Rüyada Yemek Görmek, Rüyada Yemek Yemek Ne Anlama Gelir

Rüyada yemek görmek, rüyada yemek yemek ne anlama gelir?
Rüyada yemek görmek, rüyada yemek yemek ne anlama gelir?

Rüyada Yemek Görmek

Rüyada yemek görmek, genel olarak rızıkla tabir edilir. Ancak rızık deyince sadece yiyecek anlaşılmamalıdır. İnsanlara sunulan her türlü nimet rızktır. Rüyada yemek yemek, yemeğin hangi malzemeden yapıldığına göre farklı tabir edilir. Hatta yemeğin taze veya bayat, tatlı veya tatsız olması da tabiri farklı kılar. Sıcaklık-soğukluk, sertlik-yumuşaklık vs. yemekle alakalı her durum tabiri etkilemektedir.

Rüyada yemek görmek, yemek lezzetli bir yemekse; güzel bir geçim ve hoşa gidecek bir hayatla tabir edilir. Bunun aksine tatsız ve hoşlanmadığı bir yemek görmek, geçiminin güzel olmaması ve sıkıntılı bir yaşamla tabir edilir. Bu rüya bazen de ölüme işaret olabilir. Bu mânâ ise Âli İmran sûresindeki “Her nefis ölümü tadacaktır” ayetinden çıkmaktadır. Eğer rüyada yenilen şey kişinin iğrendiği bir şeyse, o kişinin hoşlanmayacağı şekilde kötüleneceğine ve ayıplanacağına işarettir.

Rüyada yemek görmek, sert ve sıcak olduğu için zor yenilen bir yemekse kişinin geçiminde darlık çekmesine işaret eder. Bunun aksine hoş lezzette ve yutulması kolay bir yemek görmek de güzel bir hayata ve kolay rızka işaret eder. Rüyada yemek görmek, eğer yemek her mevsim bulunan bir yiyecekten yapılmışsa daimî faydalara işarettir. Bir mevsimle kayıtlı yiyeceklerin yemeği ise, kısıtlı bir süre erişilen rızıklara yorumlanır.

Rüyada yemek görmek yemek ekşimişse hastalığa delalettir. Yemeğin yenilemeyecek kadar ekşi olması ağrı çekmeye delalet eder. Bir insanın kendisine ekşi yemek verdiğini görmek de bir kimseden kötü söz işitmeye işarettir. Eğer kişi ekşi yemeği alıp başkasına yedirdiğini görüyorsa o kötü sözü başkasına iletecek demektir. Rüyada ekşi yemek yediğini gören hayatında sorunlarla karşılaşır. Eğer kişi rüyada ekşi yemeği sabırla yediğini görürse, karşılaştığı zorlukları sabırla yeneceği anlamına gelir.

Rüyada yemek görmek.
Rüyada yemek görmek.

Rüyada bebek görmek ne anlama gelir?

Rüyada Yemek Yemek

Rüyada yemek yemek, yemeğin lezzeti, tazeliği ve yumuşaklığı gibi nitelikleriyle doğru orantılı olarak tabir edilir. Rüyada yenilen yemeğin normal halinden çok daha lezzetli olduğunu görmek, kişinin dürüst bir kimse olduğuna işaret eder. Rüyada yemek yemek, Allah tarafından gelecek rızıklara işarettir. Yemeğin vasfı ise, bu rızıkların özelliklerine işaret eder. Yemeğin ekşi veya acı olması ise, kişinin eşini veya işini değiştirecek olmasına işaret eder. Yemeğin renginin bozuk olması, kişinin insanlar nezdinde kıymetinin düşeceğine işaret eder.

Rüyada yemek yemek, yemeğin vaktine göre de tabir edilir. Sabah kahvaltısına davet edilmek uzun yolculuk yapmaya, öğle yemeğine çağırılmak yorgunluk sonrası dinlenmeye çekilmeye, akşam yemeğine çağrılmak kendisine kurulacak tuzağa işaret eder. Rüyada yediği yemeği hazmettiğini görmek, hırslı bir şekilde çalışıp başarılı olmaya işaret eder. Rüyada yemek yemek, ölmüş bir kimseyle birlikte yeniyorsa, bir işte zarar etmeye işaret eder. Kaybolmuş bir kimseyle yemek yemek ondan haber alınacağına işarettir. Cin ve şeytanlarla yemek yemek ise şerli kimselere muhalefet edeceğine işarettir.

Rüyada yemek yemek insanlar arasında yendiğinde şehvete, yemeği çok çiğnemek tembellik etmeye işaret eder. Rüyada bir kaptan yemek yemek kanaat sahibi bir kimse olmaya ve insanlar tarafından sevilmeye işarettir. Altın veya gümüş kaptan yeniliyorsa bu kaplardan yemek dinen haram olduğu için, haram mala ve borçlanmaya işaret vardır. Zira altın ve gümüş kaplardan yemek aynı zamanda israftır. İsraf ise malı telef eder ve kişiyi borçlu duruma düşürür.

Rüyada yemek yemek eğer sağ elle yeniyorsa, sünnete uygun davranmaya, sol elle yeniyorsa dostuna eziyet verip düşmanının sözünü dinlemeye işaret eder. Rüyada başkasının elinden yemek yemek iffet ve tevekkül sahibi bir kimse olmaya, ya da kendi eliyle yemekten aciz olmaya işaret eder.

Rüyada yemek yemek

Rüyada tatlı yemek: Rüyada görülen her çeşit tatlı, sevince ve mutluluğa işaret eder. Ayrıca rüyada tatlı yemek, başkaları tarafından hoşuna gidecek sözler işitmeye işarettir. İlim talebeleri için ise ilim kitaplarından birini bitirmektir. Zira bitirdiği her kitapta talebe arkadaşlarına tatlı ikram edip beraber yemek ilmin sünnetlerindendir.

Rüyada et yemek: Rüyada görülen etin tabiri, etin durumuna göre değişiklik gösterir. Rüyada et yemek, eğer et çiğse şerre ve kişinin sahip olduğu bir şeye zarar gelip üzülmesine işarettir. Zira insan vücudu çiğ eti hazmedemez ve zarar görür. Pişirilmiş et yediğini gören kimseninse malı çoğalır. Rüyayı görenin birlikte et yediği kişi ihtiyar bir kimseyse; devlet yetkilileri yanındaki yetkisi artar.

Rüyada semiz et yemek, cılız hayvanın etini yemekten hayırlıdır. Zira cılız et, malında zarar etmeye işaret eder. İnce ince doğranmış ve tuzlanmış et yediğini görmek, ölmüş kimselerin gıybetini yapmaya işaret eder. Çünkü ayet-i kerîmede “Sizden biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı?” denilerek gıybet yasaklanmıştır.

Rüyada inek eti yemek zorluklara işaret eder. Çünkü inek eti zor yenen ve güç hazmedilen bir yiyecektir. Kızarmış inek eti ise, korktuğu şeylerden emin olmaya işaret eder. Rüyada inek eti yediğini gören, bir kadın ise erkek çocuk doğurur. Rüyada yediği etin ateşte pişirildiğini gören, kendisinde günah olan rızka kavuşur.

Rüyada ekmek yemek: Rüyada görülen ekmek, ilme ve bazen de hayırlı kazanca işaret eder. Ekmek, insanı ayakta tuttuğu gibi, insan ruhunu da ayakta tutar.

Rüyada taze ekmek yemek, ilim ve ihlas elde etmeye, güzel bir hayat sürmeye, beyaz ve güzel bir hanıma delalet eder. Rüyada kurumuş ekmek yemek, geçim darlığına işarettir. Rüyada yemek yemek; bekar kişinin rüyada ekmek yediğini görmesi evleneceğine işarettir. Taze ve temiz ekmek devlet yetkililerinin adaletli olmasına işarettir. Rüyada pişmemiş ekmek yemek, şiddetli bir hastalığa tutulacağına işarettir. Rüyada ince ekmek yemek kısa ömre işaret eder. Yuvarlak ekmek kazançla tabir olunur. Somun ekmeği ise çok kazanca delalet eder.

Rüyada üzüm yemek: Rüyada üzüm gören, cömert ve ikram sahibi kimsedir. Rüyada üzüm yemek; devlet başkanından ve alimlerden istifade etmeye delalet eder. Bir erkek rüyasında üzüm mevsimi bittikten sonra üzüm yediğini görürse evleneceği kadın hasta olur ve hastalığından dolayı ölür. Eğer hamile bir kadın bu rüyayı görürse kız çocuğu doğurur.

Rüyada siyah üzüm yemek, mevsimindeyse hastalık ve korkuya işarettir. Bazı tabirciler ise siyah üzümü elden edilen mala delalet etmişlerdir. Eğer siyah üzüm bağdan koparıp yeniyorsa şiddetli soğuğa ve korkuya delalet eder. Beyaz üzüm ise hayırlara ve bereketlere delalet eder. Rüyada kuru üzüm görmek, hayırlara ve rızka delalet eder.

Rüyada balık görmek: Rüyada görülen balık ilimle tabir olunur. Eğer balık kızarmışsa hayra alamettir. Eğer tuzlanarak kurutulmuş ve kızartılmış bir balık görülürse, ilim için yolculuğa ve insanlara önder olan bir kimseyle arkadaş olmaya delalet eder. İmam Nablusî’ye göre rüyada balık görmek kadınlara, bilinmeyen cinste balıklar ise mala işarettir.

Rüyada elma yemek: Rüyada elma yemek, rüyayı görenin işinde başarılı bir kimse olduğuna işarettir. Rüyada tatlı elma yemek helal rızık kazanmaya, ekşi elma yemekse haram mal elde etmeye işarettir. Rüyada bildiği bir yerde elma yediğini görmek, o kişinin güzel bir çocuğu olacağına işarettir.

Rüyada erik yemek: Erik, kardeşlere ve samimi arkadaşlara delalet eder. Rüyada erik yemek, kaybedilen bir şeyin geri geleceğine işarettir. Rüyada tatlı erik yemek, istediği dünya nimetlerine erişmektir. Rüyada ekşi erik yemekse, hoşlanmadığı şeylerle karşılaşmaya veya korkuya delalet eder. Rüyada mevsiminin dışında erik yediğini görmek, şiddetli hastalığa uğramaktır. Sarı erik yemek ise sarı renk hastalığa işaret ettiği için hastalıkla tabir edilir.

Rüyada çikolata yemek: Çikolata tatlı bir şey olduğu için rüyada çikolata görmek buna göre tabir edilir. Rüyada görülen her türlü tatlı gibi çikolata yemek de sevinçtir. Ayrıca rüyada çikolata yemek, kişinin zaafları konusunda zayıf olduğuna da işaret edebilir.

Rüyada dut yemek: Rüyada dut görmek, kişinin dininin güzelliğine ve inançlı biri olduğuna işarettir. Rüyada dut yemek; vücut sağlığına, hayırlı ve bol kazanca işaret eder. Rüyada siyah dut yemek altın kazanacağına, beyaz dut yemek ise gümüş para elde edeceğine işaret eder.

Rüyada zeytin yemek: Rüyada zeytin yemek kıymetli bereketli şeylerle tabir olunur. Zira Kur’an-ı Kerim’de zeytin üzerine yemin etmiştir. Ancak kıymetli şeyler üzerine yemin edilir. Ayrıca zeytin Kur’an’da ‘mübarek bir ağaç’ diye tarif edilmiştir. Rüyada sarı zeytin yemek, dinini yaşamakta sıkıntılar çekmeye işarettir.

Rüyada bal yemek: Rüyada bal görmek, Kur’an-ı Kerim’le tabir edilir. Zira bal şifalı olduğu gibi, Allahü Teala Kur’an-ı Kerim için de ‘şifa’ kelimesini kullanmıştır. Rüyada bal görmek,  rüyayı gören dindarsa imanının güzelliğine, Kur’an-ı Kerim okumaya ve hayırlı ameller yapmaya işarettir. Rüyada bal yemek, rüyayı gören dünya ehli bir kimseyse yorulmadan elde edeceği mala işaret eder.

Rüyada yumurta yemek: Rüyada görülen yumurta, kadınlara işaret eder. Zira Kur’an-ı Kerim’de Cennet’teki kadınlar, bembeyaz yumurtalara benzetilmiştir der. Kabuğu soyulmuş ve haşlanmış yumurta yemek, kolay kazanca işarettir. Rüyada yumurta yemek, yumurta çiğse haram mal yemeye işarettir. Pişmiş yumurta yemekse bir işinin uzamasına işarettir.

Rüyada yemek yemek.
Rüyada yemek yemek.

Rüyada yılan görmek ne anlama gelir?

Rüyada pasta yemek: Rüyada pasta görmek, rüyayı görenin sevinçli haberler alacağına işarettir. Rüyada pasta yemek, sevdiklerinin rüyayı gören için güzel planları olduğuna işaret eder. Eğer bayat bir pastaysa hayır umduğu yerden beklediğini bulamaz.

Rüyada pilav yemek: Rüyada pilav yemek, dindar kimseler için Peygamberimiz’in sünnetlerinden biriyle amel etmektir. Çünkü pirinç, Peygamberimiz’in nurundan yaratılmıştır. Dindar olmayan kimseler içinse zorlukla elde edilen güzel mala işaret eder. İmam Nablusî ise “ Rüyada pilav görmek, malında kar etmeye delalet eder.” demiştir.

Rüyada çam fıstığı yemek: Rüyada çam fıstığı görmek, ahlakı bozuk, çirkin sesli, kötülerin kendisine sığındığı bir kişiye delalet eder. Çünkü çam fıstığı ağacı, baykuşların ve kargaların kendisinde tünediği bir ağaçtır. Rüyada çam fıstığı yemek ise, böyle bir kimseden bir şekilde istifade etmeye delalet eder.

Rüyada tavuklu pilav yemek: Tavuk, çoluk çocuk sahibi, düşüncesiz ve ahmak kadına işaret eder. Pirinç de güçlükle elde edilen maldır. Rüyada tavuklu pilav yemek ise, böyle bir kadından mal elde etmeye işarettir.

Rüyada halka tatlı yemek: Rüyada halka tatlı görmek, rüyayı görenin sevineceği bir şeyle karşılaşacağına işaret eder. Rüyada yemek yemek; rüyada halka tatlı yemek, güzel söz işitmeye de işarettir.  Halka tatlıyı cam kase içerisinde görmek, güzel huylu ve muhabbeti hoş olan komşulara işaret eder.

Rüyada kadayıf tatlısı yemek: Kadayıf, yenmesi kolay bir tatlı olduğundan; rüyada kadayıf tatlısı görmek, zahmetsiz kazanılacak nimetlerdir. Rüyada kadayıf tatlısı yemek, mal elde etmeye veya sevinçli bir olayla karşılaşmaya işarettir.

Rüyada muşmula yemek: Meyvelerin tabirinde, meyvenin insanlar tarafından benzetildiği şeyler ve o meyveyle ilgili hikayeler önem kazanmaktadır. Rüyada muşmula yemek, asık suratlı kimselerle karşılaşmaya işaret eder. Zira asık suratlı kimselere ‘muşmula suratlı’ denir.

Rüyada etli ekmek yemek: Et kişiyi semirten, ekmek de doyuran bir nimettir. Bu sebeple rüyada etli ekmek yemek , çok kârlı ve kişiyi zengin edecek bir ticarete dalalet eder. Ancak kişi bu kârı elde etmek için oldukça zorlanacaktır. Rüyada etli ekmek yemek, et ve ekmek bozuk olmadığı sürece hayırlı nimetler kazanmaya işarettir.

Önceki İçerikBio Nedir, Bio Ne Demek
Sonraki İçerikBayat Ekmekle Kıymalı Ekmek Pidesi Tarifi

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.