Sufi Ne Demek, Sufi Nedir

Sufi Ne Demek, Sufi Nedir
Sufi Ne Demek, Sufi Nedir

Sufi Nedir

Sufi ne demek? 9.yüzyıldan beri kullanılan ve İslam hayatında önemli bir yeri bulunan sufi kelimesi, dünya hayatına ve nimetlerine sırt çeviren, Allah yolunda, Hak yolunda, ahiret hayatı için yaşayan kişi demektir. Çoğu kişi sufi nedir sorusunun cevabını bilmez ancak sufilik, dini açıdan önemli bir terimdir.

Allah tarafından insanlara sunulan ilahi aşkı yaşamanın en etkili yolu sufiliktir. İnsan hayatını ilgilendiren birçok önemli ilimden birisi olan sufilik, nefsinin esiri olmamış, kalbi temiz, eren ve Hak için yaşayan kişilerin temsil ettiği bir ilimdir.

Tasavvufta, dünyevi işlerle ilgilenmeyen, kendini tamamıyla Allah’a adayan ve Allah’ın buyurduğu şekilde yaşamaya çalışan kişiler, sufi olarak nitelendirilir. Sufiler, yaşam tarzlarıyla diğer insanlara göre farklılık gösterirler. Onlar, dünya hayatının nimetlerine aldırış etmeyen, dünya yaşamının gelip geçici olduğunu bilen, bu nedenle bireysel tutkulardan uzak yaşayan kimselerdir. Onların tek tutkusu, başta Peygamber Efendimiz olmak üzere, İslam büyüklerimize benzemek, onlar gibi iyilik ve ahiret hayatı için yaşamaktır. Sufiliği, sufizm şekilde felsefi bir terim olarak tanımlayanlar da vardır ancak sufilik, daha çok tasavvufla eş değer bir kelimedir. Çünkü tasavvuf, saflık demektir. Kendini her yönüyle Allah’a adamak, kötülüklerden arınmak ve tümüyle Allah için yaşamak demektir.

Tasavvuf Nedir

Sufi Ne Demek

En temel olarak sufi ne demek sorusuna verilebilecek cevap; müminlerin İslami yaşamlarını örnek alarak , insanların kendilerini Allah’ın razı olduğu duruma getirmeleri şeklindedir. Aslında, insanlar sufi oldukları için Allah’ın rızasını kazanmaya çalışmazlar. Hak ve Allah yolunda ilerledikleri, İslam dininin gerekliliklerini temiz kalplilikle yerine getirdikleri için, kısacası mümin oldukları için kendilerine sufi denilir.

Sufiliğin Kökeni

Sufinin kelime anlamı aslında, yün giysi demektir. Önceden insanların, giysi için pek fazla seçeneği yoktu. Genelde sadece yün aba giyilirdi. Özellikle maddi zenginliği olmayan ancak manevi açıdan gönlü zengin olan, Allah yolunda, iyilik yapmayı seven ve dinimizin gerekliliklerini yerine getiren kimselerin, gösterişli kıyafetlerden ziyade yün giysiler giydiği bilinmekteydi. Sufi de kelime anlamı olarak yün aba anlamına geldiğinden, bu şekilde giyinen kişiler, sufi olarak adlandırılmıştır. Günümüzde de bu vasfı taşıyanlar, şimdiki koşullarda bile dünya nimetlerine sırt çevirdiğini göstermek için dikkat çekmeyen, sade giysiler giymektedir. Sufiler, bu yönüyle yaşam tarzlarındaki farklılığı belli ederler.

Sufilerin Özellikleri Nelerdir

Sufilik, genel tanımıyla ruhunu tamamen temizlemiş, nefsinin etkilerinden sıyrılmış ve dini görevlerini yerine getiren kimseler olarak tanımlansa da, sufiliğin belirli başlı gereklilikleri vardır. Yani bir kimsenin, sufi olarak nitelendirilebilmesi için, bazı özelliklere sahip olması gerekmektedir. Sufi nedir sorusuna net bir cevap verebilmek için, sufi olan kimsede bazı vasıfların bulunması gerekmektedir.

  • Sufilerin özelliklerin başında, insanları ve Hak’kı sevmek gelir. İnsanlara acıyan, onları seven ve insanlık için faydalı işler yapan kimseler, sufi olarak tanımlanabilecek kimselerdir.
  • İslam ve imanın bütün şartlarını yerine getirmek, yine sufiliğin öne çıkan özelliklerinden birisidir.
  • Sufiler, her yönüyle tamamen Allah’a teslim olurlar. Dünya hayatından soyutlanıp, manevi huzura erişirler.
  • İncelik, acıma duygusu ve sevecenliği tümüyle yaşarlar.

Türkçe’de sufi kelimesiyle sofi kelimesi karıştırılmaktadır. Aslında sofu, sufi anlamında kullanılabilir ancak, katı, kuralcı, dinin özünden ve gerekliliklerinden habersiz ham kişi anlamında da kullanılır. Bu nedenle sufi daha farklı ve tasavvufla aynı derecede vasıflara sahip olan demektir.

sufi ne demek
sufi ne demek

Sufilik, pislikten arınmış olmak demektir. Dünya hayatı içerisinde, kendini fani yaşamın gelip geçici nimetlerine kaptıranlar çoktur. Sufiler, bu kişilere göre, altına çamur kadar değer vermeyen, dünya üzerindeki her nimetin gelip geçici olduğunu bilen kişilerdir. Onlar, manen kendilerini temizlemiş, kalbi nurla dolmuş, Allah’ın sevgili kulları olan kimselerdir. Kendi özünün farkında, dünyaya geliş ve yaşayış amacını bilen, insanlığın olması gereken vasıflarını sade şekilde yaşayanlardır sufiler.

Sufiler, kendi nefsiyle mücadele eden ve bu mücadeleyi Hak yolunda ilerleyerek kazananlardır. İnsanları nefsi, dünya hayatında geçici arzulara teslim olmaya zorlar. Sufiler ise, nefsine uymaz, Allah’ın takdirine razı olurlar. İslamiyetin ilk yıllarından beri sufiler, belirli bir bölgede yaşamak yerine, sürekli gezip dolaşarak İslamiyet’i yaymaya çalışırlar. Çeşitli gelenekleri, kendileri için bir yaşam felsefesi haline getiren sufiler, dini en güzel şekilde yaşayan ve yaymaya çalışanlardır.

İslam dini içerisinde, kendine özgü bir yaşam arzı benimseyen ve belirli bir isimle anılan birçok grup vardır. Sufilik, bunlardan sadece bir tanesidir. Sufiliğin özünde imanlı olmak, iyilik yapmak ve insanları sevmek yatar. Sufiler, albeniden uzak, sade şekilde giyinirler ve yaşam tarzlarını her yönüyle belli ederler. Allah aşkıyla yaşamak ve sürekli ibadet halinde olmak, sufi ne demek sorusunun en net tanımıdır.

Önceki İçerikLiberal Ne Demek, Liberalizm Nedir
Sonraki İçerikMistik Ne Demek, Mistik Nedir

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.