Yapay Zeka Nedir, Ne İçin Kullanılır, Tehlikeli Mi

Yapay Zeka Nedir, Ne İçin Kullanılır, Tehlikeli Mi
Yapay Zeka Nedir, Ne İçin Kullanılır, Tehlikeli Mi

Yapay Zeka Nedir

Yapay zeka ne demek? Yapay zeka nedir diye bir tanım yapılacak olursak, belli bir problemi çözebilmek veya belli bir sorunun üstesinden gelebilmek amacıyla tasarlanmış bir algoritmadır, diye belirleyebiliriz. Yapay zeka, insanların oluşturmuş olduğu bir yazılımdan ibarettir. Yapay zekalar ancak ve ancak bilgisayar olan ortamlarda saklanabilen yazılımsal kodlardır.

Tabletler, bilgisayar ve akıllı telefonlarımızda yapay zekayı kolaylık amaçlı kullanmaktayız. Kullandığımız her türlü yazılım ve programların tamamı basit yöntemli yapay zekalardan ibarettir. Bu nedenle yapay zekaların şuan için yaşayabileceği alanlar hard disk olarak belirlenen depolama alanlarıdır. İçinde bilgisayarların teknik aksamlarını barındıran ve elektronik devreye sahip her fiziki ürün, her obje, ekipman ve robot yapay zekanın yeni kullanım alanıdır.

Python Nedir

Yapay Zeka Nasıl Ortaya Çıktı

Yapay zeka ismi 1956 yılında Amerika’da yazılım toplantısında ortaya çıkmıştır. İlk o toplantıda ele alınmıştır. Bu toplantıda “Artificial intelligence” kavramı ile dünya tarihinde ilk kez yapay zekanın varlığından söz edilmiştir. 1956 yılında geliştirilmeye başlanan bu yazılımı deep blue isimli bir yazılım olarak 1997 yılında son hali ile kendini dünyaya kanıtlamıştır. Bilgisayar üzerinden oyunlarda kişilerin karşısına konulan yapay zeka insandan farksız olarak düşünceleri ile tüm dünyada varlığını kabul ettirmiştir.

Stanford Üniversitesinde ortaya çıkan yapay zeka nedir terimini kullanan isim Profesör John McCarthy’dir. Çıkış amacı ise, 2. Dünya Savaşı’na denk geldiği için, savaşta makinelerin düşünebilmesine yönelik araştırmaları kapsamaktadır. Savaş konusunda makinelere bir sorumluluk yüklemek ve savaşları minimum insan çok makine ile kazanmak isteyen bilim adamlarının ortaya attığı düşünceler üzerine genişletilmiş bir sistem ağıdır.

Yapay Zeka Türleri Neler

Yapay zekalar iki moda ayrılmış durumdadır. Birincisi deep blue isimli basit düzeydeki yapay zekalardır. Bunlar oyunlarda sıklıkla kullanılır. Karşı taraftan hangi hamle gelirse, kendi hamlelerini de kişiye göre belirleyerek hareketlerine yön veren yazılımlardır. Kişiye vereceği tepkilere karşı ne karşılık verilmesi gerektiğini yükleyerek, yapay zekanın ona göre hareket etmesini sağlayan bir yazılım çeşitidir. Deep earning denilen ikinci tür yapay zeka ise, çağımızda üzerinde yoğun bir şekilde çalışılan bir tekniktir. İnsan beyninin sinir ağı sisteminin oluşturulması sağlanan ve kendine ait gözlemlerinin oluşturulup, öğrenme gerçekleştirilen yazılımlardır. Yapay zeka türleri bizlere yapay zeka nedir konusunda bilgi vermektedir.

Yapay Zeka Ne İçin Kullanılır

Yapay zeka insanın düşünce sistemini algılayıp bu sistemlerin bir kopyasını oluşturarak yaşamsal form oluşturma işlemidir. Cihazların düşünce sistemlerini oluşturarak, düşünebilen eşyalar ortaya çıkarma biçimi olarak kullanılabilmektedir. Düşünebilen bir cihaz ya da düşünebilen bir yazılım ile hayatı kolaylaştırmak amacıyla kullanılabilir. Yapay zeka şuan için kullanmakta olduğumuz elektronik aletlerin beynini oluşturmaktadır. Buradan hareketle, kendi kendine düşünebilen ve yüklendiği yazılımlar sayesinde mantıksal olarak kararlar verebilen elektronik aletlerin üretilmesini kapsamaktadır.

Yapay zekanın kullanım alanları çok farklı kategorilerde değerlendirilebilmektedir. Bunun ilki ses tanıma ve anlamaya dayalıdır. Bilgisayarların sesi tanımasını ve kişinin ağzından çıkan titreşimlerin dijitalleşmesi ve frekansların yazılıma dönüştürülmesi söz konusudur. Özellikle konuşulan sözcüklerin mantıksal olarak anlaşılması yapay zeka algoritmalarının geliştirilerek veri aktarımının gerçekleşmesi sonucunda algılama yüksek düzeyde başarı göstermektedir. Bireysel kullanım alanında en başarılı örnek olarak Apple’ın kullanmış olduğu Siri uygulaması, Google’ın kullanmış olduğu Now yazılımı ve Microsoft’un kullanmış olduğu Cortana yazılımıdır. Ses tanınması, konuşulanı anlaması ve buna karşılık vermesine dayalı olarak planlanan sistemler olma özelliğini göstermektedir.

Görüntü işleme alanında ise, kamera görüntülerini alıp çekip buna uygun olarak yorumlamalar yapması amaçlanmıştır. Sürücü olmadan kullanılan araçlar, güvenlik ağı ve sağlık sektöründe yapay zekanın görüntü işleme ağını kullanmaktayız.

Doğal dil işleme alanı ise, yapay zekanın günümüz çağında gelişmelerini ilerlettiği bir uygulamadır. İleride evrensel bir dilin olmayacağını ve kişilerin dil bilme zorunluluğunu ortadan kaldıracağı bir çalışmanın temellerini oluşturmaktadır Doğal dil olarak yapay zeka bu uygulamaya göre kişinin konuştuğu dili algılayarak istenilen başka bir dile çevirme işlemi yapmaktadır. Bunu yaparken de sıfır hata ile kişinin ana diliymiş gibi konuşması ve algılamasını amaçlamaktadır.

Muhakeme alanında ise, yapay zekanın muhakeme yapabilme yeteneği üzerinde çalışılmaktadır. Bu durum da kullanım alanları olarak kişilerin kısa bir süre zarfında evlerinde bulunan yapay zekalar ile yalnızlıklarını giderebileceği ve karşısında konuşan robotlar bulabileceği döneme hazırlık amaçlı olarak yapılan çalışmalardır.

Yapay Zeka Tehlikeli Mi

Yapay zeka nedir ve yapay zekalar tehlikeli midir, soruları çağımızda kişilerin en sık sormuş olduğu ve cevap aradığı problemlerden biridir. Yapay zekalar, makinelerin karmaşık problemlerini insanlar gibi çözümlemeler sağlamak amacıyla tasarlanmış yazılımlardan oluşmaktadır. insan zekasının karakterini alıp algoritmaya çevrildiği için ileri düzeylerde insanlık tarihi için tehlikeli bir durum yaratma eğilimi gösterebilir. Tıpkı bir insan gibi düşünüp, tıpkı bir insan gibi hareket eden ve bunu yaparken de makine olduğunu yani ölümsüz olduğunu bilen yapay zeka ileri düzeylerde insanlık tarihi açısından tehlikeli olma eğiliminde olması kaçınılmaz bir hal alabilir.

yapay zeka nedir
yapay zeka nedir

Elon Musk (Bknz: Elon Musk Kimdir ) tarafından yapay zekanın tehlikeli olduğu ve dikkat edilmesi uyarıları yapılmıştır. Yapay zekayı insanlığın sonu olarak nitelendirmiştir. Amerika’ da yer alan eyaletlerin yapay zekayı düzenlemesine yönelik kanunlar çıkarmasını aksi takdirde bu durumun önü alınamaz sorunlar çıkaracağını belirtmiştir. Bu teknoloji her ne kadar faydalı ve işleri kolaylaştıran bir yazılım olsa da insan geleceği için risk teşkil etmektedir. Teknoloji her zaman iyi ya da kötü şeyler için kullanılabilir. Bu neden nasıl kullanılacağına insanlık karar vermelidir. Fakat insanlık bu durumu makinelerin eline bırakırsa gelecekte ne yazık ki, insanlık için yapay zekalar risk teşkil edecektir.

Yapay Zekanın Avantajları Neler

Yapay zekanın tehlikeli olduğu düşüncesinin yanı sıra günümüzde kullanılan avantajları da bulunmaktadır. Bu avantajların başında insan hayatını kolaylaştırması gelmektedir. Yapay zekalar kişilerin yapması gereken ağır beyin gücü gerektirecek işleri yazılım programları sayesinde yaparak kolaylık sağlamaktadır. Böylece insanlara hem maddi hem de zaman olarak tasarruf sağlamaktadır.

Yapay Zeka ile Neler Yapılabilir

Yapay zekayı kullanabilmek için öncelikle algoritmayı tanımak gerekmektedir. Algoritmayı bilmeden ve algoritmanın hangi açılarda sapmalar gösterebileceğini kestirmeden yapay zeka işlemleri ile uğraşmamak gerekmektedir. Yapay zekalar algoritma oluşturmaktan ileri gelmektedir. Bir makinenin yapımı ve kullanımına bağlı olarak yapay zekalar ile hayatımızı kolaylaştıracak elektrik – elektronik aletler yapılmaktadır. Ev işlerini basite indirgemek amaçlı yazılım programları oluşturulmuş robotlar ve makineler yapay zekanın bir ürünü olma özelliğindedir.

Ayrıca, günümüzde giderek yaygınlaşan ve akıllı ev olarak geçen; iklimlendirme yapabilen, market ile iletişim halinde olup, elektronik aletleri kendi devreleri ve yazılımları ile çalıştıran evler de yapay zekanın ürünüdür. Kullandığımız akıllı telefonlar, bilgisayar ve tabletler yapay zekaların en basit halleridir. Bahsedilen bu aletlerde gerekli olan yeni güncellemeler ve yeni gelen sürümler neticesinde yapay zeka kendini geliştirmektedir. Yapay zeka nedir ve nasıl kullanılır sorularına cevap arayan yapay zeka kullanımı, bir yapay zekaya ait yazılım ile neler yapılabileceğinin ip uçlarını bizlere vermektedir. Böylece kişilerin kullanım alanlarında kolaylık sağlanmasına yardımcı olmaktadır.

2 YORUMLAR

Python Nedir, Python ile Neler Yapılabilir - Bio Bilgi için bir cevap yazın İptal

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPTCHA


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.