Rüyada Para Görmek Ne Demek, Rüyada Para Yorumu

Rüyada Para Görmek Ne Demek, Rüyada Para Yorumu
Rüyada Para Görmek Ne Demek, Rüyada Para Yorumu

Kendisinde para görülen rüyalar, rüyanın detaylarına bakılarak tabir edilir. Ancak tabir alimleri genel olarak rüyada para görmek tabirinde şunları söylemişlerdir:

Rüyada Para Görmek

Bazı rüya tabiri alimleri, rüyada para görmeyi maddî ve manevî olarak çekilecek dertlere işaret saymışlardır. Ayrıca bu kimsenin insanlardan işiteceği sözler sebebiyle üzüleceğine işaret olduğunu söylemişlerdir. Bazı alimler ise bu rüyayı kişinin etrafında olup dost görünen, ama aslında düşmanlık yapan kimselere yormuşlardır.

Parayla ilgili rüyalar, rüyayı görenin ve çevresindekilerin birbirine sarf ettiği sözlere de işaret eder. Genellikle bu sözler dedikodu, hakaret ve laf taşıma gibi hoşa gitmeyen sözlerdir. Rüyada görülen bozuk para, değersiz ve kabaca söylenen sözdür. Kaliteli gümüş paralar güzel sözlere, düşük paralar ise yine kötü sözlere işaret eder.

Rüyada yemek yemek ne anlama gelir?

Bu tabirlerin aksine diğer bazı alimler ise rüyada para görmeyi hayra yormuştur. Bu alimlere göre rüyada para görmek gelecekte kişinin karşılaşacağı bol nimetlere işarettir. Rüyayı gören, hem maddî hem manevî yönden ferahlayacak ve sıkıntıları sona erecektir. Rüyada görülen paranın üzerinde Allah lafzı yazıyorsa tabir her halukarda hayırlı olarak yorulur. Bu şekilde paralar görmek, rüya sahibinin ibadetlerine işarettir. Eğer bu paralara sahip olduğunu görürse ibadetlerini sürekli artıracaktır.

Rüyada para görmek; para altın bir para ise, bu kimse devlet başkanını görür ve ondan kendisine hiçbir zarar erişmez. Rüyada görülen saf gümüş paralar dine, ilim öğrenmeye namaza ve ihtiyaçları gidermeye işaret eder. İmam Nablusî gümüş parayı zikir ve tesbih ile tabir etmiştir. “Bazen de gümüş para kişiye acı çektiren dayaktır” demiştir. Rüya esnasında görülen katışıksız dirhem rüyayı görenin dünyasına işarettir. Gümüş para ile mal aldığını görmek işinde kazanç elde edeceğine işarettir.

Rüyasında tam dirhem görenin hanımı hamileyse güzel bir çocuğa sahip olacaklarına işarettir. Çok fazla dirhemi birarada görmek, sevinç ve rahatlığa işaret eder. Rüyada sahte gümüş paralar görmek aldatmaya, doğru kimselere muhalefet etmeye, yalana, ihanet etmeye ve büyük günahlar işlemeye delalettir. Üzerinde suret olan dirhemler dinde bidat çıkarmaya ve fasıkla işaret eder. Kırık dirhem paralar görmek ise bitmek bilmeyen düşmanlıklara işarettir.

Eğer kişi elindeki gümüş paranın bozuk paraya dönüştüğünü görürse iflas eder. Elindeki bozuk paranın gümüşe dönüştüğünü görürse, işinde kar eder. Bu rüya ayrıca boş vakit geçirmek için gittiği bir meclisten hayırlı nasihatler ile döneceğine işarettir. Elindeki tam paranın yarısının bölünüp ondan ayrıldığını görmek malının yarısını kaybetmesidir.

Gümüş paranın altın paraya döndüğünü görmek ise kazancının daha da artacak olmasına işarettir. Pazusunda paraların bağlı olduğunu görmek, kişinin evini geçindirdiği mesleğine işaret eder. Rüyada altın paralarla karışık paralar yani dinarlar görmek, kişinin duasının kabul edileceğine, hastalıktan şifa bulacağına ve ihtiyacının giderileceğine işarettir.

Rüyada Para Görmek Ne Demek
Rüyada Para Görmek Ne Demek

Rüyada bebek görmek ne anlama gelir?

Rüyada Kağıt Para Görmek

Rüyada başkasının elinde görülen kağıt para, kişinin bir miktar parasını kaybedeceğine işaret olabilir. Eğer kağıt parayı desteler halinde görürse bu rüya işle alakalıdır. Rüyayı görenin iş konusunda yeni kariyer planları yaptığına işaret eder. Rüyayı gören kendi alanında uzman olan biriyle iş ortağı olmak üzere teklif alır. Eğer bu teklife onay verip ortak olursa bol kazançlı günler onu beklemektedir. Kuracağı bu iş ortaklığı sayesinde pekçok işçiye de ekmek kapısı olacaktır. Rüyada para görmek, kağıt bir para ise kişi için düzenli ve devamlı olarak gelecek sabit bir gelire işarettir.

Rüyada Bozuk Para Görmek

Rüyasında bozuk para görmek kişinin düşmanlarına işaret olsa da, bu düşmanlık paranın durumuna göre tabir edilir. Bu sebeple rüyada az miktarda bozuk para görmek, kişinin aleyhine çalışan güçsüz düşmanlara işaret eder. Ancak bunlar güçsüz de olsa kişinin moralini oldukça bozmaktadır. Bu düşmanlık bedenen saldırıyla değil de, arkadan konuşma şeklinde de gerçekleşebilir.

Bazı tabir alimleri ise bozuk parayı gayrimenkul zengini olmakla tabir etmişlerdir. Kişinin bozuk paralara sahip olması bu tabire göre maddî olarak güçleneceğine işaret eder. Rüyada bozuk para saymak ise kişinin dünyalık işleri nedeniyle oldukça bunaldığına işarettir. Rüya sahibi bu meşguliyetler sebebiyle ibadetlerini ve ailesini ihmal etmektedir. Bu rüya düzenli bir maaş sahibi olanlar için gelirlerinin yakın zamanda ellerine geçeceğine de işaret eder.

Rüyada Kağıt Para Bulmak

Rüyada kağıt para bulmak, rüya sahibinin maddî imkânlarının artacağına işaret eder. Eğer kağıt para bulmak sevince neden olmuşsa, rüya sahibi bu yeni yaşam biçiminden çok memnun olacaktır. Eğer kağıt parayı bulduğunda üzülürse, durum tam tersinedir. Yani bu kişi malının artması sebebiyle bu malı korumak ve kollamak için sıkıntıya düşecektir.

Rüyada tomarlar halinde para bulup sevinmek evinde ve işinde elde edeceği berekete işaret eder. Rüyada çok az bir kağıt para bulup çok sevindiğini görmek, rüya sahibinin kanaat eden tok gözlü biri olduğuna ve bu sayede kendini hep zengin hissettiğine işarettir.

Rüyada cebinde kağıt para bulan beklemediği bir anda güzel bir sürprizle karşılaşacaktır. Ayrıca bu rüya sıkıntıya düştüğü anda ummadığı yerden gelecek yardıma da işaret eder. Rüyasında kağıt paralar bulup bunların yeşil renkli olduğunu görmek, helalinden gelecek bol kazançlara işaret eder. Ayrıca bu yeşil renkli paralar bol hayır yapacağı bir zenginlik mânâsına gelir.

Rüyada Para Bulmak

Rüyada para bulmak, eğer para yerde ise kişinin bir miktar parasının azalacağı anlamına gelir. Bu azalma tamamen iflas şeklinde değil birtakım ihtiyaçları satın almak için gerçekleşecektir. Rüyada para bulmak paranın cinsine göre de tabir edilir. Rüyada bulduğu para gümüş bir para ise, bu kimsenin iyi bir meslek sahibi olacağına ve kazancının yüksek olacağına işaret eder. Aynı zamanda bu rüya ahlâklı ve asalet sahibi bir hanımla evlenmeye de işarettir.

Rüyada bulduğu para bakır bir para ise, rüya sahibinin çok şeyler beklediği bir işten eline hiçbir şey geçmeyeceği anlamına gelir. Ayrıca bu rüya boş şeylerle vakit geçirmeye dair bir uyarıdır. Rüyada kese içinde paralar bulmak, sırlara işarettir. Yanındaki çok parayı az paraya dönüşmüş olarak bulmak malının azalacağına, az parayı çok paraya dönüşmüş olarak bulmak malının artacağına işaret eder.

İmam Nablusî’ye göre rüyada gümüş paralar bulmak kalplerin yarasını saran ve üzüntülü kişilerin üzüntüsünü gideren manevî ilaçlara işaret eder. Eğer bulduğu dirhem saf gümüş olmayıp katışığı varsa söz ve fiillerde insanları aldatmaya, ahirete yönelik amellerde nifak ve gösteriş yapmaya işarettir. Gümüş paralar bulmak, alışveriş yapmaya, korkudan sonra güvenlik içinde olmaya ve geniş bir rızka işaret eder.

Rüyada  Para Vermek

Rüyada bir kimseye içinde altın ve gümüş paraların olduğu bir kese vermek şöyle yorulur: Eğer paralar yeni basılmış ve kaliteli ise o adama güzel bir sırrı emanet edeceğinize işarettir. Eğer paralar eski ve bozuk ise o adama kötü bir sır vereceğinize işaret eder. Eğer keseyi verdiğiniz kişi, keseyi açarsa bu sırrı yayacağına işarettir.

Rüyada sadaka olarak birine para vermek, eğer verilen para helal bir para ise malında iktisat yapmaya işarettir. Helal olmayan bir para verdiğini görüyorsa malında veya idare ettiği bir başka malda iktisatlı davranmadığına işaret eder. Rüyada çaldığı bir parayı sadaka olarak verdiğini görmek, kişinin daha önce varlığını duymadığı bir şeyi göreceğine işarettir.

Rüyada  Para Almak

Rüyada kendisine bir cüzdan içerisinde gümüş paralar verildiğini görmek sırlara işaret eder. Rüya sahibine parayı veren tarafından önemli sırlar emanet edilecektir. Bazen gümüş para almak evlat sahibi olmaya da işaret eder.

Rüyada bir adamın üstüne saf gümüşten paralar attığını görmek, güzel bir söz işitmeye işarettir. Ayrıca bu rüya paraların miktarı kadar güzel ameller işlemeye delalettir. Çünkü saf gümüş paraların üstünde “Lâ ilahe illallah” yazılıdır. Bir tabire göre kişiye yeni ve sağlam gümüş paralar verilmesi o kimsenin üzerine ağlanacağı anlamına gelir. Eğer bu gümüş paralar başkalarına veriliyorsa verilen kimse üzerine ağlanacaktır.

Rüyada Para Saymak

Rüyada üzerinde Allahü Teala’nın isminin yazılı olan altın paraları sayan kişi ilim elde edecektir. Altın paraların üstünde resim ve nakışlar varsa rüya sahibinin batıl işlerle uğraştığına işarettir. Rüyada üzerinde Allahü Teala’nın ismi olan gümüş paraların sayılması, bu kişinin Allah’ı çokça tesbih ettiğine işarettir.

Rüyada para görmek ve saymak, kişinin mal kazanma konusundaki hırsına da işaret eder. Ayrıca bu rüya malındaki bereketi kaybedeceğine de delalettir.

Rüyada Para Görmek
Rüyada Para Görmek

Rüyada Para Yutmak

Rüyada altın para yuttuğunu gören kişi, küfre yönelir. Gümüş para yuttuğunu gören ise günahlarını arttırır. İmam Nablusî ise altın para yutmayı İslam’ı yaşamaya başlamakla yorumlamıştır. Bazı tabir alimlerine göre, rüyada yutulan para zorluklardan sonra edinilecek ticarî kazanca ve berekete yorumlanır.

Rüyada para görmek ve yutmak eğer bozuk paraysa ve kişinin işinde ortakları varsa ortaklarıyla anlaşmazlık yaşamasına işarettir. Kişi bu anlaşmazlık sonucu maddî olarak oldukça zarara uğrayacaktır.

Rüyada Para Basan Kimse

Rüyada para basan kimse, çokça dedikodu yapan ve söz gezdiren kişilere alamettir. Ancak para basan kişi, bunun karşılığında ücret almıyorsa, bu söylediği sözler dedikodu ve söz gezdirme değildir. Bu kimsenin güzel sözler söyleyen bir kimse olduğuna işaret eder. Devlet başkanının görevlisi olarak para bastığını gören kişi, uzman olduğu bir konuda yetki alır.

Bazı tabirciler ise para basan kişiyi namazlarını vaktinde kılan ve emanet konusunda kendisine haklı bir güven duyulan kişi olarak yormuşlardır. Bu tabirciler rüyada parayı ahiret kazancı olarak gören tabircilerdir. Eğer para basan kimse düşük ayarda dirhemler basıyorsa bu rüya  değersiz sözlere delalet eder. İmam Nablusî’ye göre rüyada para basan kimse görmek devlet başkanının yardımcısına, ressama, konuşmacıya, bazen de cezayı gerektiren suçlara işaret eder.

Rüyada Para Yırtmak

Rüyada para yırtmak, tövbe etmiş kimseler için dünyanın fitnelerinden uzaklaşarak ahirete yönelmeye işaret eder. Sair kimseler içinse üzerine çalıştığı bir işle ilgili planlarına son verdiği anlamına gelir. Eğer birinin yanında çalışıyorsa birtakım sebeplerle bu işten ayrılacaktır. Rüyada para görmek ve yırtmak, rüyayı görene dost görünüp aslında düşman olan kimselerin düşmanlığını fark ettiğine işarettir. Rüya sahibi bu gibi kimselerle dostluk bağını koparacaktır.

1 Yorum

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPTCHA


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.