Vizyon ve Misyon Ne Demek, Arasındaki Fark Nedir

Vizyon ve Misyon Ne Demek, Aralarındaki Fark Nedir
Vizyon ve Misyon Ne Demek, Aralarındaki Fark Nedir

Vizyon nedir? Misyon nedir? Bu iki kavram birbiri ile ilişkili mi? Aralarındaki fark nedir? Neyi ifade etmek için kullanılır?

Vizyon Ne Demek

Herkesin hayatında gelecekle ilgili bir takım planları vardır. Bu planlarda başarılı olabilmek için, varılmak istenen noktanın iyi bilinmesi gerekir. Eldeki imkanlardan hareketle, çeşitli değerlendirmeler ve programdırmalarla, gelecekte varılması gereken nokta vizyonu ifade eder. Bu kelimeyi, özellikle şirket liderlerinden sıkça duymaktayız. Vizyonumuz ve vizyoner kelimeleri de, şirketlerin tanıtımlarında kulağımıza çalınan kelimelerdir.

Spesifik ne demek? Öğrenmek için tıklayın.

İş hayatında oldukça popüler olan bu kavram, birçok kişinin aklında vizyon ne demek sorusunu uyandırmaktadır. Vizyon; iş hayatıyla ilgili bir kavramdır ve gelecekte varılmak istenen nokta veya olunması istenen konum demektir. Herkes, geleceğe dair hayallar kurar. Gelecekte hep, kendimizi görmek istediğimiz konumda hayal ederiz. Vizyon, hayalden daha geçekçi bir kavramdır. Yani, o an içinde bulunulan koşullar dahilinde, eldeki imkanları en iyi şekilde kullanarak istenen sonuca varmayı ifade eder.

Vizyon Nedir

Vizyon nedir sorusuna verebileceğimiz en net ve kısa cevap; hayal kurmaktan daha farklı bir şekilde, somut imkanlarla hareket ederek, gelecek hakkında plan yapmadır. İş yaşamına başladığında, kişi kendini belirli bir süre sonra hangi konumda görmek istiyorsa, o konum o kişinin vizyonudur. Vizyon sahibi olmak için, içinde bulunulan koşullarla ve eldeki imkanlarla alakası olmayan çarpık hayaller kurmak yerine, imkanlar dahilinde somut hesaplamalar yapmak gerekmektedir.

Vizyon Nedir
Vizyon Nedir

Misyon Nedir

Misyon, işletmelerin kuruluş amacını ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. İşletmelerin hizmet alanı, kalitesi ve dışarıdan nasıl göründüğü, misyonla alakalıdır. Şirket yetkilileri, hizmet tanıtımlarında ”misyonumuz” kelimesini sıklıkla kullanılmaktadır. Örneğin; ”misyonumuz, yeni gelişmeleri ve teknolojik imkanları en iyi şekilde kullanarak, hizmet verdiğimiz sektörde lider konuma gelmektir”. Bu örnek cümle, misyon ne demek sorusunu açıklar niteliktedir. Özellikle, ticaret hayatına yeni atılanlar ve henüz yolun başında olanlar, şirket yetkililerinin konuşmalarında bu kelimeyi duyduğunda, misyon nedir diye merak etmektedir. Misyon; işletmelerin, hangi sektörde hizmet verdiği, tercih ettiği sektördeki ürün seçimi ve hizmet kalitesi, müşteri kitlesi ve tanıtım ihtiyaçlarını ifade etmektedir.

Misyon Ne Demek

İş dünyası için önemli bir kavram olan misyon kısaca; şirketlerin kuruluş amacını ve faaliyet gösterdikleri alandaki başarısını ifade etmek için kullanılmaktadır. İşletmelerin kurulduğu alana bağlı olarak ne tür bir hizmet vereceği o şirketin misyonudur. Varılmak istenen noktada, kullanılan araç gereçler, teknolojik imkanlar, iş bölümü ve pazarlama faaliyetlerinin tümü, şirketlerin misyonunu ifade etmektedir. İşletmelerin misyonunda başarılı olabilmesi için, piyasadaki ihtiyaçlara yönelik hizmet vermesi gereklidir. Ayrıca, çalışanlar arasında işbölümü yapılmalı, birlik içinde motive etmeye dayalı bir yönetim biçimi uygulanmalıdır. Faaliyet alanında başarıyı yakalamak için her şirketin misyonu olmalıdır.

Misyon Nedir
Misyon Nedir

Vizyon ile Misyon Arasındaki Fark

Bu kavramların ikisi de işletmeler için önemlidir. Ancak, iş dünyasında belirli bir noktaya gelebilmek için şirketlerin, bu kavramları iyi ayırt etmesi gerekir. Vizyon, gelecekte varılmak istenen konumu ifade ederken misyon, bu konuma ulaşmak için nasıl bir çalışma yürütüldüğü, ne tür ekipmanların kullanıldığı ve hangi amaca yönelik hizmet verdiğini ifade etmektedir. Misyon, vizyona göre daha önemlidir. Çünkü, bir işletmenin profilini misyonu belirler. Vizyona göre daha kapsamlı bir terimdir.

Vizyon sadece, gelecekte işletmenin kendini hangi konumda gördüğüdür. Vizyona ulaşmak için, misyonla birlikte ilerlemek gerekmektedir. Yani, şirketin etkin misyonu ile, 5 yıl, 10 yıl veya 20 yıl sonrasında gelmek istediği nokta, o şirketin vizyonu şeklinde ifade edilir. İkisi de birbirleriyle bağlantılı kavramlar olsa da, vizyon amaç, misyon araçtır. Ulaşılmak istenen hedefe (vizyon) ulaşmak için kullanılan tüm imkanlar (misyon) şirketlerin temelini oluşturmaktadır. Faaliyet alanı ne olursa olsun şirketler, vizyonu ve misyonu olmadan sektöründe başarı sağlayamazlar.

Herhangi bir sektörde hizmet veren bir işletmenin, mutlaka bir hedefi olmalıdır. Bu hedef, şirketin çalışma biçimini de belirlemektedir. Ancak, vizyon belirlenirken, maddi manevi içinde bulunulan koşullar dikkate alınmalıdır. Hedefi olan şirketler, kendi elindeki imkanlar dahilinde başarıya daha kolay ulaşırlar. Başarı için sadece varılacak bir hedefin olması yeterli değildir. Ayrıca, bu hedefe varmak için belirli bir çaba sarfetmek, planlı ve programlı hareket ederek çeşitli imkanlardan doğru şekilde faydalanmak gerekir. Bu da, misyon şeklinde ifade edilir.

Anlatılanlardan yola çıkacak olursak, başarılı bir iş yaşamı için, vizyon ve misyon, şirketlerin çalışma prensibini belirleyen temel kavramlardır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here