Savcı Nedir, Savcı Ne İş Yapar

Savcı Nedir, Savcı Ne İş Yapar
Savcı Nedir, Savcı Ne İş Yapar

Kamu yararına ve bireyler adına onların haklarını savunmak ve yasa olarak geçen ne varsa bunu yerine getirmek için görevini yerine getiren yetkili kişilere savcı denmektedir. Sanıkları  araştırıp yargıcın önüne sunma görevi tamamen savcının elindedir. Bu anlamda savcı nedir sorusunu ele alırken, suçlu ile yargılayıcı arasındaki köprüyü kuran kişi olarak düşünmek en doğrusu olacaktır.

Bilgisayar Mühendisi Ne İş Yapar

Savcı Nedir

Savcı, ortada bir suç durumunun oluşmasından itibaren bizzat devlet adına çalışmalara başlayan ve bu durumu araştırmakla yükümlü olan kişidir. Gereken soruşturmayı devam ettirmek ve devletin belirlediği kanunlara göre hareket etmek durumundadır. Ortada herhangi bir suçun olup olmadığını tespit etmek için çalışır.

Kanuna aykırı şekilde meydana gelen olayların kanıtlanabilmesi için çalışmaktadır. Gerekli olduğu takdirde kanunun kendisine tanıdığı yetkilerle araştırmayı yapma ve şikayetleri gerçekleştirme işi de yine savcının elindedir. Gelen herhangi bir ihbar üzerine mutlaka araştırma yapmakla başlaması beklenir.

Yine gerekli gördüğü noktalarda ilgili kurum ve kişilerden destek de alabilir. Bu şekilde konuyla alakalı bilgi toplayarak ilerler ve hukuk kurallarına uygun bir şekilde delilleri bir araya getirerek soruşturma dosyasının oluşmasını sağlar. Eğer ortada gerçekten bir suç varsa, buna sebep olan kişiler ve mağdur olanlar da dosya içerisinde yer alır. Suçlu olan kişilerin mahkeme önünde ceza alması için delilleri bulmak zorundadır. Mahkemeye gerekli iddianameyi hazırlamak da yine savcının görevidir. Tüm bu özellikleri ile savcılar, kanun adına bir  devlet görevlisidir.

Savcılar, idari açıdan Adalet Bakanı denetimi altında çalışırlar. Bununla birlikte savcılar idari anlamdaki görevleri açısından da yine Adalet Bakanlığı’na bağlı olarak çalışır. Savcılar için inceleme, denetleme ve karar verme görevlerinin yerine getirilmesi Hakimler ve Savcılar Kanunu içerisinde yer alan hükümlere göre gerçekleştirilir. Savcılar hem adli yargı hem de idari yargı ile çalışabilirler. Adli yargıda görev alan savcılar il ve ilçelerin Cumhuriyet Başsavcısı, Savcı Vekili ve Adalet Bakanlığı’na bağlı olarak çalışabilirken, idari yargı ile çalışan savcılar ise Danıştay’a bağlı olarak görev alabilmektedir. Adli yargılar savcının vatandaşlara bağlı işlerde çalışmasını temsil eder. İdari yargı ise direkt olarak devletin işleri ile ilgilidir.

Beyaz Yaka Ne Demek

Savcı Ne Demek

Savcı kavramından önce sav kelimesini ele almak daha doğru olacaktır. Sav kavramı, öne sürülmesi ile birlikte savunulan herhangi bir düşünceyi temsil eder. Savcı da, savunulmakta olan savın arkasındaki kişidir. O düşünceyi savunmakla yükümlüdür. Savcı ne demek sorusu için önce sav kavramını anlamak gerekmektedir.

Savcı Ne İş Yapar

Savcılar, idari anlamdaki işleri adına Adalet Bakanlığı’na bağlıdır. Kamu davası açılmasını gerektiren ağır ceza suçları için gelen şikayetler doğrultusunda gerekeni yaparlar. Kamusal anlamdaki suçlar için ise, şikayet beklemeksizin davanın açılması adına çalışmakla yükümlüdürler. Davanın açılması ile başlayan süreçte, davaya ait olacak delillerin toplanması, hazırlık soruşturmalarının yapılması ve dosyanın hazırlanması da savcıların görevidir. Savcılar sırası ile;

  • Kamusal anlamdaki suç için davanın açılması,
  • Sanıkların sorguya alınması ve delillerin toplanması,
  • Ölüm olduğu takdirde adli muayenenin gerçekleştirilmesi,
  • Yargı kararları ile iddianamenin hazırlanması,
  • Suçtan dolayı zarar gören kişilerin ifadelerinin alınması,
  • Kanuna bağlı olarak olayın mahkemeye taşınması için çalışırlar. Bu anlamda savcı ne iş yapar dendiğinde, suçluyu yargıya teslim ettiğini söylemek gereklidir.

Hakim ile Savcı Arasındaki Fark Nedir

Hakimler, Adalet Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan ve işlenen herhangi bir suça dair bizzat kendilerinin ya da emri altında çalışan kişilerin mahkemeyi yürütmesi görevini üstlenen kişilerdir. Açılan davalarda makamın temsilcisi olarak görevalırlar. Suçlu ile suçsuz olan kişiye dair kendisine iletilen iddianameler ışığında kararı vermekle yükümlüdür. Alınması gereken kararları sonuca bağlayan yetkilidir.

savcı nedir
savcı nedir

Kendisine gelen davaları inceler ve gerekli eklemeleri sağlar. Bununla birlikte hem davalı hem da davacıyı, görgü tanıklarını ve bu kişilerin avukatlarını tek tek dinler. İncelemeler ile birlikte gerekliği gördüğü bir zamanda davayı karara bağlar.

Savcının görevi ise hakime iddianameyi hazırlayıp götürmektir. Bunun için de delil toplar, ifadeleri alır, sorgulamaları yapar ve incelemelerini sürdürür. Ancak karar verme yetkisi sadece hakimdedir. Ölüm durumunda tıbbi muayeneden de savcı sorumludur. Hakimin doğru kararı verebilmesi için, savcının doğru incelemelerle mahkemeye gitmesi gereklidir. Birlikte doğru ve istikrarlı çalıştıklarında, adalet sağlanacaktır.

Savcı Nasıl Olunur

Savcı olmak isteyenlerin öncelikle Türkiye’de veya Türkiye’deki fakülteler ile aynı denkliğe sahip olan yurt dışı yerlerinin hukuk fakültelerinden mezun olmak gerekiyor. Daha sonra ise ÖSYM’nin hazırlamış olduğu hakimlik-savcılık sınavlarına girilmelidir. Bu sınav toplamda 100 puandır ve en az 70 puan alma şartı yer alır. 100 sorunun 40’ı genel kültür ve genel yetenek adı altında hazırlanır. Kalan 60 soru da bilgiye dayalıdır. Bu sınavdan başarılı olarak geçtikten sonra Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen kontenjanlara girebilme şartını da geçmek gerekir.

Bu şartları yerine getiren adaylar mülakata alınır. Bu aşamayı da başarıyla geçen bireyler savcılık adına staja başlar. 2 sene boyunca ilgili makamlarda stajlarını gerçekleştirirler ve yeniden bir sınava daha alınırlar. Bu aşamada isteyenler savcı, isteyenler de hakim olarak meslek hayatına devam eder. Savcı olmak büyük sorumluluk isteyen bir iştir. Mesai kavramının olmadığı bir alan olarak ele alınmalı ve gerçekten kanun adına çalışmak adına da kararlı davranılmalıdır.

1 Yorum

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here