Rüyada Köpek Görmek Ne Demek, Rüyada Köpek Yorumu

Rüyada Köpek Görmek Ne Demek, Rüyada Köpek Yorumu
Rüyada Köpek Görmek Ne Demek, Rüyada Köpek Yorumu

Tabir alimleri rüyada köpek görmek hakkında detaylı tabirler yapmışlardır. Aşağıdaki yazımızdan kendisinde köpek görülen rüyaların tabirlerini tüm detaylarıyla öğrenebilirsiniz:

Rüyada Köpek Görmek

Toplumdaki yaygın kanaate göre köpek sadakatiyle bilindiği için rüyada köpek görmek ilk olarak sadakatle tabir olunur. Ancak Cafer-i Sâdık (R.A) gibi büyük zatlar rüyada köpek görmeyi alçak ve zalim düşman, ilmini kötüye kullanan alim, cimri ve doyumsuz zengin, amelleri çirkin âlim ve hareketleriyle kişiye zarar veren dost ile tabir etmişlerdir.

Bazı zatlar, rüyada köpek görmek köleye dalâlet eder demişlerdir. Bunun günümüzdeki karşılığı ise hizmetçi, bekçi, güvenlik görevlisi gibi çalışanlardır. Bazı tabirciler ise rüyada görülen köpeğin bidat sahibi kimselere işaret ettiğini söylerler. Rüyada görülen eğitimli köpek, kişinin kendisine çok yardımı olduğu halde ahlâkı kötü olan dostlarına işarettir. Rüyada görülen eğitimli köpek, rüya sahibinin evini geçindirmek için yeterli miktarda kazanç elde edeceğine de işaret eder.

Rüyada görülen bekçi köpeği, kocasının malını iyi muhafaza eden kadına işarettir. İmam Nablusî’ye göre her cinste köpek zelil topluluklara işaret eder. Ancak oyun köpekleri, bundan hariçtir. Zira rüya sahibinin oyun ve şakalaşma amaçlı köpek edindiğini görmesi hayattan alacağı lezzet ve sevinçlere işaret eder. Rüyada köpek tuttuğunu gören kişi evinde hizmetiyle meşgul olan bir kimse ile sohbet eder. Rüyada görülen Çin köpeği, rüyayı görenin yabancı kimselerle konuşacağına işaret eder.

Rüyada Köpek Görmek
Rüyada Köpek Görmek

Rüyada yemek yemek ne anlama gelir?

Rüyada Ashabı Kehf’in köpeğini görmek korkuya, hapse, bir yerde mahrum kalmaya veya kaçmaya işaret eder. Ashabı Kehf’in köpeğini rüyada şehrin içerisinde görmek, yeni yetkiler almaya işaret eder. Rüyada Ashabı Kehf’in köpeğinin görülmesi, Allah için insanlardan uzaklaşıp hidayete gelmeye de işaret eder. Bu rüya ayrıca bir müddet insanların gözünde düşük bir kimse olduktan sonra, el üstünde tutulacak bir kimse olmaya da işaret eder.

Rüyada Siyah Köpek Görmek

 Rüyada köpek görmek, rengi siyahsa hayra yorulmamıştır. Zira rengi itibariyle hayırsız olup hastalığa delalet etmektedir. Rüyada siyah köpek görmek, azgın, ahmak ve konuştuğunda ağzından hakaretler saçan bir düşmana delâlet eder. İbni Sîrin rüyada görülen siyah köpeğin kişiliksiz ve zayıf düşmana işaret ettiğini söylemiştir.

Rüyada Beyaz Köpek Görmek

Rüyada köpek görmek, rengi beyazsa kişiyi seven ve işine sadık olan hizmetçilere ve yardımcılara işaret eder. Beyaz köpek, bazen de zararsız düşmanlara işaret etmektedir.

Rüyada Yavru Köpek Görmek

İbni Sîrin’e göre rüyada yavru köpek görmek ahmak bir adamın zinadan olan bir çocuğu bulup himayesine almasına işaret eder. Rüyada köpek yavrusu İbni Sîrin’e göre sevilen çocukları temsil eder.

Rüyada Köpek Isırması

Rüyada köpeğin kişiyi ısırması, kişinin öfkesine yenik düşüp kötü işler yapacağına delalet eder. Kuduz bir köpeğin kendini ısırması sonucu kudurduğunu görmek, cinlerin musallat olmasına işaret olabilir. Köpeğin kendisini ısırmaya çalıştığını, ancak kaçtığını görmek öfkeyi yenmeye çalışmaktır. Köpek ısırmaya çalışırken köpeğin ağzını bağladığını görmek, kötü konuşmaktan korkarak dilini tutmaya işarettir.

Bu rüya bazen de kişiye yakınları tarafından yapılacak hakaretlere işaret eder. İbni Sîrin’e göre rüyada köpeğin kendisini ısırdığını görmek, bid’at ehli kimselerle arkadaş olup o kimselerin fitnesine uğramaya işaret eder. Eğer rüya sahibinin düşmanları varsa o kimseye hakaret eder. Eğer bu kimsenin kölesi varsa ona ihanet eder. Bekçisi varsa onu kandırır. Eğer açlık zamanında kişi bir köpeğin kendisini ısırdığını görürse açlık çekeceğine işarettir.

Rüyada Köpek Saldırması

Rüyada köpek görmek ve rüyada köpeğin saldırması, kişinin nefsiyle olan savaşına işaret eder. Öyle ki nefsi bir konuda iyice azıtmış ve kişiye galip gelmeye çalışmaktadır. Eğer kişi rüyasında köpeğin saldırısına karşı başarılı olursa, nefsinin bu isteğiyle baş edebilecek demektir. Eğer rüyada köpek kişiye saldırır ve alt ederse rüyayı görenin bu isteklere yenik düşüp günaha gireceği anlamına gelir. Rüyada görülen saldıran köpek büyük ihtimalle kişinin öfkesidir. Yani rüyada kendisine saldıran köpek, kişinin kendisine zarar verecek şekilde öfkelenmesine işaret eder.

Rüyada kedi görmek ne demek?

Rüyada Köpek Kovalaması

Rüyada köpek kovalaması görmek, düşmanlarının kişiye karşı yapacağı hamlelere işaret eder. Bu hamleler arkasından kötü planlar kurmak yahut bedenen zarar vermek şeklinde de olabilir. Eğer kişi kendisini kovalayan köpeklerle baş edebildiğini görürse, düşmanlarını alt edecek demektir. Eğer kendini kovalayan köpeklerden korkup kaçtığını görürse, nefsinin bazı çirkin isteklerine uyacağı anlamına gelir.

Rüyada Ev Köpeği

Rüyada köpek görmek, köpek ev köpeği ise eski tabirle köleye işaret eder. Günümüzde ise bunu hizmette çalışan insanlar olarak düşünebiliriz. Bu rüya aileden birinin hastalanacağına da işaret edebilir. Eğer rüyada görülen ev köpeği, kişiyi havlayarak, ısırarak yahut kovalayarak rahatsız ediyorsa bu köpek, evdeki huysuz hanıma veya kocaya delalet edebilir.

Rüyada Köpek Beslemek

Rüyada köpek beslediğini görmek, düşmanlarından gelen tehditlere karşı tedbir almaya işaret eder. Bu rüya düşmanlarınızı tanımadığınız ve farketmeden onlara yardım ettiğiniz anlamına da gelir.

Rüyada Çoban Köpeği Görmek

Rüyada görülen çoban köpeği, devlet yetkililerinden edinilecek mal ve menfaate delalet eder. Rüyada çoban köpeği görmek, ailesine ve komşularına karşı koruma iç güdüsüne sahip dindar adama da delâlet eder.

Rüyada Köpek Öldürmek

Rüyada köpek öldürdüğünü görmek, düşmanlarınıza karşı zafer kazanmaya işarettir. Bu yenilgiden sonra düşmanlarınız sizinle uğraşmaktan vazgeçecektir. Rüyada köpek öldürmek, dindar kimseler için oruç tutarak, namaz kılarak ve riyazatla nefsini öldürmeye de işarettir.

Rüyada Havlamak

Rüyada köpeklerle birlikte havladığını görmek, fıtratında düşmanlık olmadığı halde kendisine düşmanlık edenlere karşı mücadele etmeye işaret eder. Bu rüyaya göre düşmanları kendisinden bir süre uzak tutacak bir hamle yapacaktır.

Rüyada Köpek Havlaması

Rüyada havlayan köpek, düşmanlarından gelecek tehdide işarettir. Ancak “Havlayan köpek ısırmaz” atasözünde de bahsedildiği gibi, bu tehditler yersiz tehditlerdir. Havlayıp ısıramaması, düşmanınızın size hiçbir zarar veremeyeceğine işaret eder. Ayrıca bu rüya düşmanlarınızı oldukça kızdıracak bir şey yaptığınıza da işaret eder.

Rüyada Av Köpeği Görmek

İbni Sîrin’e göre rüyada görülen av köpeği, düşmanlara karşı kişiye yardım eden kimseye işaret eder. Ancak bu kimse alçak ve karaktersiz bir kimsedir. İmam Nablusî ise rüyada av köpeği görmeye, izzete, yüksekliğe ve rızkın artmasına işaret olarak görmüştür. İmam Nablusî’ye göre rüyada av köpeklerinin avdan döndüklerini görmek, kişinin yaşadığı korkuların bitmesine işarettir. Av köpeklerinin şehre girdiğini görmek işsizliğe delalet eder. Rüyada av köpekleri ile birlikte ava çıktığını ve avı yakaladığını gören kişi arzusuna erişir.

Rüyada Köpek Eti Yemek

Rüyada köpek eti yediğini görmek, kendisine düşmanlık eden bir kimsenin malını elde edeceğine işarettir. Ancak bu mal muhtemelen haram yollarla gelecektir. Rüyada köpek eti yemek, haram yemeye yahut haramdan para kazanmaya da işaret edebilir.

Rüyada Köpek Sütü İçmek

Rüyada köpeğin sütünü içmek ise, korkuya düşmeye ve düşmanlarından çekinmeye delâlet eder. Rüyada köpek eti yemek, haram yemeye yahut haram mal elde etmeye de işaret eder. Zira köpek sütü içmek dinimize göre haramdır.

Rüyada Köpekle Konuşmak

Rüyanızda köpekle konuştuğunuzu görmeniz, hizmetçi veyahut yardımcınıza buyuracağınız işlere işaret etmektedir. Rüyada köpekle konuşmak, gizlenmeye de işarettir. Zira Ashab-ı Kehf bir köpekle konuştuktan sonra mağaraya saklanmışlardır. Rüyada köpekle konuşmak, çevresinde yaşadığı halde iyi tanımadığı bir kimseyle kuracağı dostluğa da işaret eder.

Rüyada Dişi Köpek Görmek

İbni Sîrin’e göre rüyada köpek görmek, köpek dişi ise kötü bir toplumdan gelen, alçak ve kötü huylu bir kadına işaret eder. Eğer rüyada dişi köpeğin ısırdığı görülürse, bu ahlaktaki bir kadından gelecek kötülüğe işaret etmektedir. Bu köpek elbiselerini parçalarsa alçak bir kadının namusuna dil uzatacak anlamına gelir.

İmam Nablusî’ye göre ise rüyada görülen dişi köpek, kocasının malını koruyan, çok çocuk doğuran kadına işarettir. Yine İmamı Nablusî rüyada dişi köpek görmenin küfre ve Allahü Teala’nın rahmetinden ümidini kesmeye delalet edeceğini de söylemiştir.

Rüyada Köpek Olmak

Rüyasında köpeğe dönüştüğünü görene, büyük bir ilim verilir. O kadar ki sahip olduğu ilim çevresindekiler tarafından hayretle anlatılır. Ancak daha sonra bu ilim o kimseden çekilip alınır. Rüya bu kişiye bu noktada bir uyarıdır.

Rüyada Köpeğin Kaçması

Rüyada köpeğin kendinden kaçtığını görmek, yapacağı bir hamleyle düşmanlarını korkutmaya işarettir.

Rüyada Köpek Bağlamak

Rüyada köpeği bir direğe bağlamak, sezdiği birtakım tehlikelere karşı tedbir almaya işaret eder. Rüya sahibi alacağı bazı tedbirlerle düşmanlarını uzun süre etkisiz hale getirecektir. Rüyada köpek bağlamak, günahlara karşı kendini tutmak için nefsiyle verdiği mücadeleye işaret eder.

Rüyada Köpek Almak

Rüyada köpek aldığını görmek, huysuz insanlarla hoş geçinmeye işarettir. Rüyasında bir köpek satın aldığını görmek, sadık bir dost kazanmaya veya hizmetçi tutmaya delalet eder. Rüyada köpek aldığını görmek, bir işe el atıp kendisine düşman kazanmaya da işaret eder.

Rüyada Köpek Sürüsü Görmek

Rüyada köpek görmek, köpekler sürü halinde ise hizmetinizde çalışan çok sayıdaki kişiye işaret eder. Bazen de rüyada köpek sürüsü görmek, kişinin çok sayıdaki düşmanlarına ve hastalıklara işaret edebilir.

Rüyada Köpeğin Dostluğu

Rüyada köpek görmek; eğer köpek kişiye dostluk ediyorsa, size zarar veremeyeceğini anlayan düşmanlarınızın dostluk elini uzatmasına işaret eder. Rüyada köpeğin dostluk etmesi, İmam Nablusî’ye göre malda zarar etmeye işarettir.

Rüyada Anne Köpek Görmek

Rüyada anne köpeğin yavrularını emzirdiğini görmek, kötü huylu bir kadının çevresindeki kişileri kötülüklere sevk ettiğine işaret eder. Rüyada çok üreyen bir dişi köpek görmek, kötü insanlardan gelecek zararları temsil etmektedir.

Rüyada Köpeğe Yemek Vermek

Rüyada köpeğe yemek verdiğini görmek, eğer ev köpeği ise işçinizin ücretini ödemeye işarettir. Vahşi bir köpeğe yemek vermek ise, düşmanınızın elini güçlendirecek hareketler yapmanıza işaret eder. Yemek verdiğiniz köpek muhtemelen hanenize yahut emriniz altında çalışan kişilere işarettir. Bu kişiler size zarar vermek istediği halde zarar veremeyen aciz kimseler de olabilir.

Rüyada Köpeğe Yaslanarak Uyumak

Rüyada köpeğe yaslanarak uyuduğunu görmek, hizmetinizde çalışan kimselere oldukça güvendiğinizi işaret eder. Rüyada köpeği kendisine yastık yapıp üzerine yattığını görmek, rüyayı görenin kendisine destek kabul ettiği bir arkadaşının varlığına delalet eder. Köpeğe yaslanarak uyuduğunu görmek ısrarla isteyen dilencilere, bazen de alçaklığa ve zelil bir kimse olmaya işaret eder. Bu rüya mal biriktirmeksizin dünyayı istemeye de işaret etmektedir.

Rüyada Köpek Ölüsü Görmek

Rüyada köpek görmek, eğer köpek ölmüş ise sadık bir yardımcısını kaybetmek ile tabir olunur. Bazen de rüyada köpek ölüsü görmek düşmanlarınızın sizinle uğraşmaktan vazgeçtiği anlamına gelir.

Rüyada Köpek Görmek Psikolojik Yorum 

Bu rüya köpeğin sadakati ile bilinen bir hayvan olmasından dolayı, sadık kimselerle birlikte olup bundan memnuniyet duyduğunuz anlamına gelir. Ancak bu köpek sevimli ve size yakın olarak görüldüğünde böyle tabir olunur. Eğer köpek sizi ısırıyor veya korkutuyorsa bu köpek rüyanıza giren korkularınızdır.

1 Yorum

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPTCHA


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.