Paket Su Arıtma Tesisi Nedir, Suyu Ne Kadar Temizler

Paket Su Arıtma Tesisi Nedir, Suyu Ne Kadar Temizler
Paket Su Arıtma Tesisi Nedir, Suyu Ne Kadar Temizler

Fabrikasyon üretimin ve tüketimin artışına paralel olarak su kirliliği de artmış, ancak buna ters orantılı olarak Dünya’daki su kaynakları azalmıştır. Bu iki olumsuz durum, suyun arıtılmasını ekolojik bir zorunluluk haline getirmiştir. Biz bu yazımızda su arıtma tesisi nedir, nasıl çalışır ve su arıtma tesisleri suyu ne kadar temizler sorularına başlıklar halinde yanıt vereceğiz.

Ayrıca daha da detaya inerek paket su arıtma tesisi nedir, paket arıtma tesisi nasıl çalışır, paket tesisler suyu ne kadar temizler, faydaları nelerdir, olumsuz yönleri var mı sorularını da yanıtlayacak; paket tesisleri ve doğa ile ilişkisini de sorgulayacağız:

Su Arıtma Tesisi Nedir

Su arıtma tesisi genel olarak evsel ve endüstriyel atıklar nedeniyle kirlenen suları temizleyen tesislere verilen isimdir. Bununla birlikte çamur gibi doğal yollarla meydana gelen kirlilikleri de sudan gideren bir sistemdir.

Su Arıtma Tesisleri Nasıl Çalışır

Arıtma tesislerinde suyu kirleten maddelerin fiziksel veya biyolojik yöntemlerle sudan ayrılması yöntemi kullanılır. Bunun için kullanılan fiziksel uygulamalar ızgaralar, elekler, dengeleme havuzları, kum tutucular, yüzdürme sistemleri ve çöktürme havuzlarıdır.

 • Izgaralar: Büyük hacimli maddeleri atık sudan ayırırlar.
 • Elekler: Atık suyun içindeki katı maddeleri ayrıştırırlar.
 • Dengeleme Havuzları: Atık suyun debi ve kirlilik yükünü dengelerler.
 • Kum Tutucular: Atık suya karışmış kum, çakıl, vb ayrışmayan maddeleri sudan ayırırlar. Bu sayede makine ve teçhizatın aşınmasının önüne geçilmiş olur.
 • Yüzdürme Sistemleri: Sudan daha düşük özgül ağırlığa sahip yabancı cisim taneciklerinin yükseltilmesi esasına dayanır. Bunlar yağ, gres, sabun, ahşap parçaları gibi sudan hafif maddelerdir.
 • Çöktürme Havuzları: Yüzdürme sistemlerinin tersine işlem yapar. Yani yoğunluğu sudan daha fazla olan katı maddeleri çöktürülerek uzaklaştırılmasını sağlar.
paket su arıtma nedir
paket su arıtma nedir

Biyolojik arıtma sistemleri ise atık su içerisindeki çözünmüş organik maddeleri ayrıştırır. Bunun için kullanılan uygulamalar ise aktif çamur sistemleri, biyofilm sistemleri, stabilizasyon havuzları, havalandırmalı lagünler ve damlatmalı filtrelerdir.

Su Arıtma Tesisleri Suyu Ne Kadar Temizler

Suyun arıtıldığı tesislerde su fiziksel uygulamalarla temizlendikten sonra bakterilerden de arındırılacak işlemlerden geçirilir. Suyun bakterilerden temizlenmesi esnasında pH, sıcaklık, toksik maddeler, çözünmüş oksijen gibi parametreler kontrol altında tutulmalıdır.

Paket Su Arıtma Tesisi Nedir

Paket su arıtma tesisi, ağırlıklı olarak evsel arıtmalarda ve orta ölçekli yerlerde kullanılmak amacıyla geliştirilmiş evsel ve endüstriyel atık suları temizleme sistemidir. Paket su arıtmada su fiziksel ve kimyasal yöntemlerle temizlenerek kullanılabilir hale getirilir.

Paket Su Arıtma Tesisi Nasıl Çalışır

Paket su arıtma tesisi, havalandırma ile çökeltimi aynı reaktör içinde gerçekleştirir. Atık su dengeleme havuzunda toplanan atıksular, ince ızgaradan geçirilerek bünyesindeki bez, çöp gibi katı pisliklerden ayrıştırılır. Daha sonra ardışık kesikli reaktöre geçen atık sular burada aktif çamurla temas ettirilir. Bu sayede atık sudaki organik kirlilikler aerobik bakteriler yardımı ile karbondioksit ve suya dönüştürülür.

Sonrasında su çökeltime bırakılarak bakteri yumaklarından ayrılır. Arıtılan su alıcı ortamına deşarj edilir. Bu işlem dalgıç tip tahliye pompası ile yapılır. Bu esnada dozaj pompası ile hipoklorit dozlanarak dezenfekte edilir. Paket sistem tüm bu işlemleri otomatik olarak yapar. Sistem kendisinde biriken atık maddeleri ise vidanjörle kendisinden uzaklaştırır veya çamur depolama havuzunda depolar.

Paket Su Arıtma Tesisi Suyu Ne Kadar Temizler

Temiz olarak bilinen kaynak sularının bile çıktığı yerde bakterilerle karışabileceği düşünüldüğünde, bu tesislerin bakteri temizleyici özelliğiyle suyu ne derece temizlediği anlaşılabilir.

Paket Su Arıtma Tesisi Faydaları Nelerdir

 • Günümüzde mevcut su kaynaklarının azalması, gerek paket sistemlerin gerek diğer arıtma sistemlerinin önemini artırmaktadır.
 • Bilim adamları yakın bir gelecekte su savaşlarının başlayacağını bildirmiş; her ne kadar farklı nedenler öne sürülse de günümüzdeki savaşlara su ve yeraltı kaynak arayışları neden olmuştur. Oysaki kullanılan suyun arıtılması ile su bulunmayan ülkelerin su ihtiyacı bile karşılanabilir.
 • Paket su arıtma tesisi her türlü suyu katı maddelerden, zehirli maddelerden, kokudan ve bakterilerden temizler.
 • Paket su arıtma tesisleri ise arıtma işleminin dışarıdan gözükmeden yapılabilmesini sağlar. Üstelik tesisin hem kurulumu, hem de taşınması oldukça kolaydır.
 • Diğer arıtma sistemlerinde elemana ihtiyaç duyulmaktadır. Oysa paket tesis sisteminde böyle bir sorun yoktur.
 • Alternatif su arıtma tesislerinde montaj yapılacak yerin uzak olması problemi olabilirken, paket sistem seyyar özelliğiyle sorun teşkil etmemektedir.

Paket Su Arıtma Tesisi ve Doğa

Günümüzde bu tesislere birçok alanda ihtiyaç duyulmakta ve bu anlamda önemli çalışmalar yapılmaktadır. Bunun en büyük nedeni ise su kirliliğinin hem doğaya hem hayvanlara verdiği büyük zarardır. Özellikle endüstri alanındaki atıklar çevreye ciddi boyutta zarar vermekte olup bu firmaların atık su tesisi kurmaları yasal bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu tesisler, su temizliğinin küçük alanlarda da yapılabilmesini kolaylaştırarak doğanın korunmasına büyük katkı sağlar.

Paket Su Arıtma Tesisi Olumsuz Yönleri Var Mı

Paket tesisleri diğer tesislerle kıyaslarsak en olumsuz yönü görüntü kirliliği oluşturmasıdır. Ayrıca beton tesisler kadar uzun ömürlü olmayabilir. Zira bu tesislerin paslanma ihtimali vardır. Her sene bakımı yapılarak paket tesislerin ömrü artırılabilir.

Makalemizde su arıtma tesisi nedir ve paket su arıtma tesisi nedir soruları başta olmak üzere arıtma tesisleriyle ilgili merak edilen soruları yanıtlamaya çalıştık. Ekolojik bilinçlenmenin şart olduğu günümüzde bu yazıda anlatılanların oldukça faydalı olacağını düşünüyoruz. Sonuç olarak diyoruz ki; suyu korumak için arıtalım ve tekrar kullanalım.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here