Rüyada Yılan Görmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir

Rüyada Yılan Görmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir
Rüyada Yılan Görmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir

Rüyada Yılan Görmek Ne Anlama Gelir

Rüyada yılan görmek, ilk olarak düşmanla tabir edilir. Bunun sebebi ise ilk insan olan Hz. Adem’e şeytanın yılanla iş birliği yaparak musallat olmasıdır. Ancak bu düşmanın mahiyeti kişiden kişiye değişmektedir. Mesela rüyada yılan görmek, rüyayı gören küçük bir çocuk ise çocuğun basit istekleri olabilir. Ayrıca bu rüya şeytanî bir rüya da olabilir.

Nefsiyle mücadele eden kimseler için rüyada yılan görmek, kendilerine en büyük düşman bildikleri nefisleridir. Ancak nefis mücadelesinde bulunmayan sair kimseler için gördükleri yılan şahsî düşmanlarıdır. Düşmanlarının niteliği ise, rüyada görülen yılanın durumuna göre farklılık gösterir.

Rüya tabiri alimlerinden İmam Nablusî ise “Rüyada yılan görmek dağ eteklerinde yaşayan adamla, kişiye ailesinden gelecek düşmanlıkla veya kötü komşuyla tabir edilir” demiştir. Yazımızda yılanla ilgili görmüş olabileceğiniz her türlü rüyanın tabirini bulacaksınız:

Rüyada yemek yemek ne anlama gelir?

Türüne Göre Rüyada Yılan Görmek

Rüyada zehirsiz yılan görmek: Bu rüya, ahlakı kötü ama itikadı düzgün bir düşmanı temsil eder. Ayrıca bu rüya düşmanın malı olmadığına da işarettir.

Rüyada arkadan gelen yılan görmek: Rüyada yılanın arkadan sokulması, hile ile sizi arkadan vurmaya çalışan bir düşmanı temsil eder.

Rüyada kara yılanı görmek: Rüyada kara yılanı görmeniz, ev sahibi olacağınıza işarettir.

Rüyada su yılanı görmek: Su yılanı malı temsil ettiğinden bu rüya mal sahibi olacağınıza işarettir. Eğer zekat verecek kadar malınız varsa zekatınızı vermenize dair bir uyarı olabilir. Bu rüya düşmanınıza bir başkası tarafından yardım edileceğine de işaret olabilir.

Rüyada siyah yılan görmek: Rüyada görülen siyah yılan, hafife alınmayacak kadar kuvvetli ve tehlikeli düşmana işaret eder.

Rüyada beyaz yılan görmek: Rüyada beyaz yılan görmek ciddiye alınmayacak, zararsız düşmana işarettir.

Rüyada göl yılanı görmek: Rüyada görülen göl yılanları, yol kesen ve insanları rahatsız eden kimselere işarettir.

Yılanın ayakları varsa: Rüyada görülen yılanın ayaklarının olması, makam sahibi bir düşmanınız olduğu anlamına gelir.

Rüyada altından yılan görmek: Rüyada görülen altın yılan, malını hayır yolunda harcamaya işarettir.

Rüyada yeşil yılan görmek: Rüyada görülen yeşil yılan, müslüman ama henüz imanı kemâle ermemiş kişiye işarettir. Bu rüya, bu kişinin sizi gaflete düşüreceği anlamına gelebilir.

Rüyada yılan görmek ne demek?
Rüyada yılan görmek ne demek?

Cinsine Göre Rüyada Yılan Görmek

Rüyada engerek yılanı görmek: Rüyada görülen engerek yılanı, çok tehlikeli bir yılan olduğu için düşmanınızın da büyük ve güçlü bir düşman olduğuna işarettir.

Rüyada kobra yılanı görmek: Rüyada görülen kobra yılanı da tehlikeli ve büyük bir düşmana işaret eder.

Rüyada boğa yılanı görmek:  Boğa yılanı iri bir yılan olduğu için, bu düşman da kendisine güç yetirmenin zor olduğu düşmandır.

Rüyada anakonda yılanı görmek: Rüyada görülen anakonda yılanı, şehvetinizin size hatalar işletebilecek kadar güçlü olduğuna işaret eder. Elbette rüyanız bu konuda dikkat etmeniz konusunda bir uyarıdır.

Yılanın pençe ve boynuzunun olması: Rüyada pençeli ve boynuzları olan bir yılan görmek, rüyayı görenin büyük bir mülkü idare edeceğine işarettir. Ayrıca rüyayı gören tüccar ise malında kâr edecektir.

Rüyada büyük yılan görmek: Rüyada büyük yılan gören, bu büyük yılanlara sahip olduğunu görürse kuvvetli bir orduya sahip olacağına işarettir. Ancak yılanlara sahip değilse düşmanının gücünün çok olduğuna işarettir.

Rüyada küçük yılan görmek: Rüyada görülen küçük yılan, kuvveti olmayan düşmandır.

Rüyada uçan yılan görmek: Rüyada görülen uçan yılan, yolculuğa çıkacağınıza işarettir.

Rüyada uzun, iri yılan görmek: Rüyada görülen uzun ve iri yılan, kişiye sürekli korku veren vesveseleri anlamına gelir.

Rüyada yılanla boğuşmak: Rüyada yılan görmek ve yılanla boğuşmak, düşmanıyla kavga etmeye yahut savaşmaya işarettir.

Rüyada yılan öldürmek: Rüyada yılan görmek ve onu öldürmek, kişinin düşmanına galip geleceğine yahut  onun zararından kurtulacağına işarettir. Eğer bir erkek yatağında bir yılan öldürdüğünü görürse, hanımının öleceği anlamına gelebilir.

Rüyada yılan öldürmek evlenmeye delalet eder diyenler de vardır. Zira evlilik neticesinde yılan mesabesinde olan nefsin şehveti ölür. Eğer kişi rüyada yılanı öldürdükten sonra eline kanının aktığını görürse düşmanının öleceğine işarettir. Ölenin mirasının bir bölümü de rüyayı görene kalacaktır.

Rüyada bebek görmek ne anlama gelir?

Rüyada Yılan Görmek Ne Demek

Rüyada yılanın bedeninizde olması: Bu rüyada bedeninizde gördüğünüz yılan nefsinizdir. Çünkü kişinin bedeniyle iç içe olup ona zarar veren düşman nefsidir.

Rüyada ağızdan yılan çıkması: Eğer rüyada ağzınızdan yılan çıktığını görürseniz bu, toplumca hoş karşılanmayan sözler kullandığınıza işarettir. Söylediğiniz sözlerin dine uygun olmaması da kuvvetli bir ihtimaldir. Sözlerinizle sevdiklerinizi kırıyor olabilirsiniz. Zira insanlar arasında incitici konuşana “Yılan gibi ısırdı” benzetmesi yapılır. Ayrıca ağızdan yılanın çıktığı rüya, hasta kişinin ölümüne de işaret olabilir.

Rüyada boğazdan yılan çıkması: Rüyada boğazdan çıkan yılan, bir oğlunuz olacağı anlamına gelir. Bir diğer tabire göre, bu rüyada boğazdan çıkacak olan candır. Yani bu rüya bu kişinin öleceğine, ona göre amellerini düzeltmesine dair bir uyarı olabilir.

Rüyada ağza yılan girmesi: Bu rüya, düşmanlara galip gelmeye işarettir. Yahut da kötü ahlaklı kimseleri örnek alarak kişinin ağzına doladığı kötü sözlere dair bir uyarıdır.

Rüyada kolda yılan görmek: Rüyada görülen koldaki yılan, kişinin çokça mal sahibi olacağına işarettir.

Rüyada kulaktan yılan çıkması: Rüyada kulaktan çıkan yılan, haram sözler söylemeye veya herhangi bir günah işlemeye işarettir.

Rüyada göbekten yılan çıkması: Rüyada göbekten çıkan yılan, akrabalarınızdan birinin size düşmanlık beslediğine işaret eder.

Rüyada burundan yılan çıkması: Rüyada burundan çıkan yılan, çocuğunuzun size kızgın olduğu anlamına da gelebilir.

Rüyada memeden yılan çıkması: Rüyada memeden çıkan yılan da yine çocuğunuzun size kızgın olduğu anlamına gelir.

Rüyada cinsel organından yılan çıkması: Bu rüya günah işlemeye yahut rüyayı görenin rızkını üstlendiği bir insandan ayrılacağına işarettir.

Rüyada koynundan yılan çıkması: Rüyada kişinin koynundan çıkan yılan; desteklediği, yardımcı olduğu bir kimseden ayrı kalacağına işarettir.

Yılanın başın üstünde olması: Rüyada başın üstünde görülen yılan, devlet adamlarının yanında rüyayı görenin derecesinin artacağına işarettir.

Yılanın kişinin etrafında dönmesi: Rüyada görülen yılan, eğer kişinin önünde veya etrafında dönüyorsa düşmanlarının kendisiyle görüşen kimseler olduğuna işaret eder. Bu kişiler bu kimseye zarar vermek istedikleri halde zarar verememektedir.

Rüyada yılan sokması: Rüyada yılanın kişiyi sokması yani ısırması, düşmandan gelecek küçük bir zarara işarettir.

Evde yılan görmek: Rüyada evde görülen yılan, hane içerisinde size düşmanlık eden bir kimseye işarettir. Zira ayet-i kerimede: “Ey iman edenler! Eşleriniz ve çocuklarınızdan size düşmanlık edenler olur. Bunlardan sakının” buyrulmaktadır. Bu düşmanlığın illa kin ve nefretle olması gerekmez. Menfaat çatışması ve anlık öfkeyle de olabilir. Bu rüyada önemli olan gördüğünüz evin kendinize ait olup olmasıdır. Eğer yılanı gördüğünüz ev sizin eviniz değilse, bu düşman da hanenizden biri değildir.

rüyada yılan görmek

Rüyada yılanın yatakta olması: Rüyada yatakta görülen yılan, kişinin eşine işarettir. Aynı yukarıdaki rüyanın tabiri gibi bu da büyük düşmanlıklara işaret etmez. Eşler arasındaki kızgınlığa da işaret edebilir. Ayrıca bazı tabirciler, bu rüyanın kişinin öleceğine de işaret ettiğini söylemişlerdir.

Rüyada çok yılan görmek: Rüyada birden fazla yılan görmek, çok sayıda düşmanı olduğuna işarettir. Ancak bu yılanlar kişiye rüyada bir zarar vermiyorsa onun için tehlikesizdirler.

Rüyada yılandan korkmak: Rüyada kendisinden korkulan bir yılan görmek, korktuğunuz bir düşmana karşı güvende olmanıza işarettir.

Rüyada yılandan korkmamak: Rüyada kendisinden korkulmayan yılan, kişinin düşmanına karşı kuvvetli olması anlamına gelir. Eğer kendisinden korkulmayan yılan, kişinin evinde ise bu kişinin din düşmanlarını barındırdığı anlamına gelir.

Rüyada gökten yılan düşmesi: Rüyada gökten inen yılan, bulunduğu yerin liderinin ölümüne işarettir.

Rüyada yılanla konuşmak: Rüyada yılan görmek ve onunla konuşmak, düşmanınızı size karşı düşmanlık etmekten vazgeçirmeye çalışmanızdır. Eğer konuşma kötü bir konuşmaysa düşmanınızla tartışacağınız anlamına gelir.

Rüyada yılan yumurtası görmek: Rüyada görülen yılan yumurtası, zorlu ve kuvvetli silahlara sahip düşmanlara işarettir.

Rüyada yılan beslemek: Rüyada beslenen yılan, geçimini temin ettiği bir kimsenin düşmanlığıdır. Ayrıca kişinin, düşmanının zararını def etmek için ona iyilik ettiğine de işarettir.

Rüyada ejderha görmek: Rüyada görülen ejderha, konuştuğu zaman çok kalp kıran, hakaret eden kimselere işarettir. Rüyayı görenin dilinden çekindiği bir düşmanı vardır. Eğer rüyada bu ejderhaya sahipseniz, size sadık ancak başkaları için tehlikeli bir kimsenin varlığına işarettir.

Rüyada yılan ısırması: Rüyada yılan görmek ve yılan tarafından ısırılmak, yılanın ısırığı ne derece şiddetli ise o derece düşmanından kötülük görmeye işarettir.

Rüyada yılan yakmak: Rüyada yılan görmek ve yılanı yakmak, devleti idare eden kimseler için düşmanlarını tek tek öldürülmesi şeklinde tabir edilir. Sair kimseler için de bu rüya, düşmanının zararını ortadan kaldırmaktır.

Sokakta gezen yılanlar: Rüyada sokakta gezen yılanlar görmek, bulunduğu yerde sokaklarda insanları rahatsız eden kimselerin çoğaldığına işarettir.

Rüyada yılan avlamak: Rüyada yılan görmek ve onu avlamak, kişinin düşmanlarının farkında olduğuna ve onlarla baş edebileceğine işarettir.

Rüyada yılan eti yemek: Rüyada yenilen yılan eti, size düşmanlık ettiği halde kendisinden mal elde edeceğiniz kişiye işarettir.

Rüyada yılan zehirlenmesi: Rüyada yılandan zehirlenmek, kişinin düşmanıyla çarpışacağına ve kişiye düşmanından gelecek zarara işarettir.

Rüyada yılandan kaçmak: Eğer rüyayı gören dindar bir kimseyse, rüyada yılan görmek ve ondan kaçmak kişinin nefsine uymamaya çalışmasıdır. Eğer dindar bir kimse değilse, düşmanının şerrinden uzak olmak için ondan uzaklaşmasıdır.

Rüyada ölü yılan görmek: Rüyada görülen ölü yılan, çok şerli olduğu halde Allah’ın insanları kendisinden koruduğu düşmana işaret eder. Bu kimse insanlara zarar vermek için fırsat kollamakta ancak başarılı olamamaktadır.

Yüksek yerde yılan görmek: Rüyada yılan görmek ve yılanın yüksek yerde olması, sahip olduğu imkanlar sebebiyle başkalarıyla uğraşmayı bırakan düşmana işaret eder.

Rüyada yılan görmek yorumu.
Rüyada yılan görmek yorumu.

Rüyada yılan tarafından yenilmek: Rüyada kişiyi yiyen yılan, istediği bir makamı elde etmeye işarettir. Ancak bu kimsenin bu makama gelince doğru yoldan sapabileceğine dair bir uyarı da vardır. Çünkü kişi için mal, makam ve evlatlar birer imtihandır.

Yılanların üstünden yürümek: Rüyada kişinin yılanların üstünden yürümesi, bulunduğu beldede bir yağmur ve sel geleceğine işaret olabilir.

Evden çıkan yılan: Rüyada evden çıkan yılan, çıktığı evin harap olmasına ve ev halkının başına musibet gelmesine işaret olabilir.

Yılan tutan kimse: Rüyada yılan görmek ve onu tutmak, düşmandan kişiye intikal edecek maldır. Eğer yılanı tutan başkasıysa, düşmanınızın bir başkası tarafından alt edileceğine işarettir.

Rüyada yılan derisi görmek: Rüyada görülen yılan derisi, düşmandan elde edilecek ancak az miktarda olan mala işaret eder.

Rüyada iki kafalı yılan görmek: Rüyada görülen iki kafalı yılan, iki yüzlü düşmana işarettir.

Rüyada bir yılana sahip olmak: Rüyada bir yılanın sahibi olduğunu görmek, rüyayı görenin büyük bir saltanata veya makama erişeceğine işarettir.

Rüyada yılan eti ve malı görmek: Rüyada yılanın etini ve yağını görmek, rüyayı görenin düşmanının helal malına işarettir.

Rüyada yılan görmek psikolojik yorum: Rüyada yılan görmek tabiri ne kadar güzel olursa olsun hiç kimsenin hoşuna gitmeyen bir durumdur. Ne kadar olumsuz tabirler bildirilmek zorundaysa da, rüyalar her zaman görüldüğü şekilde yorulmaz. Mümkün olduğu kadar bu tarz rüyaları hayra yormak lazımdır.

Bazen bilinçaltımıza yerleşmiş korkular nedeniyle de rüyamızda yılan ve benzeri kötü hayvanlar görebiliriz. Bu tarz kötü rüyalar görmemek için mutlaka koruyucu sûreleri okuyarak yatmalıyız. Rüyamızda yılan ve benzeri hayvanları gördüğümüzde de kalktığımızda Ayet’el Kürsî okumalıyız.

Önceki İçerikZeytinyağlı Enginar Yemeği Tarifi, Nasıl Yapılır
Sonraki İçerikİkebana Sanatı Ne Demek, İkebana Nedir

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.