Tu Kaka Ne Demek, Tu Kaka Nedir

Tu Kaka Ne Demek, Tu Kaka Nedir
Tu Kaka Ne Demek, Tu Kaka Nedir

Dilimizde, herhangi bir durumu daha net anlatabilmek için kalıplaşmış sözcük veya sözcük gruplarından oluşan birçok deyim vardır. Özellikle magazin dünyasında sıkça kullanılan tu kaka deyimi de bunlardan birisidir. Günlük yaşamda pek sık duyulmasa da, yazar, gazeteci ve basın camiası tarafından hatrı sayılır bir kullanımı vardır. Peki bu tu kaka nedir?

Mundar Ne Demek?

Tu Kaka Nedir

İlk başta Japonca bir tabirmiş gibi algılanan tu kaka, aslında dilimizde anlatımlara çekicilik ve akıcılık kazandırmak için kullanılan deyimlerden birisidir. Tu kaka nedir? cevabı ise; önemsenmeyen, berbat, değer verilmeyen anlamlarında kullanılmaktadır. Herhangi bir eserin ya da olayın önem verilmeyecek kadar kötü durumda olmasını açıklamak için bu deyim kullanılmaktadır.

Tu Kaka Etmek Nedir

Kaka kelimesi, Osmanlı döneminde meşakatli, zorlu yol anlamında kullanılmıştır. Çocuk dilinde ise, çocukların dışkısı, kötü, bed anlamında kullanılmaktadır. Yani, her dönem olumsuz bir anlamda kullanılan kaka ile, yazıklar olsun, utan anlamında kullanılan tu kelimelerinin birleşimiyle oluşan tu kaka deyimi de, haliyle kötü durumları betimlemek için kullanılmaktadır. Tu kaka etmek, herhangi bir şeyi beğenmemek, önemsemeden bir kenara atmak demektir. Örneğin; ”yeni okuduğu kitabı tu kaka etti” cümlesinde, kitabı okuyan kişinin eseri beğenmediği, kötülediği anlamında kullanılmıştır.

Zayi Ne Demek?

Tu Kaka Olmak Nedir

Bu sözcük, olumsuz her durumda, her taraf için kullanılabilen bir deyimdir. Yani tu kaka etmek kadar, tu kaka olmak şeklinde de kullanılmaktadır. Hangi taraf için kullanılırsa kullanılsın, kötü, önemsiz anlamlarına gelmektedir. Tu kaka olmak; önem verilmemek, beğenilmemek, burun kıvrılıp bir kenara itilmek anlamlarında kullanılmaktadır. Herhangi bir şeyin beğenilmezliği ya da kötülüğü, ifade zenginliği ve ilgi çekici anlatım açısından bu deyimle açıklanmaktadır. Bu şekilde anlatıma hem modernlik hem de çekicilik kazandırılmaktadır.

Bu sözcük, hayatın her alanında karşılaşılan olumsuzlukları anlatmak için kullanılabilir. Ancak en sık kullanım alanı, basın medya dünyasıdır. Geçmişten günümüze çeşitli yazarların beğenilmeyen eserleri, eleştirmenler tarafından tu kaka olarak nitelendirilmiştir. Şimdilerde ise daha çok gazeteciler tarafından magazin haberlerinin içeriğinde kullanım sıklığı artmıştır. Köşe yazarları da, anlatımlarına etkinlik kazandırmak için bu deyimden fazlasıyla yararlanmaktadır.

Kötü durumları, kişileri ve eserleri betimlemek için kullanılan birçok kelime vardır ancak tu kaka, dilimizde anlatımları daha da akıcı kılan deyimlerden birisi olması nedeniyle belirli bir kesim tarafından sıkça kullanılmaktadır. Kötüleme ve beğenmeme durumlarında, tu kaka deyimiyle anlatılmak istenen daha kısa ve öze şekilde anlatılmış olur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here