Yalnız Nasıl Yazılır, Yanlız Mı Yalnız Mı?

yalnız nasıl yazılır; yanlız mı, yalnız mı?
yalnız nasıl yazılır; yanlız mı, yalnız mı?

Türkçede yazımı karıştırılan birçok sözcük vardır. Bunlardan biri hatta belki de en fazla karıştırılanı ise yalnız sözcüğüdür. Bu karışıklığın temel sebebi yanlış sözcüğü ile benzer yazım şekline sahip olmasıdır. Dolayısıyla bu yazımızda yalnız nasıl yazılır; yanlız mı, yalnız mı sorusuna çok hızlı bir şekilde cevap bulabilirsiniz. Bunun yanı sıra bir daha yazımını karıştırmamak için nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini de yine bu yazıda bulmanız mümkündür.

Her şey Nasıl Yazılır?

Yalnız Nasıl Yazılır?

yalnız nasıl yazılır?
yalnız nasıl yazılır?

Harf dizimi olarak “yanlış” sözcüğüne oldukça benzerlik gösteren bu sözcüğün doğru yazımını bu yazımızda bulabilirsiniz. Üstelik bu yazıyı okuduktan sonra söz konusu sözcüğün yazımını bir daha asla karıştırmayacağınızdan da emin olacaksınız. O halde yalnız nasıl yazılır, karıştırmamanın yolu nedir, hemen anlatalım.

Yalnız sözcüğü “yal (eski Türkçe) ya da yalın” kökünden “-ız” eki alarak türemiş bir sözcüktür. Bu türeme esnasında yalın sözcüğü iki heceli bir sözcük olduğu için ikinci hecesindeki sesli harfi kaybetmiştir. Başka bir deyiş ile ünlü/ses düşmesi meydana gelmiştir. Bundan dolayı sözcük yalınız değil, yalnız olarak dilimize yerleşmiştir. Bunu basit bir şema ile göstereck olursak şöyledir:

 • yalın- ız > yalınız (Bu esnada sözcüğün ikinci hecesindeki ünlü düşer.) > yalnız

Söz konusu sözcüğün yazmında karıştırılan nokta, ilk hecede “l” harfinin mi, yoksa “n” harfinin mi olduğudur. Yukarıdaki örnekten hareketle, sözcüğün “yalın”dan türediğini bilir isek ilk hecesinde “n” ünsüzünün değil; “l” ünsüzünün olması gerektiğini de asla unutmayız. Dolayısıyla sözcüğün “yal” ilk hecesine sahip olduğunu bilmek, bu sözcüğün yazımını bir daha karıştırmamak demektir.

Yanlız mı Yalnız mı?

yanlız mı, yalnız mı?
yanlız mı, yalnız mı?

Yazımızın ilk bölümünde bahsettiğimiz üzere yanlız mı, yalnız mı sorusunun cevabı oldukça basittir. Çünkü sözcük “yalın” sözcüğünden türemiştir. Dolayısıyla bu sözcüğü yazarken ilk hecesine “n” ünsüzünü değil de “l” ünsüzünü yazmak gerekir. Böylece bir daha yazımını karıştırmayız.

Yalnızda Ünlü Düşmesi Var mı?

Ünlü düşmesi, iki heceli bazı sözcükler ünlü ile başlayan bir ek aldığında meydana gelir. Bazı iki heceli sözcükler ikinci hecelerindeki ünlü harflerini kaybettikleri için bu ses olayına ünlü düşmesi ya da ses düşmesi denir. Söz konusu sözcük de iki hecelidir. Bu durumda yalnızda ünlü düşmesi var mıdır?

Yalnız dözcüğü “yalın” dan türemiş bir sözcüktür. Bu türeme esnasında ise, “-ız” ekini alırken, ikinci hecedeki “ı” sesini kaybetmiştir. Dolayısıyla yalnız sözcüğünde ünlü düşmesi vardır.

 • yalın – ız > yalınız > yalnız

Yalnız Edat mı Bağlaç mı?

Yazımı kadar sözcük türünü de sürekli karıştırdığımız sözcüklerin başında gelmektedir. Çünkü söz konusu kelime hem edat hem de bağlaçtır. Peki bu nasıl olur? Bir kelime aynı anda hem edat hem de bağlaç olabilir mi? Elbette olamaz. Bu durum, cümledeki kullanımına ya da anlamına göre değerlendirilmelidir. O halde yalnız edat mı, bağlaç mı sorusunu en kısa ve basit şekilde yanıtlayalım.

Yalnız sözcüğünü “ama, fakat ya da lakin” anlamında kullandığımızda bağlaç olur. Öte yandan söz konusu kelime, cümlede “sadece” anlamında kullanılmış ise bu durumda edat olmaktadır.

Yalnız Edatı ile İlgili Cümleler

Yazımızın bu bölümünde yalnız edatı ile ilgli cümlelere ulaşabilirsiniz.

 • Yalnız (sadece) sen gelmelisin, başkaları değil.
 • Beni yalnız (sadece) sen anladın.
 • Anlattıklarını çok iyi anladım yalnız (sadece) son birkaç cümlene pek anlam veremedim.
 • Pazara gideceksen yalnız (sadece) domates ve salatalık al.
 • Ben Türkiye’yi baştan başa gezdim; yalnız (sadece) Bursa’yı görmedim.
 • O soruyu yalnız (sadece) Zeynep Öğretmen çözebilirdi.
 • Herkes işini bitirip gitmiş yalnız (sadece) biz kalmıştık.
Yalnız Bağlacı ile İlgili Cümleler

Yazımızın son bölümünde ise yalnız bağlacı ile ilgili cümlelere örnek bulabilirsiniz.

 • Ben de sizin ile sinemaya gelirim yalnız (ama) çıkışta hemen eve dönmeliyim.
 • Kümesteki tavukları besle yalnız (fakat) dışarı çıkmalarına izin verme.
 • Çatıyı tamir edebilirim yalnız (lakin) yükseklik korkumu yenemiyorum.
 • Bu sınavdan yüksek aldım yalnız (ama) hiç çalışmamıştım.
 • İşini hala ilk günkü kadar iyi yapıyor yalnız (fakat) o eski heyecanı gözlerinde göremiyorum.
 • Yemeği ben yaparım yalnız (lakin) sen de bulaşıkları yıkarsın.
 • Çok çalıştı yalnız (ama) sınavdan istediği puanı alamadı ne yazık ki.
Önceki İçerikYakınma Ne Demek, Yakınma Ve Sitem Arasındaki Fark Nedir?

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.