Subjektif Ne Demek, Subjektif Nedir

Subjektif Ne Demek, Subjektif Nedir
Subjektif Ne Demek, Subjektif Nedir

Subjektif kelimesi halk arasında çok fazla kullanılan bir kelime olmayıp, bilim ve özellikle felsefe alanında kullanılan bir terimdir. Bu kelime çoğunlukla zıttı olan objektif kelimesi ile birlikte kullanılmaktadır. Makalemizde subjektif tdk sözlüğünde ne anlama gelir bildirilerek subjektif ne demek detaylı olarak açıklanacaktır.

Objektif Ne Demek

Subjektif Ne Demek

Subjektif kelimesi köken olarak Fransızca bir kelime olan suje kelimesinden türemektedir. Kelimenin anlamını tam olarak kavrayabilmek için köken olan suje kelimesinin anlamını verelim: Bu kelime Türkçe’deki özne kelimesinin karşılığı olup cümle içerisinde yüklem ile bildirilen işi ya da oluşu yapan veya yüklem yoluyla hakkında malumat verilen öğe, kişi anlamına gelir.

Ancak gramer biliminde değil de çoğunlukla felsefe biliminde kullanılır. Subjektif kelimesi ise bu kelimeden türemiş olup öznel kelimesinin karşılığıdır. Örnek cümle: “Bu olay karşısındaki subjektif düşüncem, bu yapının geleneksel mimarimize uymadığı yönündedir.” Türkçemizde çokça kullanılan objektif kelimesinin zıt anlamlısıdır.

Tıbbi bir terim olarak da kullanılan kelime hiçbir belirti vermeyen ve yalnızca hastanın kendisi tarafından hissedilen semptomları ifade eder. Örnek cümle: “Hastanın bildirdiği bu sorunlar, subjektif etkiler olup vücut üzerinde hiçbir bulguya rastlanmamaktadır.”

Spesifik Ne Demek

Subjektif Nedir

Subjektif, özneyle alakalı olan, öznede meydana gelen demektir. Nesnelerin gerçekliğine dayalı olmayıp bireyin kişisel düşünce ve duygularına dayanandır. Osmanlıca’da bu kelimenin karşılığı enfüsi kelimesi olup bu kelimenin de kökeni Arapça’dır. Subjektifliğe biçilen değer olarak bakıldığında bu değerin kişiden kişiye değişiklik gösterdiği ve herkes için farklı olduğu görülür.

Felsefi bir terim olarak subjektif nedir sorusunun cevabı şudur: “Tamamen kişiye özgü olup onun görüşlerine dayanan, başkaları tarafından gözlenip izlenemeyen içsel süreç.” Kelimenin subjektif mi yoksa sübjektif mi olarak telaffuz edileceği hakkında Türk Dil Kurumu ve Türk Dil Derneği arasında farklı bir görüş söz konusudur.

Nitekim TDK kelimeyi ‘subjektif’ şeklinde ‘u’ harfiyle telaffuz etmek gerektiğini söylerken Dil Derneği doğru telaffuzun sübjektif şeklinde olduğunu ifade eder. Türk Dilinin gramer yapısına uygun olan ise kalınlık-incelik uyumuna bakıldığında ikinci türdeki telaffuzdur.

Subjektif Olmak Ne Demek

Subjektif olmak, halk arasında kişinin karşılaştığı herhangi bir durum karşısında duygu ve düşüncelerini ön plana çıkarması ve yanlı davranması anlamında kullanılmaktadır. Bu şekilde davranan kişi, duygularını vereceği hükme karıştırarak olanı olduğu gibi kabul ve beyan etmekte zorlanma gösterir.

Subjektif davranmakla suçlanan kişiden beklenen, kendi görüşlerini bu yönde değiştirmesi değil, görüşlerini hak olanın önünde perde yapmaması gerektiğidir. Bu şekilde yaklaşım, habercilik alanında hoş görülmeyip bu meslek alanında makbul olan objektifliktir. Zira haberciliğin esası dürüstlük olup haberin kalitesini belirleyen de tarafsız yaklaşımdır. Subjektif olmak nötr olamamaktır.

Bilimsel çalışmalarda da subjektif yaklaşım, bilginin sağlıklı olmasını engellemektedir. Bu şekilde bir yaklaşımdan en fazla etkilenen ise tarih bilimidir. Zira tarih yazarları, bazen idarecilerden ve toplumdan çekinmeleri, bazen basın özgürlüğünü kısıtlayan kanunlar, bazen de milliyetçilik duygularının ağır basması nedeniyle objektiflikten uzak kalabilmektedirler.

Felsefede Subjektif Ne Demek

Subjektivizm yani öznelcilik felsefe akımlarından biridir. Özneyi fikrin ana merkezine oturtan bu akım, mevcut yargılarını ve akıl yürütmelerini özneye uygun olarak belirler. Yani subjektivizmin bir bakıma ‘Ben merkezli düşünce yapısı’ olduğu söylenebilir.

subjektif ne demek
subjektif ne demek

Öznelci felsefe düşüncesine sahip olanlar, nesneyi bütünüyle reddederek onun varlığını özneye bağlarlar. Bu yönüyle subjektivizm idealizmle özdeşleşmektedir. Bu ikisini biraraya toplayan ünlü filozoflar ise Descartes, Berkeley, Mach ve Fichte’dir. Ahlak felsefesinde bu görüş tamamen kişisel inançları ve düşünceleri baz alarak hareket etmek anlamına gelir.

Sanat felsefesinde bu görüşün ilk temsilcisinin Croce olduğu söylenebilir. Çünkü Croce ortak estetik anlayışını reddederek bu akımın öncülerinden olmuştur. Bu görüşe göre, estetik değerin özneden yani insandan bağımsız olması mümkün değildir. Bu görüştekiler, sanat eserlerine asıl değer katan şeyin kişide uyandırdığı duygular olduğunu savunmaktadırlar. Onlara göre, her özne eşsizdir ve bu nedenle insanlar arasında ortak bir estetik anlayıştan söz edilemez.

Metafizik biliminde ise subjektivizmin karşılığı evrenin bir tasarım olduğu şeklinde olup semavi dinlerle aynı düşünce temeline sahiptir. Bu düşüncenin ileri boyutu ise ruhsal öznelerden başka hiçbir gerçekliği kabul etmeyip evrenin öznenin hayal dünyasından ibaret olduğunu benimsemek şeklindedir.

Subjektif Ve Objektif Arasındaki Fark

İnsanoğlu meramını yazılı veya sözlü olarak ifade ederken ya objektif, ya subjektif ifadeler kullanır. Bu iki kelime gramer yapısı nedeniyle birbirine benzese de anlam olarak birbirinin tam tersidir. Subjektif öznel ve taraflı bir bakış açısını ifade ederken, objektif olaylar ve olgular karşısında nesnel ve tarafsız bir bakış açısını temsil eder.

Subjektif olduğu söylenen insanlar olaylar ve durumlar karşısında eşit ve adilane bir tavır sergileyemezler. Objektif olmak bilim insanları için olmazsa olmaz bir ilke iken, subjektif olmak bir sanatçının sahip olması gereken bir meziyettir. Çünkü bilimin doğruluk üzerine temellendirilmesi gerekmekte, sanat ise farklı bakış açılarıyla varlığını sürdürmektedir.

Objektif kişinin geçmiş deneyimlerinden bağımsız olup olgulara, verilere ve istatistiklere dayanır. Verileri ifade ediyorsa matematiksel hesaplamalar yaparak doğrulanabilir. Subjektif ise kişinin karakteri ve geçmiş bilgilerine göre belirlenmiş olup özneldir. Gerçeklere dayanan bir temeli olsa bile kişinin perspektifine göre yansıtıldığından ve somut verilerle ispatlanamadığından çoğunlukla kişisel görüş olarak kalır.

Bu makalede anlamı çok fazla bilinmeyen kelimelerden subjektif ne demek açıklanmaya çalışılmış; subjektif tdk tarafından anlamlandırıldığı şekliyle tanımlanmıştır. Ayrıca bununla da yetinilmeyerek örnek cümlelerle konu detaylandırılmıştır.

4 YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPTCHA


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.