde devlet yönetimi ve askeri yöneticilik için özel eğitimler almış, tecrübe edinmesi amacıyla da kendisine Trabzon valiliği görevi verilmiştir. Valilik görevi boyunca hem fiziki özellikleri hem de o dönemin silahlarını ustalıkla kullanması, müslümanlarda büyük hayranlık uyandırmış, düşmanları ise tedirgin etmiştir.

Askeri alandaki başarılarından dolayı sadece Trabzon Valiliği yapmakla kalmayıp, Kars, Artvin ve Erzurum başta olmak üzere çeşitli illeri fethederek Osmanlı topraklarına katılmasını sağlamıştır. Şah İsmail’in, Doğu Anadolu’dan başlayarak, İç Anadolu’dan Akdeniz sahilleri ve Rumeli’ye kadar olan propagandalarına karşı etkili güvenlik önlemleri almıştır. Valilik göreviyle Şah İsmail’in ülkemiz üzerindeki propagandalarını engelleyemeyeceğini düşünerek, Osmanlı tahtına aday olmuştur.

Babasına karşı uzun süren mücadele sonucunda tahta çıkan Yavuz Sultan Selim, ilk olarak karışıklıkları önlemek için girişimlerde bulundu. At binme, kılıç kullanma, güreş ve ok ile yay yapmada ustaydı. Mücadeleci kişiliğine rağmen, ince ruhluluğuyla da ön plana çıkmaktaydı. Gösterişi sevmez, Devletin malını kendi ihtiyaçları için kullanmazdı. Tüm öğünlerde tek çeşit yemek yiyerek israftan kaçınırdı. Tarihçiler, Yavuz Sultan Selim’i anlatırken, 8 yıllık Padişahlık hayatına 80 yıllık hizmet sığdırmış bir yönetici sıfatını kullanırlar.

Cengiz Han kimdir?

Yavuz Sultan Selim’in Kazandığı Zaferler

Yavuz Selim, sekiz yıl tahtta kalmasına rağmen, Osmanlı devleti adına büyük mücadeleler vermiş, önemli zaferler kazanmıştır. Kardeşleri ve babasına karşı verdiği uzun mücadele sonrası tahta çıktığı zamanda, Osmanlı Devleti sıkıntılı bir dönemden geçiyordu. Doğudaki Şii-Safevi devletinin yıkıcı faaliyetleri, Osmanlı için büyük tehdit oluşturuyordu. Yavuz Sultan Selim’in öncelikli hedefi ise, Doğudaki Türk İslam Devletlerini tek çatı altında toplamaktı. Faaliyetlerini gerçekleştirmek için, ordusunu toplayarak 1514 yılında İran Seferi’ne çıktı. Aynı yıl Çaldıran’da yapılan savaşta Safevileri boguna uğratarak Osmanlı Devleti’ne büyük bir zafer kazandırdı.

Çaldıran Zaferi ile, Doğu Anadolu bölgesinde Osmanlı Devleti için tehdit oluşturan unsurlar ortadan kaldırılmıştır. Erzincan ve Bayburt, Osmanlı topraklarına katıldı. Dulkadiroğulları Beyliği ortadan kaldırılarak, Diyarbakır, Bitlis ve Mardin, kesin olarak Osmanlı’ya geçmiştir. Bu katılımlar sonucunda, Anadolu’da Türk birliği sağlandı.

İran seferi ve öncesindeki anlaşmazlıklar, Mısırlıların ve Safevilerin Osmanlı Devleti’ne karşı ittifak yapmalarına neden olmuştur. Bu ittifak, Yavuz Sultan Selim’in kulağına gidince, Mısır’a sefer düzenlemeye karar verdi. Yavuz Selim, 1516 yılının haziran ayında Mısır Seferi’ne çıktı. O dönemde Mısır’a bağlı olan Antep ve Besni kaleleri, Osmanlı Devleti’ne teslim oldu. 24 Ağustos 1516 yılında, büyük Mercidabık Savaşı yapıldı. Osmanlıların askeri gücüne fazla dayanamayan Mısır Ordusu, mağlup oldu. Mısır hükümdarı öldü ve kazanılan zaferle, Osmanlı ile Suriye ilişkileri başladı.

Mercidabık zaferinden sonra seferlerine devam eden Yavuz Sultan Selim, Halep, Hama, Humus, Şam ve Lübnan’ı, herhangi bir direnmeyle karşılaşmadan teslim aldı. Devamında Kudüs, akabinde Gazze’ye girdi. Mercidabık zaferinin kazanılmasından sonra, Mısır Hükümdarlığına geçen Tumanbay, hiçbir şekilde Osmanlı Devleti ile anlaşmayı kabul etmedi. Hatta, barış için gönderilen Osmanlı elçisini öldürerek kararlılığını belli etti. Savaş için, gerekli donanımlara sahip bir savunma mekanizması oluşturdu. Bunun üzerine Yavuz Sultan Selim, büyük kararlılıkla Sina çölünü geçti ve iki ülke Ridaniye’de karşılaştı. Etkili savaş stratejisi sayesinde Mısır Ordusu’nu mağlup eden Yavuz Sultan Selim, 1517 yılında Ridaniye savaşını kazandı. Memlüklerin ortadan kaldırıldığı Ridaniye Zaferi, Yavuz Sultan Selim’in savaşçı özelliği kadar zeki yanını da ortaya koymuştur.

Mercidabık Zaferi’nden sonra Yavuz Sultan Selim, Kahire’ye girerek Abbasi Halifeliği’ne son verdi, Kahire’yi aldı. Bunun üzerine, Filistin, Mısır ve Suriye Osmanlı hakimiyetine girdi. Hicaz ve Doğu’daki ticaret yolları, Osmanlılar tarafından tamamıyla ele geçirildi. Savaşlarda elde edilen ganimetler, Osmanlı hazinesinin dolmasını sağladı. 1517 yılında, Hz. Muhammed (S.A.V)’nin hırka, diş, sancak ve kılıcının bulunduğu kutsal emanetleri getirtti. Hilafetin Abbasilerden Osmanlılara geçirilmesini sağladı. Başarılarından dolayı Osmanlılara önemli katkıları bulunan Yavuz Sultan Selim, Ayasofya Camii’nde bir tören düzenlenerek, Müslümanların hem dini hem de siyasi lideri ilan edildi.

Bu tarihten itibaren, sadece bir padişah değil aynı zamanda halife ünvanına da sahip olan Yavuz Sultan Selim, Osmanlı Devleti’nin topraklarını kısa sürede genişletti. Hem askeri hem dini başarılar sağlayarak devlete birçok katkıda bulundu. Özel oluşturduğu casus timiyle hem ülke içinden hem de ülke dışından önemli haberleri alıyordu. Çaldıran, Ridaniye ve Memlük zaferinin kazanılmasında, bu timin etkisi büyüktür. Düşman kuvvetlerinin savaş hazırlığını önceden öğrenen Padişah, gerekli önlemleri alarak savaşları kazanmış, Osmanlı Devleti’nin her açıdan gelişmesine katkıda bulunmuştur.

Selim, Osmanlı Devleti’ne farklı alanlarda kazanımlar sağlamıştır. Haliç tersanesini genişletmiş, medrese sayısını arttırmıştır. Eğitime önem veren yapısıyla, eğitim kurumlarını arttırmasının yanında, sosyal hayat ve ticari faaliyetler için de birçok girişimde bulunmuştur. Hayatının büyük çoğunluğu mücadele ve savaşlarla geçen Padişah, ülke genelinde birçok camii inşa ettirmiştir. Ayrıca, İstanbul’daki Yavuz Sultan Selim Camii’nin temellerini attırmış, ancak tamamlamaya ömrü vefa etmemiştir. Camii’nin inşası, oğlu Kanuni Sultan Süleyman tarafından tamamlanmıştır. Yavuz Selim, kısa hükümdarlık hayatına rağmen, Osmanlı Devleti’ne siyasi, dini, kültürel, ticari ve sosyal hayatta en çok kazanım sağlayan hükümdardır.

 Yavuz Sultan Selim’in Kişisel Özellikleri

Yavuz Sultan Selim, savaşçı bir kişiliğe sahipti. Aynı zamanda merhametli ve duygusal bir yapısı vardı. Ancak din ve devlet işlerinde, kişisel duygularla yöneticilik vasfını birbirine karıştırmama özelliğine sahipti. Tüm padişahların sakal uzatmasına karşın o daima sakallarını keserdi. Bir kulağına sürekli küpe takardı. Geleceği görme ve önsezisi yüksekti. İnsan karakterinden anlayan bir yapıdaydı. Bu nedenle, özellikle seçtiği kişilerden oluşan casus timi, birçok zaferi kazanmasını sağlayacak bilgileri önceden kendisine ulaştırmıştı. Din ve Devlet aşığı bir yapısı vardı. Bu yapısı, hem padişah hem de halife görevinde bulunmasını sağlamıştır. Kısa sürede Osmanlı Devleti’ne kazandırdıkları, Yavuz Sultan Selim’in tarihe adını altın harflerle yazdıran padişah olmasının sebepleridir.

Yavuz Sultan Selim Sözleri

Yavuz Sultan Selim Sözleri
Yavuz Sultan Selim Sözleri

Kısaca Yavuz Sultan Selim

Yavuz Sultan Selim kimdir sorusu için verilebilecek en net cevap, vatan ve din sevgisi yüksek olan, hoşgörülü aynı zamanda mücadeleci bir kişilik olmasıdır. Kısa bir hükümdarlık döneminde sağladığı büyük başarılar ile müslümanların takdirini kazanan Yavuz Sultan Selim, Aslan pençesi adı verilen bir çıban nedeniyle 50 yaşında vefat etti.

Ölmeden önce yanında bulunan en yakın dostu Hasan Can’a durumunu sorar. Hasan Can da “Artık Allah ile olma vaktidir hükümdarım” deyince verdiği cevap unutulmazdır:

“Ya sen bizi şimdiye kadar kiminle bilirdin Hasan Can.”

Son sözleri ise “Hasan! Sure-i Yâsin oku…” olmuştur.

Kabri, Yavuz Sultan Selim Camii’nin bahçesindedir. Yavuz Selim, Osmanlı Devleti’nin sınırlarını kısa sürede genişletmiş, birçok açıdan da devlete katıklar sağlamıştır. Vefatından sonra yerine, oğlu Kanuni Sultan Süleyman geçmiştir. Yavuz Sultan Selim, Osmanlı Devleti’nin gelmiş geçmiş en donanımlı ve adından söz ettiren padişahlarındandır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPTCHA


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.