Teknik Ne Demek, Teknik Anlamı Nedir?

teknik ne demek, teknik anlamı nedir
teknik ne demek, teknik anlamı nedir

Teknik Ne Demek?

Sözlüklerde teknik sözcüğü; bir bilim, sanat veya meslek dalında kullanılan kurallar ve yöntemler bütünü olarak tanımlanır. Oldukça geniş bir tanımı olan teknik ile eş anlamlı daha birçok ifade kullanılmaktadır: Sistem, yaklaşım, yol, beceri, yetenek, tavır, moda, stil, sanat, süreç, araçlar, metodoloji, mod, işçilik, performans, uygulama, yeterlilik, ustalık, uzmanlık, strateji, taktik ve rutin, teknik anlamında kullanılan diğer kavramlardır. Ancak bunların hepsinin ortak yanı belli kurallara uyması, bir teoriye sahip olması ve farklı uygulama şekillerinin olmasıdır.

Teknik ne demek sorusuna verilecek tek bir cevap yoktur. “Sınavdan yüksek notlar almak için çalışırken farklı teknikler kullanılmalıdır.” dendiği zaman burada teknik, yöntem yerine kullanılmıştır. Kimileri ezberleyerek veya yazarak çalışırken kimileri uygulamalı çalışmalar yapmayı tercih edebilir. Farklı çalışma teknikleri, kişinin yeteneklerine, bilgi düzeyine, o anki ruh durumuna veya başka bir nedene bağlı olarak farklı olabilir. Ancak her duruma uygun çalışma teknikleri mutlaka vardır.

Türk Dil Kurumu tarafından yapılan tanımlamaya göre herhangi bir sanat, üretim veya öğretim etkinliği için dikkate alınması gereken beceri, işlem, yol ya da yöntem tekniği ifade etmektedir. Ama bunun yanı sıra çeşitli sektörlerde gerçekleştirilen faaliyetler, mekanik çalışmalar veya uygulamalı bilimlere ilişkin süreçler de kendi içinde birer teknik barındırmaktadır.
Örneğin bir makinanın teknik bilgileri dendiği zaman; o makinanın üretimi ve çalışması ile ilgilenen mühendis, teknisyen ya da işçileri ilgilendiren ayrıntılı bilgiler anlaşılmaktadır. O zaman bu anlamda teknik bilgilerin herkese hitap ettiği söylenemez. Daha çok o alanda çalışan kişilere yöneliktir.

teknik ne demek
teknik ne demek

Teknik kelimesi bir işin yapılma şeklini de ifade edebilir. Örneğin sulama yapılırken bunun birden fazla yöntemi vardır: yağmurlama, damlama ya da açık sulama gibi… Bunların her biri birer sulama tekniğidir.

Topoloji Ne Demek?

Bir sanat alanı olan resim yapmanın da teknikleri vardır. Örneğin yağlıboya resim, kuru kalem resim, suluboya resim gibi teknikler kendine özgü ayrıntılar içerir. Hatta çocuklar için kolay resim yapma ve resim çizim tekniklerinden bile bahsedilmektedir. Öyle ki bazı tablolar ressamların uyguladıkları tekniklerle özdeşleşmiştir. Bir Van Gogh tablosu ilk bakışta fark edilebilir.

Teknik Anlamı Nedir?

teknik anlamı nedir
teknik anlamı nedir

Yukarıda da değinildiği gibi teknik nedir konusu çok geniş bir alana yayılmaktadır. O nedenle bu kavramı, ilgili olduğu alan çerçevesinde tanımlamak gerekir. Belki de bu nedenle teknik, bir olay veya bir amaç için kişilerin kendilerine belirlediği bir yol veya yöntem ya da başka bir yaklaşımla bir taktiktir denebilir.

Bir başka bakış açısından teknik; fizik, kimya, fen ve matematik gibi bilim alanlarından sağlanan verileri kullanarak bir ürün veya hizmet üretmektir, denebilir. Bu çerçevede ülkenin gelişmesi, teknik faaliyetlerin gelişmesi ve güçlenmesine bağlıdır. Bugün ülkeler arasında teknik işbirliğinden söz edilmektedir. İki veya daha fazla gelişen ülke bir araya gelerek işbirliğine dayalı bilgi, beceri, kaynak ve teknik bilgilerini paylaşma eğilimindedir. Bu yoldan gelişmelerini ilerletmeye çalışmaktadır. Bütün sektörlerde iki taraflı, çok taraflı veya bölgesel ve bölgeler arası nitelikte çok çeşitli konularda teknik işbirliği yapılmaktadır. Bu alanda faaliyet gösteren Gelişen Ülkeler Arasında Teknik İşbirliği Örgütü (Technical Cooperation between Developing Countries) 1972 yılında kurulmuştur.

Tekniğin söz konusu olduğu bir alan da büyük kitleleri ilgilendiren spor teknikleridir. Bu anlamda teknik, birçok spor dalında başarı olmayı belirleyen çok önemli bir faktördür. Burada teknik dendiği zaman sporculara teknik bilgi ve becerilerin kazandırılmasına yardımcı olacak bir yöntem kastedilmektedir. Bu bakımdan örneğin futbol, basketbol, voleybol veya yüzme takımlarının başındaki kişilere teknik adam denir. Sporda teknik demek, sporcunun belli bir görevi yerine getirmesine yönelik olarak geliştirilmiş hareket şekli demektir. Teknik antrenmanlar, sporcuların bu yönde gelişmesini ve yeteneğini arttırması için yapılır. Doğal olarak tekniğin oynadığı rol, her spor dalında farklı olmaktadır.

Bir firmaya eleman alınırken yapılan iş görüşmelerinin de kendine özgü teknikleri bulunmaktadır. İşe doğru elemanların seçilebilmesi için görüşme sürecinin iyi yapılandırılmış olması çok önemlidir. Firmalarda insan kaynakları, farklı mülakat teknikleri uyguluyor olabilir. Örneğin adayın davranış şeklini esas alan bir tekniğe son zamanlarda sıkça rastlanıyor. Adayların deneyim ve davranışlarını değerlendirmek, ilerideki performansı ve yetkinlikleri konusunda fikir vermektedir. Bunun gibi panel mülakatı, klasik mülakat, grup mülakatı, stres mülakatı ve video mülakatı gibi başka mülakat teknikleri de kullanılmaktadır.

Önceki İçerikKitapların Çocuk Gelişimi Üzerindeki Etkileri Nelerdir?
Sonraki İçerikRocio Bonilla Kimdir, Hayatı ve Kitapları

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.