Topoloji Ne Demek, Topoloji Nedir

Topoloji Ne Demek, Topoloji Nedir
Topoloji Ne Demek, Topoloji Nedir

Topoloji Nedir

Topoloji tanımının temelinde yatan topos ifadesi Eski Yunancada yüzey veya uzay anlamına gelir. Ancak modern bilim dallarından biri olarak topoloji bilimi, on dokuzuncu yüzyılda kurulurken, bu tanım yerine Latincede konumun analizi anlamında gelen analysis situs ifadesi kullanılmıştır. Topoloji bilimi sonraları bu adı almıştır. Bugün topoloji nedir diye sorulduğu zaman, yüzey bilimi ya da uzay bilimi kastedilmektedir ve bu bilim günümüzde matematiğin ana dallarından biridir. Temel olarak topoloji, geometrinin modern bir versiyonudur ve her çeşit alanın incelenmesi ile ilgilidir.

Topoloji, yüzeylerin ve şekillerin özellikleri ile ilgilenir ancak uzunluk ve açılarla ilgilenmez. Önem verdiği konu, şekiller başka bir şekle dönüştükleri zaman değişmeyen özellikleridir. Topolojide şekiller, her yönü ile çekiştirilebilir. Basitçe ifade etmek istenirse, topolojik nesneleri yırtmadan, kesmeden ve koparmadan, sadece eğip bükerek sürekli bir şekilde bir başka nesneye dönüştürmek mümkündür.

Sözlüklere topoloji nedir diye bakıldığında da, şekillerin veya boyutların sürekli değişmesinden etkilenmeyen geometrik özelliklerin ve mekansal ilişkilerin incelenmesi şeklinde tanımlandığı görülür. Aslında tanımlanmış birçok topoloji bulunmaktadır ve her topoloji farklı bir standarda sahiptir.

Örneğin bilgisayar ağları (network), hem fiziksel hem de mantıksal topolojiye dayanmaktadır. Ağ üzerindeki bütün terminaller birbirine bağlıdır. Bu ara bağlantıların haritalanması fiziksel topolojidir, veri akışı ise ağın mantıksal topolojisini belirlemektedir. Başka bir ifade ile fiziksel topoloji, ağın fiziksel tasarımını belirtirken, mantıksal topoloji, bundan bağımsız olarak ağda verilerin nasıl işlendiğini belirtmektedir.

Agile Nedir

Ağ Topolojisi Nedir

Bilgisayar ağlarında topoloji kavramı, ağ üzerinde bağlı olan cihazların düzenini ifade etmektedir. Ağ tasarımında topoloji, bir ağın sanal şekli veya yapısıdır. Ağ topolojileri başlıca şu temel tiplere ayrılmıştır: bus, ring, star, tree ve mesh. Bazı durumlarda bunların birkaçı biraraya getirilerek daha karmaşık ağ topolojileri de oluşturulmaktadır.

Bus topolojisinde, ağ üzerindeki bağlantılar, tüm cihazları bağlamak için ortak bir omurga kullanır. Tek bir kablo olan omurga, ortak bir iletişim aracı olarak işlev görür. Bir cihaz ağ üzerinde başka bir cihaz ile iletişim kurmak istiyorsa, diğer bütün cihazların gördüğü kabloya bir mesajı gönderir.

Ring topolojisinde, her cihaz iki komşusu ile iletişim halindedir. Bütün mesajlar halka üzerinde aynı yönde hareket eder. Bir cihaz arızalanırsa tüm döngüyü keser ve tüm ağ kapanır.

Star topolojisinde, cihazlar genelde merkezi bir bağlantı noktasına (hub) bağlanır. Ancak ağ kablosundaki bir arıza, ağın tamamını değil, sadece bir cihazın ağ erişimini keser. Hub arızalı ise bu durumda tüm ağ kapanır.

Tree topolojisinde, birden çok yıldız topolojisi biraradır. En basit şekliyle, hub’lar doğrudan ağaç veri yoluna bağlanır ve her hub ağacının gövdesini oluşturur.

Mesh topolojisinde ise, bir rota kavramı bulunmaktadır. Gönderilen mesajlar kaynaktan hedefe doğru birkaç olası yoldan birini kullanabilir. İnternet mesh topolojisini kullanmaktadır.

İnfluencer Ne Demek

Topoloji Neden Önemli

Topoloji, yukarıda da açıklandığı gibi, mekansal özellikler ve nesneler arasındaki ilişkileri ifade etmektedir. İşlevsellik bakımından topoloji şu üç yoldan çok önemlidir:

  • Birincisi, topoloji doğrusal ağlar üzerinden ağ yönlendirmesi gibi belli uzamsal işlevler için gereklidir. Eğer hat özellikleri ortak döngüleri paylaşmıyorsa, bu rotalar ağ üzerinden oluşturulamaz.
  • İkincisi, topoloji daha iyi kalite kontrolüne ve daha fazla veri bütünlüğüne sahip veri kümeleri oluşturmak için kullanılabilir. Topoloji kuralları oluşturularak bir veri kümesinde yapılan düzenlemeler doğrulanabilir ve bu veri kümesinde hatalar gösterebilir.
  • Üçüncüsü, özellik sınıfları arasında topolojik ilişkiler oluşturarak, belli özellikler paylaşılabilir. Veri kümelerini senkronize etmek için bu büyük ölçüde faydalıdır.

Topolojinin ağ performansı, maliyeti üzerindeki etkilidir. Ağ topolojisi veya şeklinin neden önemli olduğu şu şekilde sıralanabilir:

  • Ağ topolojisi, performansı etkiler
  • Ağ topolojisi, ağı kablolamak için kullanılan ortam şeklini belirlemede önemli bir faktördür
  • Ağ topolojisi, ağ kablolama maliyetini etkiler
  • Bazı erişim yöntemleri yalnızca belirli topolojilerle çalışabilir
topoloji nedir
topoloji nedir

Veri paketi tarafından ağ üzerinde takip edilen yol ve bu yolun düzeni, gönderen bilgisayardan ağdaki alıcı bilgisayara taşınırken, iletişim hızını önemli ölçüde etkilemektedir.

Farklı ağ düzenleri farklı medya türleri veya malzemeler kullanmaktadır. Örneğin, ince koaksiyel kablo, genellikle bus topolojisi ile ilişkilendirilir, ya da blendajsız bükümlü çift kablo, star topolojisi ile ilişkilendirilir. Ağ için kullanmak istenen kablolama türü, uygulanacak topolojiyi de belirlemektedir.

Bu bakımdan ağ yerleşimi veya topoloji, maliyetleri iki şekilde etkilemektedir:

  • Farklı topolojilere uygun kablo türleri farklı maliyetler gerektirir
  • Farklı topolojiler, farklı miktarlarda kablo gerektirir

Yerel alan ağlarının (LAN) düzenlenmesinde en yaygın kullanılan dört topoloji şunlardır: lineer bus, star bus, ring ve mesh.

Farklı ağ topolojileri, farklı medya erişim yöntemleri ile ilişkilidir. Medya erişim yöntemi, ağa erişimin kontrol edildiği ve veri çarpışmalarının önlendiği yoldur. Bazı erişim yöntemleri, birden fazla topoloji ile ilişkilidir.

Önceki İçerikMehmet Akif Ersoy Kimdir, İstiklal Marşını Nerede Yazdı
Sonraki İçerikEkşi Mayalı Poğaça Tarifi

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.