Şirk Ne Demek, Allaha Şirk Koşmak Nedir

Şirk Ne Demek, Allaha Şirk Koşmak Nedir
Şirk Ne Demek, Allaha Şirk Koşmak Nedir

Şirk Nedir

Özellikle dinimizde kesinlikle yasak olan ve yapıldığı zaman affı olmayan günahlar vardır. Şirk koşmak bunlardan başlıcalarıdır. İslam dinine göre tövbe edilmeyip, bir ömür boyu yapılmaya devam edildiğinde dinden çıkılmaktadır ve bu şekilde ölündüğü zaman cehenneme gidilmektedir. Şirk nedir diye baktığımız zaman ortak koşmak, eşkoşmak anlamına gelmektedir. Kökeni Arapçadır.

Şerik, ortak anlamına gelmekte olup şüreka da çoğuludur. Daha kapsamlı olarak şirk ne demek ve şirk koşmak nedir sorularını ele alacak olursak:

Amel Defteri Ne Zaman Kapanır

Şirk Ne Demek

Kur’an-ı Kerim’de, pek çok hadiste yer bulmuş olan bu kavram; Allah’ın affetmeyeceği, dinden çıkaran en büyük günahtır. Ortak koşmak, eşit saymak, bir tutmak anlamlarına gelmektedir. Şirk ne demek sorusunun tam karşılığı ise canlı veya cansız herhangi bir varlığın Allah ile bir veya benzer tutulmasıdır. İslam dininde bu kavram büyük ve küçük olarak ayrılmıştır. Tevhid inancına, İslam dinine aykırıdır.

Allaha Şirk Koşmak Nedir

İslam dininin temelini oluşturan ilke tevhiddir. Tevhidin zıttı ise şirktir. Tevhid; Allah’ın birliğini, tekliğini koşulsuz şartsız kabul etmektir. Şüphesiz bizleri, tüm evrenleri, gelmiş geçmiş her şeyi yaratan Allah’tır ve ondan başka ilah yoktur. Allah’a şirk koşmak nedir ve şirk koşmak nedir diye sorulduğunda cevabı; Allah’ın birliğine inanmayıp canlı veya cansız bir şeyleri, kişileri Allah ile bir tutmak, onu ortak kabul etmek demektir.

Kesinlikle en büyük günahlardandır. Kişi şirk koşar ve kalpten tövbe etmezse dinden çıkmış olur, eğer kişi bu şekilde can verirse İslam dinine göre cennet kapıları ona kapanır, kati surette gideceği yer cehennem olur. Her şeyin yaratıcısına şirk koşmak hiçbir mantığın kabul etmeyeceği derecede yanlıştır.

Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de de bu kavrama yer verilmiştir. Lokman suresinde şirkin çok büyük bir günah ve zulüm olduğu, Nisa suresinde Allah’ın kendisine ortak koşulmasını affetmeyeceğini, diğer günahları tövbe edenler için affedeceği yazmaktadır. Buradan çıkarmamız gereken anlam şudur; bir insan tüm hayatı boyunca Allah’a şirk koşup can verirse kesinlikle Allah’ın merhametine kavuşamayacağı ve cennete gidemeyeceğidir. Fakat unutmayın ki Allah en merhametli, en affedicidir. Bundan dolayı kalpten ve bir daha tekrar edilmemek üzere tövbe edilmesi gerekmektedir. Tövbe ederek bu yanlışıdan tez zamanda dönülmelidir. İnsanoğlu günlük hayatında bile farkında olmadan pek çok küçük şirk koşmaktadır. Bu sebeple bir şey zikrederken iki kere düşünmek faydalı olacaktır.

Feraset Ne Demek

Şirk Çeşitleri Nelerdir

En büyük günahlardan olan bu kavramın, iki ana çeşidi vardır. Bunlardan ilki büyük şirk ikincisi küçük şirktir. Büyük şirk işlenip o şekilde can verildiği zaman hiçbir affı bulunmamaktadır. Cennete girmeleri, yüce Rabbimizin affına nail olmaları imkansızdır. Büyük şirk kendi içinde alt başlıklara ayrılmıştır.

şirk koşmak nedir
şirk koşmak nedir

Şirk-i İstiklal: Şirklerin en açığıdır. Birden çok ilahın varlığının kabul edilmesidir. Şirk-i istiklalde kişiler dağa, taşa, aya, güneşe, gökyüzündeki varlıklara, doğaya vb. tapmakta ve ibadet etmektedirler. Onları ya tek ilah olarak kabul ederler ya da ikinci ilah olarak varsayarlar.

Şirk-i Teb’iz: Bu şekli için verilebilecek en uygun örnek Hristiyanlık inancıdır. Yani insanlar Allah’ın varlığını kabul ederken yine O’na başka şeyleri ortak koşması, onun kadar yüceliğe eş tutulmasıdır. Hristiyanlıkta Baba, Oğul ve Ruhul Kudüs vardır. Oğul Hz. İsa, Ruhul Kudüs Hz. Meryem olarak kabul edilmektedir.

Şirk-i Takrib: Allah’a inan insanlar ona erişebilmek umuduyla aracıları kullanmaktadırlar. Tarihteki en büyük örneği ise Mekkeli müşriklerdir. Allah’a inanmalarının yanında onlara şefaat etsin, Allah’a yakınlaştırsın ve aracı olsun diye putları, heykelleri kullanmışlardır.

Şirk-i Taklid: İnancı olan kişilerin din adamlarını ilahlaştırıp onları kutsallaştırmaları, onların verdiği emirleri, söylediklerini körü körüne yapmalarıdır. Hristiyanlar rahipleri kutsal görüp günah çıkartma gibi bir ibadette bulunarak günahlarından arındıklarını düşünmektedirler. Aynı şekilde Yahudiler kendi din adamları olan hahamları da kutsallaştırmışlardır. Asıl olan ise hiç kimsenin Allah’a denk olamayacağıdır.

Şirk-i Esbab: Kainatta yaratılmış her şeyin ve belirli kuralların Allah tarafından geldiğine inanılmamasıdır. Buna göre eşyanın ve tabiatın yaratıcısı yine tabiattır.

Küçük Şirk büyük şirkin aksine dinden çıkarmamaktadır. Allah’ın birliğinin kabul edilmesine de tam olarak zararı dokunmamaktadır. Fakat her ne olursa olsun kaçınılması gerekmektedir. Çünkü küçükler birleştiği zaman büyüdükçe büyür ve kötü sonuçlar doğurabilir. Yine aynı şekilde küçük şirk de kendi içinde ayrılmaktadır.

Kavli Şirk: Aslında günlük hayatta bazılarımızın sık sık yaptığı şirktir. Yemin ederken Allah’tan başka şeyler üzerine yemin etmektir. Mesela insanları kullanarak edilen yeminler, ‘’Ekmek çarpsın ki’’, ‘’Kur’an çarpsın ki’’ gibi yeminler bunlara dahildir. Sebebi ise Allah’tan başkasının yüceltiliyor olmasıdır.

Fiili Şirk: Peki fiili şirk ne demek. Kara kedi, aynanın kırılması, merdiven altından geçmek gibi uğursuz sayılan şeyler fiili şirk sayılmaktadır. Diğer örneklere bakacak olursak sağ el kaşınınca paranın geleceği, kulak çınlamasının birisinin kişiyi anıyor olarak kabul etmesi yani bir şeylerden anlam çıkartılması da küçük şirktir. Uğursuzluklara ek olarak fala inanıp fal baktırmak, kuyulara para atıp, türbelere ip, kumaş bağlamak da bunlardandır.

Kalbi Şirk: Üne kavuşma isteği, riya, dünyeviliğe önem vermek kalbi şirktir. Riya gösteriş adına yapılan ibadetlerdir ve amaç insanların övgüsünü toplayıp kendisini beğendirtmektir. Eğer yapılan ibadetin amacı sadece dünyalık olup ahiretlik değilse bu büyük şirke girmektedir. İşlenen sevapların anlatılması, sürekli yapılan günahlardan arınıp karşılığında insanlardan övgü beklenmesi ibadet yapılırken beğenilmek adına daha fazla özen gösterilmesi riya olup küçük şirk kabul edilmektedir.

1 Yorum

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here