Tarh Ne Demek, Vergi Tarhiyatı Nedir

Tarh Ne Demek, Vergi Tarhiyatı Nedir
Tarh Ne Demek, Vergi Tarhiyatı Nedir

Tarh Ne Demek

Vergi tarhiyatı nedir? Tarh ne demek? Eski bir matematik terimi olan tarh, Arapça kökenli bir kelime olup, çıkarma anlamına gelmektedir. Ancak günümüzde, matematik terimi olarak değil daha çok hukuki bir terim olarak kullanılmaktadır. Bu sözcük, fazla duyulan bir kelime olmasa da, vergi tarhı sıklıkla sıklıkla kullanılır. Hukuki işleri olanların karşısına çıktığında, tarh nedir diye çoğu kişide merak uyandırmaktadır. Muhasebe ve hukuk alanlarında sıkça karşılaşılan vergi tarhiyatı nedir sorusunun detaylarını yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Vergi Tarhiyatı Nedir

Vergi tarhiyatı, kişilerin vergi borçlarının, vergi dairesi tarafından hesaplanması anlamına  gelmektedir. Borçlu, hangi vergi dairesine bağlıysa, tabu borç hesaplama işlemi o vergi dairesi tarafından yapılır. Mükellefin ikametgah adresi hangi bölgedeyse, bağlı bulunduğu vergi dairesi de o bölgededir. Vergi hesaplama olarak adlandırılan tarh işleminin farklı türleri vardır. Tarh türleri, vergi tahsilatı için hangi koşulların var olduğuna dair gerekli incelemeler sonrasında uygulanmaktadır.

Naylon Fatura Nedir

Vergi Tarhiyatı Türleri

Beyana dayalı tarh: Mükellefin beyanına dayalı tarh işlemidir. Ülkemizde, normal vergi işlerinde kullanılan tarh türü, beyana dayalı tarhtır. Mükellefin, yasalara uygun olarak yazılı şekilde matrahının beyan etmesi sonucu, belirlenen matrah üzerinden hesaplama işlemi yapılır. Normal vergi ödemelerinin, olağan hesaplama türü olarak en çok, beyana dayalı vergi hesabı işlemi uygulanmaktadır.

İkmalen tarh: İkmalen tarhın gerçekleştirilebilmesi için, bazı şartların gerçekleşmiş olması gerekmektedir. İkmalen tarh, daha önce gerçekleştirilen vergi tarhıyla ilgili olarak ortaya çıkan ve yasal olarak tespit edilen matrahlar üzerinden yapılan işlemdir. Bu tarhiyat türünün gerçekleştirilebilmesi için daha önce başka bir vergi hesaplama işleminin yapılmış olması ve daha sonrasında da bu yargıla ilgili olarak ortaya çıkan matrahın yasal olarak belirlenmesi gerekmektedir. Bu hesap türü, sık uygulanan bir hesaplama türü değildir.

tarh ne demek
tarh ne demek

Re’sen tarh: Re’sen vergi tarhı işleminin gerçekleştirilebilmesi için öncelikle, mükellefin matrahının yasal ölçülere göre tespit edilmesi şarttır. Tespit işlemi yapıldıktan sonra, kanunen yetkilendirilmiş kişiler tarafından gerçekleştirilen hesaplama işlemidir. Bu vergi hesabı işleminde, mükellefin tuttuğu defter veya diğer yasal ölçütlere göre değerlendirme yapılamamaktadır. İnceleme yapan görevlilerin raporlarına dayanarak tarh işlemi yapılmaktadır.

İdarece tarh: Beyana dayalı tarh, re’sen tarh ve ikmalen tarhın gerçekleşmediği durumlarda uygulanan hesaplama işlemidir. Diğer türlerde, mükellefin kendi başvurusu söz konusu iken, idarece tarh türünde, mükellefin yükümlü olduğu başvuruyu yapmaması durumunda tarh uygulanır. Yani, vergi mükellefi, vergi hesaplaması için gereken sürede yasal mercilere başvurmadığı takdirde, kanunen yetkili kurum ve kişiler tarafından belirlemesi yapılan matrah üzerinden vergi hesaplaması yapılması işlemidir.

Tarh işlemleri gerçekleştirildiğinde, mükellefe tarh fişi verilmektedir. Eğer, hesaplaması yapılan matrahta bir eksiklik veya fazlalık tespit edilirse, tarh fişi ile tekrar başvuru halinde gereken düzeltme yapılabilir.

İnternet hayatımıza girdiğinden beri, her geçen gün insan hayatını kolaylaştıracak değişimler yaşanmaktadır. Birçok iş, evden dışarı bile çıkmadan internet üzerinden halledilebilmektedir. Vergi tarhı beyanı da, aynı şekilde internet üzerinden yapılabilen bir işlemdir. Mükellefler, ikamet ettikleri bölgedeki vergi dairesine giderek vergi tarhı için beyanda bulunabileceği gibi, internet üzerinden de bayanda bulunabilir.

Tarh Nedir

Bilindiği gibi devlet, vatandaşlardan ve işletmelerden vergi almaktadır. Bu vergiyi ödemekle sorumlu olan kişi, mükellef diye adlandırılır. Verginin oluşabilmesi ve gereken mercilere ödeme yapılabilmesi için, bazı şartların gerçekleşmiş olması ve bir dizi yasal kuralın yerine getirilmesi gereklidir. Vergi oluşabilmesi için, öncelikle gelir olması gerekir. Geliri elde eden kişi, doğrudan vergi mükellefi olur. Bu noktadan sonra, tarh işleminin gerçekleştirilmesi gerekir. Çünkü, elde edilen bu gelir üzerinden gereken miktarda vergi alınabilmesi için, yasal kaynak ve incelemelere dayanarak hesaplama yapılması gerekir. Tarh ne demek sorusuna bu hesaplama işlemi, tarh adını almaktadır cevabı verilebilir. Vergi tarhiyatı, kişi ve kurumların elde ettiği gelir üzerinden vergi alınabilmesi için, devlet tarafından yapılan hesaplamadır.

Vergi tarhiyatı, gelir üzerinden ve harcamalar üzerinden olmak üzere iki şekilde yapılır. Bazı durumlarda, mükellefin geliri üzerinden hesaplama yapılarak ödeyeceği vergi miktarı belirlenirken, bazı durumlarda ise yapılan harcamalar üzerinden hesaplama yapılır. Yapılan harcamalar üzerinden gerçekleştirilen tarh işlemi, yukarıda bahsettiğimiz, yasal kayıtlara dayanarak gelir tespiti mümkün olmayan hallerde yapılan re’sen tarh işlemidir.

Vergi tarhiyatında, hangi hesaplama türünün kullanılacağı, yapılan yasal incelemeler sonrasında belirlendir. Günümüzde, normal vergi işlemlerinde, en çok kullanılan tarh türü, beyana dayalı tarhtır. Onun haricindedi türler, beyana dayalı tarhın mümkün olmadığı durumlarda, yasal organlar tarafından çeşitli tespit ve incelemeler sonrasında uygulanmaktadır.

Kısaca vergi tarhiyatı, devletin kişi ve kurumlardan vergi almak için yaptığı gelir hesaplamasıdır. Vergi tarhiyatı için hangi hesaplama türünün kullanılacağı ise, içinde bulunulan duruma göre belirlenir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here