Skolyoz Nedir, Belirtileri Nelerdir, Tedavisi Nasıl Yapılır?

skolyoz nedir, belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl yapılır?
skolyoz nedir, belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl yapılır?

Bir gelişim bozukluğu olan skolyoz, ülkemizde de çok sık karşılaştığımız bir rahatsızlıktır. Skolyoz, genellikle hamilelik döneminde annenin birtakım olumsuzluklarla karşılaşması sonucu oluşur. Ancak doğum sonrası gelişim döneminde veya ergenlik döneminde de  meydana gelebilen bir rahatsızlıktır. Erken tanı, tedavisi için oldukça önemlidir. Bu sebeple skolyoz nedir, belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl yapılır konularında sizler için detaylı bir yazı hazırladık. Yazımızı dikkatle okumanızı, kendinizde veya çocuklarınızda skolyozun belirtilerini görmeniz durumunda vakit kaybetmeden doktora başvurmanızı tavsiye ederiz.

Konu Başlıkları

Skolyoz Nedir?

skolyoz nedir?
skolyoz nedir?

Omurganın sağa ya da sola doğru eğrilmesi olan skolyoz, omurga eğriliği anlamına da gelmektedir. Skolyoz nedir sorusunun kısaca tanımı budur. Çoğunlukla ergenlik çağında fark edilen skolyoz, genç kızlarda -erkeklere oranla- daha sık görülmektedir. Büyüme çağında tanısı konmuş skolyoz eğer tedavi edilmezse kişinin yaşamını olumsuz etkilemektedir.

Kalsiyum Eksikliği Nedir?

Skolyoz (omurga eğriliği) düz olması gereken omurganın sağa veya sola doğru eğrilmesidir. Bu eğrilik doğuştan olabildiği gibi doğumdan sonraki gelişim sürecinde ya da ergenlik döneminde de ortaya çıkabilir. Skolyozun sebebi hakkında henüz kesin bir sonuç yoktur. Bununla birlikte annenin gebelik sırasında geçirdiği enfeksiyonların, şeker hastalığının ya da bazı vitamin eksiklerinin neden olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca çoğunlukla sinir ve kas hastalıklarının, metabolik hastalıkların, duruş bozukluklarının da skolyoza neden olduğu konusunda uzmanlar hem fikirdir. Ülkemizde de son dönemde sık sık rastlamaya başladığımız skolyozun erken teşhis edilmesi oldukça önemlidir. Böylece tedavisine erken yaşlardan itibaren başlamak ve daha etkili sonuçlar elde etmek mümkün olacaktır.

Skolyoz nedir, sorusunu cevapladıktan sonra belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında detaylı bilgi için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Skolyoz Tanısı Nasıl Konulur?

Tedavisinde erken tanı oldukça önemlidir. Çünkü ilerleyen yaşlarda tedavisi oldukça zordur. O halde erken tedavi için skolyoz tanısı nasıl konur, nasıl bir yol izlemelisiniz? Hemen açıklayalım.

Skolyoz tanısı için röntgen çektirmek gerekir. Uzman doktor çekilen röntgeni inceleyecek, eğer varsa eğriliğin omurlarda nerede başladığını ve nerede bittiğini hatta nasıl bittiğini tespit edecektir. Ayrıca omurların arasındaki sapma ölçüsünü de belirleyecektir. Bu sapma açısı cobb açısıdır ve skolyozun ilerleme derecesi görmek ve uygulanacak tedaviyi belirlemek için oldukça önemlidir. Gelişme çağındaki çocukları tehdit eden bir hastalık olan skolyoz, tedavi edilmezse yaş ile birlikte daha ilerleyebilir. Bundan dolayı çocuğun kemik gelişimini takip etmek gerekir. Tüm bulgular omurilik eğriliği olduğunu gösteriyorsa skolyoz tedavisine başlamak gerekir.

Skolyozun Belirtileri Nelerdir?

skolyozun belirtileri nelerdir?
skolyozun belirtileri nelerdir?

İlk zamanlarında skolyoz belirtilerini görmek oldukça zordur. Hatta hastalık belli bir aşamaya gelene kadar hiçbir belirti göstermez. Skolyoz, ilk zamanlarda herhangi bir belirti göstermediği için de tespit edilmesi zaman almaktadır. Peki; skolyozun belirtileri nelerdir, ilk ne zaman fark edilir?

Skolyozu genellikle okul çağında fark etmek mümkün olur. Çocuğun öğretmenlerinin ya da ailenin sıkı gözlemleri sonucunda ortaya çıkar. Aileyi ya da öğretmeni bu konuda harekete geçiren ise çocuğun göze çarpan duruş bozukluğudur. Bazen herhangi bir sebeple çekilen röntgen filmlerinde de skolyozu (omurga eğriliği) tespit etmek mümkün olur. Skolyozu çocuklarda duruş bozukluğu ile tespit etmek mümkünken yetişkinlerde durum farklıdır. Yetişkinlerde ise genellikle bel veya sırt ağrıları ile kendini gösterir. Ayrıca kalp ve akciğer fonksiyon bozukluklarına yol açarak kendini fark ettirmesi olasıdır. Skolyozun belirtilerini en sık karşılaşılanlardan hareketle şu şekilde sıralayabiliriz:

*Çıplak gözle fark etmeyi mümkün kılacak derecede omurgada eğrilik

*Omuz hizalarının birbirinden farklı olması. Başka bir deyişle bir omzun diğerinden biraz daha aşağıda veya yukarıda olması

*Kürek kemiklerinin asimetrik durması

*Kaburgaların bir tarafa doğru eğik olması

*Giyilen kıyafetlerin göğüs kafesi ve sırt bölgesinde nizami durmaması ya da uyumsuz olması

*Kişinin herhangi bir sebep olmaksızın sırt veya bel ağrıları çekiyor olması

*Kişinin sırt bölgesinde normal dışı kemik çıkıntılarının olması

Unutulmamalıdır ki skolyoz nedir sorusuna cevap almak kolaydır. Fakat belirtilerini görmek sıradan insanlar için oldukça zordur. Şüpheleriniz var ise mutlaka uzman doktora başvurmanızı tavsiye ederiz.

Skolyoz Türleri Nelerdir?

skolyoz türleri nelerdir?
skolyoz türleri nelerdir?

Sonuçları aynı olsa da skolyozu türlere ayırmak mümkündür. Skolyozun türlere ayrılmasında birtakım faktörler etkili olur. Omurga kırıkları, romatizmal hastalıklar, genetik yapı, omurga enfeksiyonları gibi sebeplere bağlı olarak skolyozu 3 gruba ayırmak mümkündür. O halde skolyoz türleri nelerdir, başlıklar altında inceleyelim.

İdiopatik Skolyoz: En sık rastladığımız skolyoz türü idiopatik skolyozdur. Bu kadar sık rastlamamıza rağmen sebepleri hakkında kesin bir bilgi yoktur. Omurgada eğrilik söz konusudur. Omurgadaki bu eğrilik S biçiminde, bazı vakalarda ise C biçimdedir. Genellikle omurganın yana doğru eğrilmesi şeklinde karşımıza çıkar. Ancak bazı vakalarda omurların kendi etrafında döndüğüne de rastlanmıştır. Omurların kendi etrafında döndüğü vakalarda sırt ve bel bölgelerinde belirgin şekil bozukluğu meydana gelir.

Nöromusküler Skolyoz: Kas ve sinir sistemi hastalıklarının bir sonucu olarak karşımıza çıkan nöromusküler skolyoza da sık sık rastlamak mümkündür. Genellikle sinir sistemi hastalıklarına bağlı olarak ortaya çıkar. Fakat sık rastlamasak da kas hastalıkları da nöromusküler skolyozun nedenleri arasındadır. Kas hastalıklarına bağlı skolyozu ileri yaşlarda da, gelişme çağındaki çocuklarda da görmek mümkündür.

Nöromusküler skolyoz türünde solunum ve duyu bozuklukları da yaşanabilir. Ayrıca epileptik nöbetlerde olasıdır. Bu komplikasyonlardan dolayı da skolyoz korsesi kullanmak zorlaşabilir. Nöromusküler skolyoz tedavisinde fizik tedavi ilk tercihtir fakat ileri seviyelerde cerrahi operasyonlar gerekli olabilir.

Konjenital Skolyoz: Anne karnında bebeğin gelişimini dikkatle takip etmek gerekir. Hamilelik döneminde bebeğin omurgasında meydana gelecek bir anomali skolyoza neden olabilir. Konjenital skolyoz, gelişimi en hızlı olan skolyoz türüdür. Dolayısıyla da erken fark etmek mümkündür. Erken tanı mümkün olduğu için fark edildiği an tedavi sürecini başlatmak gerekir.

Skolyoz Tedavisi Nasıl Yapılır?

skolyoz tedavisi nasıl yapılır?
skolyoz tedavisi nasıl yapılır?

Görülme sıklığı arttığı için skolyoz nedir sorusu kadar tedavi yöntemleri de merak edilmektedir. Ancak bu konuda genel geçer bir tedavi yönteminden bahsetmek mümkün değildir. Çünkü skolyoza neden olan sebep ve kişide ne tür bir bozukluğa yol açtığı değerlendirilerek uygun tedavi yöntemi belirlenir. Ayrıca kişinin yaşı da tedaviyi belirleyen önemli donelerden biridir. Dolayısıyla skolyoz tedavisi nasıl yapılır, sorusunun cevabı kişiseldir. Yani tedavi kişiden kişiye değişir.

Özetle, skolyoz tedavisinde uygulanan tek bir tedavi yöntemi yoktur. Bununla birlikte çok nadir durumlarda tedavi gerekmez, skolyoz kendiliğinden geriler. Ancak her durumda doktor muayenesi ve tavsiyesi esastır. Skolyoz tedavisi için tıp bilimine güvenmelisiniz. Doktor tedavisi dışında bir yöntem asla denememelisiniz.

Skolyoz tedavisinin ne kadar süreceği de kişiden kişiye değişir. Özellikle ilk tanı konulduğunda eğrilik açısı fazla ise, hem sırt hem de belde eğrilik var ise tedavi uzun soluklu bir süreç olacaktır. Ayrıca skolyoza eşlik eden kas hastalıklarından da bahsediyor isek tedavi süresi daha uzun olacak anlamına gelir. Skolyoz tedavisini ve yöntemini belirleyen iki önemli unsur, omurgadaki eğriliğin açısı ve hastanın yaşıdır. Bu hastalığın tedavisinde ise genel olarak şu tedavi yöntemleri uygulanmaktadır:

Skolyoz Tedavisi
  • Öncelikle hasta yakın takibe alınır. Zaman içerisinde omurga eğriliğinin artıp artmadığının gözlemlenmesi gerekir. Elbette bu durum erken vakalarda geçerlidir.
  • Skolyoz tedavisinde her ne kadar tartışmaya açık bir yöntem olsa da korse de kullanılmaktadır. Korse uygulamasında en çok dikkat edilmesi gereken nokta, kişinin skolyoz derecesine uygun korse seçimidir. Dolayısyla da doktor tavsiyesi dışında hareket etmemek gerekir. Uzman doktorun uygun korseyi belirlemesi, hastalığın seyrine göre korsede değişikliklerin gerekli olup olmadığına karar vermesi gerekir. Ancak korse tedavisi sınırlı etkiye sahiptir. Özellikle omurga eğriliği 20-40 derece arasında olanlarda ve büyüme çağındaki çocuklarda etkilidir. Bununla birlikte korse tedavisinin başarısını korsenin ne kadar düzenli kullanıldığı belirlemektedir.
  • Skolyoz tedavisinde diğer bir yöntem ise fizik tedavi ve egzersizlerdir. Düzenli egzersiz yapmanız durumunda skolyozun ilerlemesi duracaktır. Özellikle 7 yaşından büyük ve omurga eğriliği az olan çocuklarda fizik tedavi veya egzersiz ile başarı elde etmek oldukça yüksek ihtimaldir. Skolyoz tedavisinde egzersizlere çok küçük yaşlarda başlamak, çocuklarda bıkkınlığa neden olmaktadır. Bu dolayı fizik tedavi ve egzersizler büyümenin hızlandığı ileri yaşlarda daha uygun bir yöntemdir.
  • Skolyoz tedavisinde korse ve egzersiz ile sonuç almak mümkün olmadıysa ayrıca omurgadaki eğrilik artıyorsa cerrahi müdahale son çare olarak uygulanır. Ancak bu yöntem akciğer ve kalp gelişimini tamamlamış ergen ve yetişkin bireyler için uygundur. Bu ameliyatlara düzeltme ve sabitleme ameliyatları da denir.
Skolyoz Ameliyatı Riskleri

Her ameliyatta olduğu gibi skolyoz ameliyatlarında da dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Öncelikle hastalığınızı takip eden doktorun durumunuza uygun ameliyat yöntemini belirlemesi, skolyoz ameliyatı risklerini size aktarması gerekmektedir.

Günümüzde skolyoz ameliyatlarında iki yöntem uygulanmaktadır. Bunlarda bir tanesi omurgaya önden ( koltukaltından ) diğeri ise omurgaya arkadan müdahale şeklindedir. Bu ameliyat yöntemini belirleyen omurganızdaki eğriliğin açısı ve sonrasındaki takip sürecidir.

Unutulmamalıdır ki her ameliyat da olduğu gibi skolyoz ameliyatı riskleri söz konusudur. Ameliyat sonrası oluşabilecek riskli durumlar şunlardır: Ameliyat bölgesi enfeksiyonu, kanama ve kanamaya bağlı solunum sıkıntısı, omurga desteklemek için kullanılan materyallerin kopması ve bunun sonucu ikinci bir ameliyatın gerekliliğidir.

Skolyoz Tedavisi İçin Tavsiyeler

skolyoz tedavisi için tavsiyeler
skolyoz tedavisi için tavsiyeler

Biraz sonra okuyacağınız tavsiyeleri kesinlikle doktorunuza danışarak uygulamalısınız. Daha önce de vurguladığımız üzere skolyoz tedavisinde herkesin eğrilik açısı birbirinden farklıdır. Dolayısıyla da uygulanacak tedavi yöntemleri de farklı olacaktır. Skolyoz tedavisi için tavsiyelerimizin temel amacı skolyozun ilerlemesini durdurmaktır. Her ne sebeple olursa olsun doktorunuzun onayı olmadan hareket etmemenizi tavsiye ederiz. Skolyoz tedavisi için evde uygulayabileceğimiz yöntemler şunlardır:

  • Sabah, öğle ve akşam olmak üzere düzenli egzersizler yapabilisiniz. Bunların yanı sıra evde açma ve germe egzersizleri de yapabilirsiniz. Ayrıca yürüme, koşu, yüzme gibi sporlar omurganızı destekler ve güçlendirir.
  • Beslenme düzeninize magnezyum ve kalsiyum içeren besinler ekleyebilirsiniz. Bunun için de badem, muz, süt, yoğurt gibi yiyeceklere ağırlık vermenizi öneririz. Ayrıca beslenmenizde çörek otu, zencefil, pekmez, bal gibi besinlere de yer vermeniz skolyoz hastalığının ilerleyişini durdurmaya yardımcı olabilir.
  • Son olarak sigara kullanıyorsanız bırakmanız gerekmektedir. Skolyoz bir omurga rahatsızlığıdır. Sigara ise kemik sağlığımızı olumsuz etkiler. Bundan dolayı skolyoz hastalarının kesinlikle sigara kullanmaması gerekmektedir. Ayrıca biliyoruz ki sigaranın sadece skolyoz hastalığına değil genel sağlığımıza da birçok zararı söz konusudur.

 

ÖNEMLİ!!! Biobilgi.com sitemizde yayınlanan tüm video, makale, yazı ve yorumlar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Sözü edilen besinlerin faydaları ya da tavsiye edilen bitkisel tedavi yöntemleri genel varsayımlardan oluşmaktadır. Zamanla güncelliğini yitirebilir. Tavsiye niteliğinde olan tüm öneriler tıbbi teşhis ve tedavini yerine geçemez. Kişiye özel tedavi yöntemleri için mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Sitemizde tavsiye edilen her bitkisel uygulama öncesinde uzman doktora danışılmalıdır. Uzman doktora danışılmadan yapılan herhangi bir uygulamadan dolayı ortaya çıkabilecek sağlık sorunları ve yan etkilerden sitemiz sorumlu değildir. Sitemizi ziyaret eden, yorum yapan tüm kişiler bu uyarıyı kabul etmiş sayılacaktır.

Önceki İçerikKabızlık Neden Olur? Kabızlığa İyi Gelen Yiyecekler Hangileridir?

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.