Rüyada Kedi Görmek Ne Demek, Yorumu

Rüyada Kedi Görmek Ne Demek, Rüyada Kedi Yorumu
Rüyada Kedi Görmek Ne Demek, Rüyada Kedi Yorumu

Tabir alimleri tarafından rüyada kedi görmenin çeşitli yorumları yapılmıştır. Ancak genel itibariyle kedi görülen rüyalar pek hoş görülmemiştir. Aşağıdaki makalemizde rüyada kedi görmek ile ilgili tüm detayları bulacaksınız.

Rüyada Kedi Görmek

İbni Sîrin ve bazı diğer tabircilere göre, rüyada kedi görmek evin bekçisine veya hizmetçisine işaret eder. Bazılarına göre ise bu hizmetçi, hilekar bir kadındır. Bazı tabirciler “Bu rüya ev halkından olan hırsız kimseye delalet eder” demişlerdir. Ayrıca “ Rüyada kedi görmek 1 yıl süren hastalığa işaret eder” diyenler de vardır.

Kedi bazen kişinin eşinden veya çocuklarından gelecek cefaya işaret eder. Bazen de düşmanlığa, zinaya, gizli gizli dinlemeye işaret eder. Rüyada kedi görmek bazen de birisiyle alay etmeye ve feryat edip inlemeye işaret eder. Bu rüya bazen zinadan meydana gelen çocuğa veya sokağa bırakıp bulunmuş çocuğa işaret eder.

Yine bazı tabir alimleri de olumlu tabir yapmış ve “Kişinin malını koruyan kişiye delalet eder” demişlerdir. Rüyada evcil kedi görmeyi hayırlı, vahşi kedi görmeyi ise hayırsız gören alimler de vardır.

Allah dostları rüyada görülen hayvanları nefsin vasıfları olarak tabir etmişlerdir. Onlara göre her hayvan, nefsin çirkin bir sıfatını temsil eder. Kedi ise şeytanın nefse verdiği vesveseleri temsil etmektedir. Mesela rüyada kedi kişiyi tırmalarsa bu, kişinin nefsinin vesvese özelliğine yenik düştüğü anlamına gelir. Ama kişi kediye galip gelecek bir şey yaparsa bu durum kişinin sürekli vesveselenme huyunu terkettiği anlamına gelir.

Rüyada Kedi Görmek Ne Demek
Rüyada Kedi Görmek Ne Demek

Rüyada köpek görmek ne demek?

Rüyada Yavru Kedi Görmek

Rüyada kedi yavrusu görmek, kişinin nefsini temsil eder. Öyle ki bu kişinin nefsinde şeytanın vesveseleri ile beslenmek gibi çirkin bir huy vardır. Rüyada yavru kedi görmek, nefsin isteklerine de işaret eder. Tıpkı kedi yavrularının sürekli ağlayarak bir şey istemesi gibi, nefsi de sürekli insandan bir şeyler ister.

Rüyada Kedi Tüyü Görmek

Kedi tüyü, rüyayı gören için küçük ama oldukça can sıkan sorunlara işaret eder. Bu rüya küçük bir sebepten ortaya çıkacak hastalıklara da işaret etmektedir.

Rüyada Beyaz Kedi Görmek

Rüyada görülen beyaz kedi rengi itibariyle hayırlı olmaktadır. Bu rüya temiz niyetli hizmetçilere veya bekçilik yapan kimselere işarettir. Ayrıca çevremizde olup bize yardım etmeye çalışan kimselerin iyi niyetine de işaret eder.

rüyada kedi görmek

Rüyada Siyah Kedi Görmek

Rüyada siyah kedi rengi itibariyle hayra yorulmaz. Zira rüyada görülen siyah şeyler hayırsızlıkla tabir olunmuştur. Rüyada görülen siyah kedi sırlar saklayan hizmetçi veya bekçilere de işaret olabilir. Ayrıca rüyayı görenin emrinde çalışan diğer kimselere de delalet edebilir.

Rüyada Sarı Kedi Görmek

Rüyada görülen sarı kedi hastalıklı bir hizmetçiye veya bekçiye işaret eder. Ayrıca bu rüya kişiye hastalık vesvesesi verip ibadetleri terkettiren şeytana da işaret edebilir. Ayrıca Kur’an’ın tabiriyle sarı renk neşe veren bir renktir. Bu sebeple sarı kedi de insanı mutlu eden, neşesini arttıran kimselerin varlığına işaret eder.

Rüyada Evde Kedi Görmek 

Rüyada bir kedinin eve girdiğini görmek eve hırsız gireceğine işaret eder. Eğer eve giren kedi sadece evdeki yemekleri yerse, hırsız çok az bir şey alıp gidecektir. Kedinin değerli bir şey veya değerli bir yiyecek çaldığını görmek, hırsızın büyük zarar vereceğine işaret eder.

Rüyada Ölmüş Kedi Görmek

Rüyada kedi görmek, kedi ölmüş ise uzun süredir sizi rahatsız eden vesveselerden artık kurtulacağınıza işarettir. Bu rüya şeytanı oldukça üzecek ve İslam’da güzel olan bir hareket yaptığınıza da işaret eder. Ayrıca bu rüya yakın zamanda yakalanacak bir hırsıza da işaret eder.

Rüyada Kedi Öldürmek

Rüyada kedi öldürdüğünü gören etrafında bir hırsızlık vakası varsa hırsızı yakalar ve polise teslim eder. Bazı tabircilere göre ise bu rüya, kişinin başındaki dertleri bertaraf edip felaha kavuşacağına işarettir.

Rüyada Kedi Satmak

Rüyada kedisini sattığını görmek malından harcama yapmaya işarettir. İmam Nablusî’ye göre ise kedisini sattığını gören kişi kendine ait maldan infakta bulunur.

Rüyada Kedi ile Kavga

Rüyada kedi görmek ve onunla kavga etmek, rüyayı görenin bir hastalıkla mücadele edeceğine işaret eder.

Rüyada Kedi Isırması

Kişinin kendisini bir kedinin ısırdığını görmesi, pek hayra yorulmamıştır. Zira kedinin ısırması, bazı tabir alimlerine göre hastalıkla geçecek bir seneye işaret eder. Ayrıca yine bu rüya da vesveselenmeye işarettir.

Rüyada Kediyi Isırmak

Rüyada kedi görmek ve ısırmak kişinin şeytanın vesveseleri ile baş etmeyi öğreneceğine işarettir. Bu rüya ayrıca cinlerin ve şeytanın şerrinden korunma sağlayan sureleri okumayı adet edinmeye işaret eder.

Rüyada Kedinin Tırmalaması

Kedi tarafından tırmalanmak, rüya sahibi için şeytanın vesveseleri dolayısıyla çekilen sıkıntılara işaret eder. O kadar ki, kişi ibadetlerinde bile bu vesveselerle mücadele etmeye çalışmaktadır. Ayrıca rüyada kedi tırmalaması senenin hastalıkla geçeceğine de işaret edebilir.

Rüyada Kedi Olmak

Rüyada kedi olduğunu görmek hırsızlık yapmakla veya helallik istemeden birinin malını helal olur zannıyla almakla tabir olunur.

Rüyada Kediye Dönüşmek

Rüyada kediye dönüştüğünü gören hırsızlık yapmaya başlar. Bu rüya, ahlâkı kötü olan kimseler için haram yollarla para kazanmaya da işarettir. Rüyada kediye dönüşmek, işlerin bozulup başkalarının hizmetinde çalışmaya da işaret eder.

Rüyada Kedi Kovalamak

Rüyada kedi görmek, eğer kediyi kovalıyorsa yakınında olup kendisine zarar veren kişileri fark ettiğine ve tedbir aldığına işaret eder.

Rüyada Kedi Yemek

İmamı Nablusî’ye göre rüyasında kedi eti yediğini gören kişi bir şekilde sihir yapmayı öğrenir.  Ayrıca kedi eti ve yağı mala delalet etmektedir. Yani bu kimse sihir öğrenmiyorsa da mal elde edecektir. Ancak bu mal helal yoldan edinilen bir mal değildir.

Rüyada Misk Kedisi Görmek

Rüyada kedi görmek eğer misk kedisiyse  hayırlıdır. Misk kedisi dış görüntü itibariyle insanların ilgisini çekmeyen, ancak çok değerli olan kimselere işarettir. Yahut giyim kuşamına dikkat etmeyen, ancak bunu zühd ve takva için yapan kimselere de işaret eder. Bu kişiler ancak kendileriyle uzun süre beraber olunup samimiyet kurulduğunda iç dünyalarındaki güzelliği ortaya çıkarırlar.

Rüyada Dişi Kedi Görmek

Rüyada görülen dişi kedi, evinizde size hizmet eden hizmetçilere işaret eder. Hizmetçisi olmayan kimseler için bu rüya her halükarda yardımına koşan, ancak bazen kişiye zarar verebilen kimselere de işaret eder. Bu kadının hiç kimseye minnet duymak gibi bir huyu yoktur. Bu yüzden geçimi zor, ancak hizmeti çoktur.

Rüyada Ev Kedisinin Isırması

Rüyada kişiyi ev kedisinin ısırması, kısa sürecek bir hastalığa işarettir. Ayrıca bu rüya, hizmetçisi olanlar için hizmetçinin ihanetine de delalet eder.

Rüyada Vahşi Kedinin Isırması

Rüyada kişiyi vahşi bir kedinin ısırması yaşanacak bir hastalığa işaret eder.

Rüyada Kedinin Göz Çıkarması

Rüyada kedinin göz çıkardığını görmek, himayesine aldığı kimselerin yapacağı nankörlüğe işaret eder.

Rüyada Kedinin Göz Çıkarması

Rüyada kedinin birinin göz çıkardığını görmek, aynı kedi tırmalaması gibi yorumlanır. Düşmanlarınız sizden saklanmayacak ve açıkça hasetlerini belli edeceklerdir.

Rüyada Kedi ve Fare Görmek

Bu rüya, gizli saklı işlerle meşgul olmaya ve şeytanın vesveseleri ile vesveselenmeye işarettir.

Rüyada Kedi Sevmek

Rüyada kedi görmek ve onu sevmek, kişinin bekarsa evlenip çoluk çocuğa karışacağına işarettir. Yaşlı kimselerin böyle bir rüya görmesi ise torun sahibi olup onları seveceklerine işaret eder. Ayrıca bu rüya hizmetçisine iyilik yapmaya da işaret etmektedir.

Rüyada Kedi Okşamak

Rüyada kedi görmek ve onu okşamak , vefalı bir dostunuzla buluşup muhabbet edeceğinize işaret eder. Ancak kedilerden tiksinerek kedi okşadığını görmek, hoşlanmadığınız ama sabrettiğiniz kimselere işaret eder.

Rüyada Kedi Sürtünmesi

Rüyada kedinin size sürtünmesi menfaati için size şirin gözükmeye çalışan kimselere işaret eder. Ayrıca bu rüyada bu karakterdeki kişilere karşı fazla müsamahakâr olduğunuza da işaret vardır.

Rüyada Anne Kedi ve Yavruları

Rüyada anne ve yavru kediler görmek, merhamet duygularınızı kabartacak bazı olaylar yaşayacağınıza işarettir.

Rüyada Kedi İniltisi Görmek

Rüyada kedinin iniltisini duymak, dedikoducu bir kimse ile oturup onun dedikodularını dinlemeye işarettir.

Rüyada Kedinin Kaybolması

Rüyada kedinin kaybolduğunu görmek, uzun süreli bir hastalığın bir anda geçeceğine işarettir.

Rüyada Vahşi Kedi Görmek

İbni Sîrin Hazretlerine göre, rüyada görülen vahşi kedi hastalığa işarettir. Evcil kedi de hastalığa işaret olsa da, vahşi kedinin işaret ettiği hastalık daha şiddetlidir. Vahşi kedi görmek, kişinin problemlerle boğuştuğu ve oldukça yorgun düştüğü bir sene geçireceğine de işaret eder.

Rüyada Doğum Yapan Kedi Görmek

Rüyada kedinin doğurduğunu görmek, yanında çalıştırdığı bir kimsenin iş yerine getireceği berekete işarettir. Bu sayede işçi alımı da artacaktır. Zira kedi bir kere doğurduğunda çok fazla yavru verir.

Rüyada Kedi Yakmak

Bu rüya güvenilir olmayan bir kimseye işleri teslim edip pişman olmaya işaret eder. Ayrıca hırsızlık yaparken yakalanan kişinin cezalandırılmasına da işaret eder. Ancak bu cezanın adil bir ceza olmayacağına delalettir.

Rüyada Kedi Kanı Görmek

Rüyada kedi kanı görmek, emri altında çalışanların bazı sorunlarının ortaya çıkaracağına ve bunlarla baş etmek zorunda kalacağına işaret eder.

Rüyada Kedi ile Konuşmak

Rüyada kedi görmek, kedi ile konuşuluyorsa bu rüya hizmetinize bir kimse alacağınıza ve işlerinizi ona emanet edeceğinize işarettir. Ayrıca bu rüya hizmetinizde olan kimselerin dertleriyle ilgilendiğinize de işaret eder.

Rüyada Kedi Taşlamak

Rüyada kedi taşladığını görmek, menfaat için kendisine sokulan kimselerin zararını bertaraf etmeye işaret eder.

Rüyada Kedi Yalaması 

Rüyada kedinin rüyayı göreni yalaması, kendisine yağ çeken ve göze girmeye çalışan hizmetindeki kimselere işaret eder.

Rüyada Kedi İşemesi

Rüyada kedinin işediğini görmek, etrafında kendisine yardımcı olduğunu sandığı kimselerin kişiye zarar vermesine işaret eder.

Rüyada Kedi Çişi Görmek

Rüyada görülen kedi idrarı, merhamet ettiğiniz bir kimseden göreceğiniz küçük zararlara işaret eder. Ayrıca bu rüya evin hizmetini gören kimselerin verdiği sıkıntılara da delalettir.

Rüyada Kedi Görmek
Rüyada Kedi Görmek

Rüyada balık görmek ne demek?

Rüyada Kedi Görmek Psikolojik Yorum

Rüyada kedi görmek psikolojik yorumu, kedinin nankör bir hayvan olarak tanınması ile alakalıdır. Yani çevrenizde nankörlüğüyle sizi üzen kimselerin varlığı sebebiyle rüyanızda bir kedi görebilirsiniz.

Rüyada Kuyruksuz Kedi Görmek

Rüyada görülen kuyruksuz kedi, kabahati sebebiyle cezalandırılmış kimselere işaret eder.

Rüyada Kedi Kurtarmak

Rüyada bir kediyi kurtardığını görmek, bir hırsızın suçunu bilmeden de olsa örtbas ettiğinize işaret eder.

Rüyada Kara Kedi Görmek

Rüyada kara kedi görmek, birtakım sırlar taşıyan kişiye işaret eder. Bu kişi işlerinize yardımcı olan herhangi bir kişi olabilir.

Rüyada Kedi Sürüsü Görmek

Rüyada kedi sürüsü görmek birbiriyle bağlantılı bazı hastalıklara düşeceğinize işaret eder.

Rüyada Kediye Yemek Vermek

Bu rüya size zarar vermeyi düşünen kimselere destek olduğunuza işaret olabilir. Ayrıca bu rüya anne babaya karşı nankörlük eden evlada da işaret eder.

Rüyada Hasta Kedi Görmek

Rüyada kedi görmek, kedi hasta ise bu rüya çevrenizde olup size işlerinizde yardım eden kişilerin sıkıntılarına işaret eder.

Rüyada Kedi Yıkamak

Rüyada kedi görmek ve kediyi yıkamanız hırsızlık yapan bir kimsenin tövbesine sebep olmanızdır.

1 Yorum

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPTCHA


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.