Tasavvuf Ne Demek, Tasavvuf Nedir

Tasavvuf Ne Demek, Tasavvuf Nedir
Tasavvuf Ne Demek, Tasavvuf Nedir

Tasavvuf Nedir

Din adamlarına göre farklı şekillerde anlamlandırılan tasavvuf, İslami bir terimdir. İnsanların, Allah’a karşı yerine getirmesi gereken kulluk vazifeleri hariç, insani birtakım davranışları, tasavvuf sahibi olmak şeklinde anlatılmaktadır. Tasavvuf nedir? Nasıl tasavvuf sahibi olunur?

Daha detaylı anlatacak olursak, dini kaynaklara göre bu terim, insanların ahlaklı, erdemli ve Allah’ın istediği özelliklerde kullar olabilmesi için izlenmesi gereken en doğru yoldur. İbadetlerin, kusursuz şekilde yerine getirilmesiyle, kişi tasavvuf sahibi olabilir.

Temelde, İslam ahlakının gerektirdiği şekilde yaşamak anlamına gelen tasavvufun faydalı boyutunu anlatmak için dini kaynaklarda birbirinden farklı tabirler kullanılmıştır. Ancak, bu konuda tüm anlatımların birleştiği nokta; kalbin tüm kötülüklerden arındırılması, tümüyle iyilik ve merhametle doldurulmasıdır. Tasavvuf, kişiye yapması gerekeni öğretir, yapmaması gereken sakınmasını sağlar. Bu sayede hem kalp hem ruh temizlenir. Hayır işleri ve kusursuz ibadet, tasavvuf sahibi olmayla mümkündür.

Tasavvuf Ne Demek

İslami olarak, tasavvuf ne demek diye merak edenler için, tasavvufu daha detaylı açıklayalım:

Tasavvuf, kalbi tüm kötülüklerden arındırmak, tümüyle hak yoluna girmek ve koşulsuz olarak Allah’a teslim olmaktır. Dinen emredilenleri yapmak ve yasaklanandan kaçınmaktır.

Fani işlere bağlılığı bitirmek, baki ve ahlaki işlere yönelmektedir.

Kulların, Allah karşısında ne kadar aciz olduğunun farkına varması ve Hz.Muhammed (s.a.v) ahlakıyla donanarak tamamen ibadete yönelmektir. Tasavvuf sahibi olmak, Allah yolunda olmak, Allah’la beraber olmak ve kulluk vazifelerini gerektiği gibi yerine getirmektir.

Tasavvuf, emelin değil, amelin peşinden koşmaktır. Fani dünya işleri ve geçici heveslerle uğraşmak yerine, iman ve ahlakla ahirete hazırlanmaktır.

Tasavvuf ilmi, kişilerin söylediği her sözde ve yaptığı her davranışta dini hükümler dahilinde hareket etmeyi gerektirir.

Nefsin sebep olduğu kişisel istek ve arzulardan uzaklaşmak, kendi hatalarını görerek dinin gereklerine uymada kolaylık yaşamak, tasavvuf ilminin bir faydası ve tasavvuf nedir sorusuna verilebilecek bir diğer cevaptır.

Tasavvuf ilmiyle donanan kişi, herkese karşı merhamet edere, kin, nefret ve hasatten uzaklaşır.

Tasavvuf, kaderi sorgulamak ve Allah’a şirk koşmaktan ziyade, kadere rıza göstermek, Allah’tan geleni her haliyle kabullenmenin bilincinde olmaktır.

Tasavvuf, namaz, dua, oruç, hac ve zekat gibi dinen gerekli ibadetlerin belirli zamanlarda değil, her zaman yapılması ve onların haricinde kişin kalbinin de iyilikle dolmasıdır.

Tasavvuf İliminin Ortaya Çıkışı

Bilindiği üzere, Peygamber Efendimiz’in, sade bir yaşantısı vardı. Maddiyata değer vermez, maneviyat için yaşardı. Elindeki maddi değerlerini, hak yolunda hayırlı işler yapmak için harcardı. İslam’ın giderek yayılmaya başladığı bu dönemlerde, birçok inanan da, Peygamber Efendimiz gibi, içten ve samimi duygularla ibadetlerini yerine getirirlerdi. Dini sorumluluklar ve Allah’a karşı vazifeler, büyük bir minnet duygusuyla yapılırdı. Tasavvuf ilminin ortaya çıkışına zemin hazırlayan ortam, X.yüzyıl sonlarında oluşmuştur.

İslamiyetin yayılmasından belirli bir süre sonra, dini açıdan bir karmaşa yaşanmaya başladı. O dönemlerde, fetih hareketlerinin yoğunlaşması ve toprakların genişlemesine bağlı olarak İslamiyet’in daha geniş alanlara yayılması, doğal olarak dini açıdan bir karmaşa oluşturdu. İslamiyeti henüz kabul etmiş olanlarla, hayatını dine adamış olanlar, İslamiyeti korumak için üstün gayret gösterdiler. İslam alimleri, islamiyeti yaşatmak için, sohbet, vaaz ve muhabbetlerle dinin güzelliğini anlatmaya çalıştılar. İslam dinini, daha geniş bir alana yaymak için, on birinci yüzyılda tasavvuf okullarını kurdular. Tasavvuf ilim, on ikinci yüzyılın ortalarında, gönüllere iyice yerleşti. O dönemden sonra insanları Allah’a yaklaştıran, islam dininin gereklerini ve kulluk vazifesini yerine getirmede insanlara yol gösteren bir ilim olarak daha geniş kitleler tarafından benimsenmeye devam etti.

Tasavvuf Kelimesinin Kökeni

Bu sözcük, Arapça kökenli bir kelimedir. Arapça sufi olmak anlamına gelen taşawwuf sözcüğünden alıntı olarak Türkçe’ye uyarlanmıştır. Zaman içerisinde, islamiyeti yaymak ve Arapça’yı benimsetmek için, alimler tarafından halka sevdirilmiştir.

Tasavvuf İliminin Farklı Alanlara Göre Açıklaması

Bu kavram, dini bir terim olarak, değişik alanlar tarafından farklı şekillerde açıklanmıştır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisine göre bu terim; kişinin kendi nefis ve eylemlerinin farkında olması, tüm kötü düşüncelerden arınarak kalbini iyiliklerle doldurmasıdır.

Kuran-ı Kerim’e göre ise; ibadet ederken, Allah’ı görüyormuş gibi samimi şekilde dini vecibelerini yerine getirmek, tamamıyla Allah yolunda olmaktır.

Edebi bir terim olarak tasavvuf; varlık birliği inancı doğrultusunda, Allah yolunda işler yapmak, kalben Allah’a adanmış bir hayat yaşamaktır.

Sürekli sorgulayıcı bir alan olan felsefede ise, insanların sezgi ve düşüncelerini kullanarak ibadet etmesidir. Tasavvuf ilmi, Allah’a ulaşmada gönlün akıldan üstün olduğunu kabul eder. Yani, kişi Allah’a aklını kullanarak değil, gönül yoluyla ulaşabilir. Bu noktada, felsefi olarak tasavvuf için, insanların İslami açıdan nasıl yaşamaları gerektiğini belirleyen bir çeşit yaşam felsefesi tanımını kullanmak, doğru bir anlatım olacaktır.

Görüldüğü gibi bu kavram farklı alanlar tarafından değişik şekillerde anlatılsa da, temelde koşulsuz şartsız Allah’a ibadet etmek demektir. İnsanların, her sözünde, her davranışında ve diğer insanlarla olan ilişkilerinde dini esas almasıdır. Her insanın, Allah’a karşı yerine getirmek zorunda olduğu görevleri vardır. Kulluk vazifesi şeklinde nitelendirilen bu görevler haricinde tasavvuf, hayatın her alanında dinin gereklerine göre yaşamayı gerekli kılar. Kişiler, tasavvuf ilmi sayesinde nefsini kötülüklerden arındırarak Allah’a ulaşmayı sağlar. Dini kaynaklarda, tarif edilemeyecek, yaşanarak öğrenilebilecek bir ilim olarak tanımlanan bu kavram, sakınılması gereken şeylerden kaçınmak ve dinen caiz olanları yapmaktır.

tasavvuf nedir
tasavvuf nedir

b ilmin diğer adı, tanımına uygun olarak Ahlak ilmidir. Fani olan işlerden yüz çevirmek ve baki olanla uğraşmak, tasavvuf ilmi kapsamında gerekli kılınan eylemlerdir. Tasavvuf ayrıca, kişinin edepli olmasını, her yönüyle edeple donanmasını gerektirir. Tasavvuf, dinimizin en etkili alanlarından birisidir. Gönlün ve ruhun temiz olması demektir. İnsanın iç dünyasının fazlasıyla temiz olması, Allah aşkıyla dolup taşmasıdır. İnsanların, Allah’a ulaşabilmeleri için alimler, tarikat yöntemini kullanmışlardır. Tasavvuf okulları ve tarikatlar, İslam dininin yayılmasında ve dinin üstünlüklerinin halka anlatılmasında etkin rol oynamıştır. On birinci yüzyıldan beri tasavvuf, Allah’a ulaşmada en etkili ve anlamlı yol olan ilimdir.

Dini açıdan, çoğu kişinin merak ettiği tasavvuf ne demek sorusuna kısaca, her açıdan güzel ahlakla donanmak, Allah’ın emirlerine uygun işler yapmak ve dünyevi işlerden soyutlanmaktır denilebilir. Tasavvuf ilminin temel hedefi, iyi bir inanan, mü’min olmaktır. Tasavvuf ilmiyle donanan kişi, Allah haricinde birşey görmez, sadece ibadet eder ve iyi bir kul olmak için uğraşır.

Tasavvuf insanlara, dini açıdan nasıl yaşamaları gerektiğini gösterir. Allah’ın sevgili bir kulu olmak, kulluk vazifelerini onun emirlerine uygun şekilde yerine getirebilmek için nasıl davranılması gerektiği, bu ilim tarafından öğretilmektedir. Doğruluk, güzel ahlak, temizlik, iyilik, merhamet ve ibadet, bu kapsamda anlatılan güzel değerlerdir. İnsanlar, tasavvuf sahibi olarak, Allah’a karşı görevlerini gerektiği gibi yerine getirebilir, onun istediği özelliklerde bir kul olabilir. Tasavvuf sahibi kimse, insanları incitmez, kalp kırmaz ve ibadetlerinde kusur etmez. Bu sayede, Allah’ın emrettiği özelliklerde bir kul olabilir.

Tasavvuf, insanı iyi ahlakla ve ibadetle, doğru yola ulaştıran bir ilimdir. Koşulsuz şartsız Allah’a teslim olmak, hak yolunda ilerlemektir.

2 YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here