Vaftiz Ne Demek, Vaftiz Etmek Nedir

Vaftiz Ne Demek, Vaftiz Etmek Nedir
Vaftiz Ne Demek, Vaftiz Etmek Nedir

Vaftiz Ne Demek

Grekçe kökenli olan vaftiz ifadesi kelime olarak, suya batırma veya suya daldırma anlamına gelmektedir. Ancak dinsel anlamda vaftiz nedir dendiğinde, kişinin önceki günahlı yaşamının kapanması ve yeni ve temiz bir yaşama geçmesini ifade etmektedir. Daha sembolik olarak ifade edilecek olursa, suya batırılan kişi bir önceki günahlı yaşamında ölmüş olmakta, sudan çıkarıldığında ise aklanmış olarak doğmuş olmaktadır.

Ancak bu törenle temizlenen kişi, bu seramonik tören ile kutsal kılınmış olmaz. Çünkü asıl olması gereken, kişinin iman etmesidir. Kişi gerçekten yüreğini ve yaşamını İsa Peygamber’e adamamışsa, sadece suya batırılması yeterli değildir.

Vaftiz ne demek sorusuna verilecek en yalın cevap, Hristiyanlık’da İsa Peygamber’in kiliseye verdiği bir buyruktur. İsa göğe yükselmeden hemen önce, çevresindekilere gidin, bütün ulusları yetiştirin, onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adı ile vaftiz edin demiştir. Bu ifadeler İncil’de yer almaktadır. Kiliseler bu şekilde bütün insanlara İsa’nın sözlerini öğretmek ve onları vaftiz etmekten sorumlu olmuştur. Kısaca bu işlem, İsa Peygamber’in açık buyruğudur. İsa Peygamber’e iman eden ve İncil’i Tanrı’nın sözü olarak kabul eden kişi temizlenmiş olur.

Vaftiz Etmek Nedir

Bu tören ile birlikte kişi, yaşamımı İsa’ya adıyorum, daha önceki kötü yaşantımı bırakıyorum ve İsa ile birlikte imanlı bir yaşamı sürmek istiyorum demiş olmaktadır.

Hıristiyanlık dininden önce de Yahudiler, dini inanışları gereği, kişilerin doğasının temiz olduğunu kanıtlamak amacı ile bu töreni yapmıştır. Vaftizci Yahya, herkesin tövbeye ihtiyacı olduğunu ile sürerek herkesin vaftiz edilmesini istemiştir. Ancak burada tövbe etmek esastır ve Hristiyanlık vaftizi ile aynı anlamı taşımamaktadır. Hristiyanlık vaftizi daha derin anlamlar kazanmıştır.

Kısaca İsa Peygamber’e inanan herkesin bu ibadeti yerine getirmesi gerekmektedir. Vaftiz nedir diye soranlara, bu törenin, inançlı bir kişinin, İsa Peygamber’in ölümü, gömülmesi ve yeniden dirilmesi ile özdeşleşmesi olduğunu anlatmak gerekir.

Vaftiz Nasıl Yapılır

Bu arınma işleminin, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adı ile yapılması esastır. Su ile yapılan Hıristiyan vaftizi, kişinin İsa Peygamber’e inandığını ve onun bir takipçisi olduğunu herkese açıklamanın bir yoludur. Yani su ile bu törende arındırılan kişi, sözleri ile ifade etmese de, aslında İsa’ya inanıyorum, ruhum günahlardan temizlendi ve şimdi yeni ve kutsal bir yaşama sahibim demiş olmaktadır.

Vaftiz nasıl yapılır konusunda gelince. Bu arınma töreninde, temizlenen kişinin başına su serpilmektedir. Su, ruhun arınmış ve temiz olmasının bir ifadesidir. Genelde bu tören, tek veya üçlü su serpme şeklinde yapılmaktadır. Bu törende ayrıca kutsal kitap İncil’den bölümler okunmaktadır.

Hristiyanlığın çeşitli mezheplerinde bu temizlenme törenleri farklı uygulanır. Örneğin Ortodokslarda, bu tören ile arınan kişi tamamen suya sokulur. Katoliklerde ve Protestanlarda ise genelde su serpme veya başa su dökme yoluyla yapılır. Ancak Protestanlarda bu tören konusunda görüş ayrılıkları vardır.

Vaftiz Ne Zaman Yapılır

Hristiyanlık inanışının birçok mezhebinde çocuklar daha küçük yaşta iken vaftiz edilmekte ve bu sırada çocuğa bir isim verilmektedir. Bazı Hristiyan mezheplerinde ise çocuklar yetişkin olduklarında bilinçli bir şekilde bu törenler ile arındırılmaktadır.

vaftiz nasıl yapılır
vaftiz nasıl yapılır

Çocukken olan kişilerin, genelde reşit olmalarına yakın bir dönemde, vaftizi ve ona bağlı koşulları kişisel olarak tazelemeleri gerekmektedir. Bu, inanışını güçlendiren bir dini törendir.

Yetişkin olan kişiler de vaftiz olmak isteyebilir. Bu kişilerin törenleri farklı koşullara bağlıdır. Hıristiyan olmak isteyen kişiler hemen vaftiz edilmezler. En azından iki yıl süren bir hazırlık dönemi vardır.

Vaftiz Suyunda Ne Var

Su, deniz suyu da olsa, dere suyu da olsa, yağmur suyu da olsa, kaynak suyu da olsa, bu su ile vaftiz işlemi yapılabilir. Önemli olan suyun temiz olması ve kötü durumda olmamasıdır. Bu nedenle vaftiz suyunda ne var merakında olanlara, bu suyun özel bir su olmadığı, çeşmeden akan su ile bile bu törenin yapılabileceği söyleniyor. Ortokdoskların sıfırın altındaki suya girmelerini hatırlayın.

Anadolu’da birçok kilisenin veya şapelin yakınında çıkan su kaynaklarının vaftiz suyu olarak kullanıldığı biliniyor. Bu su kaynakları sonraki yıllarda hep şifalı su olarak kullanılmıştır.

Vaftiz Anne ve Vaftiz Baba Nedir

Bu kelime, Hristiyanlık dininde İsa Peygamber’e inanmanın ve Hıristiyanlığa katılmanın yasal ve kutsal bir ifadesidir. Bu törende temizlenen kişiye verilen isme vaftiz adı denmektedir.

Bir çocuğu bu törenlere hazırlayan, tören sırasında onun yanında bulunan ve kucaklarında turan kişilere vaftiz anne ve vaftiz baba denmektedir. Bu törende temizlenecek kişi küçük bir çocuksa, ancak annesi veya babası onun adına vaftizi talep edebilir. Ancak yine de çocğun ailesine bu yönde yardımcı olacak bir vaftiz anne veya vaftiz baba seçilebilir. Bazı yerlerde bu kişilere sağdıç denmektedir.

Bu törende yer alan anne babam düşen görev, çocuğun iyi bir Hıristiyan olarak yetişmesini sağlamaktır. Bu nedenle sadece güzel sözlerle ve nasihatlerle değil, davranışları ile de çocuğa örnek olması gerekmektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPTCHA


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.