Rüyada Bebek Görmek Ne Anlama Gelir, Nasıl Yorumlanır

Rüyada Bebek Görmek Ne Anlama Gelir
Rüyada Bebek Görmek Ne Anlama Gelir

Rüyada Bebek Görmek

Rüyada bebek görmek, rüya tabiri alimleri tarafından farklı şekillerde yorumlanan bir rüyadır. Zira tabir, bebeğin rüyada sahip olduğu vasıflara göre değişiklik gösterir.

Rüyada bebek görmek, İbni Sîrin tarafından, önce dostluk gösterip sonra düşmanlık yapan kimseyle tabir edilmiştir. Zira bebek anne-babasına sevinç verse de, bakımı ve eğitimi anne-baba için oldukça zorlu ve uzun bir süreçtir.

İmam Nablusî’ye göre de rüyada bebek görmek, eğer kendi bebeğiyse bu kişinin mal sebebiyle fitneye düşeceğine işaret eder.

Rüyada görülen bebek, oyun ve eğlence derdinde olan, cahil kimselerin idaresinde yaşamaya da işarettir. Zira bebekler sürekli bakım ve oyun ile kişiyi kendileriyle meşgul edip yorarlar.

rüyada bebek görmek

Rüyada yemek yemek ne anlama gelir?

Rüyada Yeni Doğmuş Bebek Görmek

Rüyada yeni doğmuş  bebek görmek, ev halkının sevince erişmesine işarettir. Çünkü bebekler yeni doğduklarında eve mutluluk getirirler.

Rüyada yeni doğmuş kız bebek görmek, üzüntülerden ve belalardan kurtulacağına dair işarettir.

Eğer fakir bir kimse rüyada yeni doğmuş bebek olarak kendisini görürse, bol rızka ve zenginliğe kavuşacağına işarettir.

Rüyada bebek görmek, bebeğin yeni doğmuş olması ve göbeğinin kesilmesi, bekar için nikahlanmaya işarettir. Eğer kesilmiş göbeği bir kadına emanet olarak verdiğini görürse, kişi o kadını nikahına almak ister.

Rüyada Bebek Görmek
Rüyada Bebek Görmek

Rüyada Erkek Bebek Görmek

Rüyayı gören, eşi hamile olan bir erkekse doğacak çocuğun kız olacağına işarettir. Ancak bazen rüyanın tabiri görüldüğü gibi oğulları olacağına da işaret edebilir. Hamile kadın için rüyada erkek bebek görmek de aynı şekilde tabir edilir.

İmam Nablusî’ye göre rüyada erkek bebek görmek kişinin âkıbetinin güzel olduğuna delalet eder.

Rüyada bilmediği bir erkek bebek görmek ve satın almak, kişinin üzüntüye uğraması anlamına gelir.

Rüyada Kız Bebek Görmek

Rüyada görülen kız bebek, kişinin hayatında erişeceği bolluk ve berekete işarettir. Ayrıca bu rüya, karşılaşılan zorluklardan sonra erişilecek kolaylığa da işarettir.

Rüyada kız bebek görmek, insanlardan övgü almaya ve kendisi için hayırlı pekçok durumla karşılaşmaya da işarettir.

Rüyayı gören, eşi hamile olan bir erkek ise rüyada kız bebek görmek doğacak çocuğun erkek olacağına işarettir. Ancak bazen rüyanın tabiri, görüldüğü gibi kızları olacağına işarettir.

Rüyada kız bebek görmek, rüyayı görenin bir hediye alacağı anlamına da gelir. Zira din büyükleri “Kız çocuğu hediyedir ve hediyenin hesabı sorulmaz” buyurmuşlardır.

İmam Nablusî’ye göre rüyada kız bebek görmek, rüyayı görenin akıbetinin kötü olduğuna işaret eder.

Rüyada bilmediği bir kız bebek bulan ve onu taşıyan kişi hapiste veya kuşatma altındaysa bunlardan kurtulur. Düşmanları varsa onların düşmanlıklarıyla baş etme gücü bulur. Eğer rüyayı gören borçlu ya da fakir bir kimseyse, borçlarından ve fakirlikten kurtulur. Eğer bunlardan hiçbiri yoksa rüyada kız çocuğu olduğunu görmek üzüntü ve kederdir.

Erkek olsun kadın olsun, hasta olan bir kimsenin rüyada kız bebeği olduğunu görmesi iyileşmesine işarettir.

İmam Nablusî’ye göre rüyada kız bebek görmek dünyaya delalet eder. Yani bu rüya erişilecek her türlü dünyalık nimetin temsilcisidir.

Rüyada Kilolu Bebek Görmek

Rüyada görülen kilolu bebek, kişinin yapacağı bir işle dininin ve imanının kuvvetlenmesine işarettir.

Ayrıca rüyada kilolu bebek görmek, yapılacak bir işle şan ve şerefin artacağı anlamına da gelir.

Rüyada bebek görmek, bebek kilolu ise kişinin çok sevdiği bir malının kişiye oldukça zahmet verdiğine de işaret eder.

Rüyada Engelli Bebek Görmek

Rüyada görülen engelli bebek, kişinin yapmayı düşündüğü bir işte sorunlarla karşılaşacağına işarettir.

Rüyada engelli bebek görmek,yapılmaya niyetlenilen bir işin, birtakım eksiklikleri olduğuna da işaret eder.

Rüyada yılan görmek ne anlama gelir?

Rüyada Bebek Boku Görmek

Bu rüya, rüyayı görenin yapmaktan hoşlanmadığı bir işi hallettikten sonra rahatlayacağına işarettir.

Ayrıca rüyada bebek boku görmek, zayıf düşmandan gelecek az zarara da işaret eder.

Rüyada Bebek Emzirmek

Bir kadının rüyasında bebek emzirdiğini görmesi, dünya işlerinin çıkmaza gireceğine veya hapse gireceğine işaret eder. Çünkü süt emziren kişi çocuk doymadığı sürece yerinden kalkamaz. Bu haliyle emziren kadın, hapsedilmiş kimseye benzer.

Hamilelikte rüyada bebek emzirme, eğer hamile bir kadın rüyasında bebek emzirdiğini görürse bu rüya, doğumun rahat geçeceğine işarettir.

Rüyada bir bebeği süt emerken görmek, rüyayı görenin hanesinde bolluk ve bereketin artacağına delalet eder.

Rüyada süt emen bir kız çocuğu görmek, beklenilen hayırlara kavuşulacağına işarettir. Bu rüyayı gören, insanlar tarafından övüleceği hayırlı işlerle meşgul olur.

Rüyada bebek emzirmek ve göğsünden süt yerine kan çıktığını görmek haram mal kazanacağına alâmettir.

Rüyada Beşik Sallamak

Rüyada beşik salladığını gören kişinin işsizlik problemi varsa bu rüya, yakında işe gireceğine ve bu sayede mutlu olacağına delalet eder.

İbni Sîrin’e göre rüyada görülen beşik, rüya sahibi için evinde berekete, hayırlı işlere ve salih ameller yapmaya işarettir.

İmam Nablusî ise bu rüyayı gören için sıkıntıya ve zahmetlere işaret edebileceğini söylemiştir. Çünkü beşiğin sallanması bebek için rahatlama olsa da, sallayan için yorgunluk ve zahmettir.

Rüyada beşik sallamak (eğer içinde çocuk varsa), rüyayı görenin eşine ve çocuklarına karşı iyi muamele eden bir kimse olduğuna işaret eder.

Bazı rüya tabircilerine göre rüyada görülen beşik rahata, küçük kızlara ve merhametli bir kadının oğluna delalet eder.

Beşik evli erkekler için üzüntü hatta hapis, bekar erkekler için eş, kadınlar için de evlat sahibi olmaya işarettir diyen tabir alimleri vardır.

Rüyada beşiği salladıktan sonra çocuğu beşikten çıkardığını görmek; eşine, çocuklarına ve akrabalarına karşı görevlerini ihmal ettiğine işarettir.

Rüyada beşiğin içinde yatan bir bebek görmek, mutlu olmaya ve maddi gelirinin yükselmesine işarettir.

Rüyada Ağlayan Bebek Görmek

Rüyada bebek görmek, bebek ağlıyorsa rüyayı görenin yapmayı düşündüğü bir işin sonunda üzülebileceğine dair bir uyarıdır.

Rüyada ağlayan bebek görmek, ruh dünyanızdaki çöküntülere de işaret olabilir.

Rüyada Gülen Bebek Görmek

Her ne kadar rüyada gülmek, ağlamakla tabir edilse de; rüyada gülen bebek görmek aynı şekilde gülmekle tabir edilir.

Rüyada görülen gülen bebek, rüyayı görenin yapacağı bir iş neticesinde saadete erişeceği anlamına gelir.

Rüyada gülen bebek görmek, kişinin Allah’a ve Resulüne itaat edeceği işlere yönelmesine de işarettir.

Rüyada Güzel Bebek Görmek

Rüyada güzel yüzlü bir bebek görmek, kişinin edepli bir kimse olduğuna ve bu sayede Allah’ın rızasını kazandığına işarettir.

Rüyada bebek görmek, bebek güzel ise bir çocuk sahibi olunacağına dair müjdedir. Zira bütün bebekler, henüz masum oldukları için güzeldir.

Rüyada güzel bebek görmek, rüyayı görenin alacağı güzel bir habere de işaret olabilir.

Halkı sıkıntı içinde olan bir şehrin mensubu, rüyada şehre güzel yüzlü bir bebek indiğini görürse bu iyidir. Zira o şehrin içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulmasının yakın olduğuna işaret eder.

Bir kadın rüyasında güzel bir bebek görürse, eğer çocuk istemiyorsa birtakım hayırlarla karşılaşmaya işarettir. Çocuk isteyen bir kadının rüyada bebek görmesi, çoğunlukla bilinçaltından kaynaklı bir rüya olmaktadır.

Rüyada Çirkin Bebek Görmek

Rüyada bebek görmek, bebek çirkin ise rüyayı gören tarafından hayasızca bir iş yapıldığına işarettir.

Rüyada çirkin bebek görmek, bebeğin yüzündeki çirkinlik kadar çirkin davranışta bulunulduğuna işaret eder.

Rüyada çirkin bebek görmek, hoşlanmayacağı bir haber almaya da işaret eder. Rüyada görülen çelimsiz, zayıf bebek de böyle tabir edilir.

Rüyada Temiz Bebek Görmek

Rüyada görülen temiz bebek, kişinin yaptığı işleri itinayla yaptığına işarettir.

Rüyada temiz bebek görmek, Allah’ın razı olduğu, helal rızıklara kavuşmaya işarettir.

Rüyada bebek görmek, bebek temiz ise yapmayı düşündüğü bir işi sorunsuzca yapacağına da işaret eder.

Rüyada Kirli Bebek Görmek

● Rüyada görülen kirli bebek, kişinin eline geçecek çokça paraya ve mala işarettir. Zira para için insanlar tarafından ‘kir’ benzetmesi yapılır. Mal da tıpkı bebek sahibi olmak gibi, insanların sahip olsalar bile daha fazlasını istedikleri bir şeydir.

Rüyada bebek görmek, bebek kirli ise çok isteyip edindiği bir malın haram olmasına da işaret olabilir.

Rüyada Konuşan Bebek Görmek

Rüyada bir bebeğin konuştuğunu görmek, mutluluğa erişmeye işarettir. Çünkü insanlar bir bebeğin konuştuğunu gördüklerinde mutlu olurlar.

Rüyada konuşan bebek görmek, karşılaştığı bir olay veya sürpriz karşısında çok şaşırmaya da işaret eder.

Rüyada Bebek
Rüyada Bebek

Rüyada Bebek Sevmek

Rüyada bir bebeği sevdiğini görmek, sevinçli haberler almaya işarettir.

Rüyada bir bebeği kucağına alıp sevmek, hayır ve menfaatlere erişmeye de işarettir.

Rüyada bebek sevmek ayrıca malını saymaya ve malıyla sevinmeye de işaret olabilir.

Rüyada Ölmüş Bebek Görmek

Rüyada görülen ölmüş bebek, kişinin çok istediği ve olacağını umduğu bir işin umduğu gibi bitmemesine işarettir.

Rüyada bir kadının bebeğini düşürdüğünü ve bebeğinin öldüğünü görmesi de hayra alâmet değildir. Eğer kadın rüya dışında hamile değilse malını yitireceğine işarettir. Eğer rüya dışında hamileyse bilinçaltı rüyası olabileceğinden hayra yorulmalıdır.

Rüyada Kucağında Bebek Görmek

İbni Sîrin, rüyada kucakta bebek görmeyi devlet büyüğünden yüz çevirmek olarak tabir etmiştir.

İmam Nablusî’ye göre rüyayı gören bebeği kucağına alıp taşırsa, sıkıntı ve kedere işarettir.

Rüyada kucağında kız çocuğu taşımak, erkek çocuğu taşımaktan daha hayırlıdır.

Rüyada cami avlusu gibi bir yere bırakılmış bir bebek görmek ve kucağına
almak, akrabalar yoluyla gelen ancak kişinin hesaba katmadığı mirasa delalet eder.

Rüyada Bebek Doğurmak

Rüyada bebek doğurmak, sıkıntılardan sonra rahata erişmekle tabir edilir. Ancak rüyada sıkıntılar bitene kadar sabredilmesi gerektiğine dair işaret vardır. Çünkü her doğumda zorluk vardır ancak sonu güzeldir.

Hasta kadın için rüyada bebek doğurmak, eğer bebek kız ise hastalıktan kurtulacağına dair bir müjdedir. Zira insan hastalıktan tamamen iyileştiğinde yeniden doğmuş gibi olur.

İmam Nablusî’ye göre bebek doğurduğunu görmek, dünyalık imkanların artmasına ve işlerin idaresiyle sıkıntıya düşmeye işarettir.

Rüyada Bebek Doğurmak Psikolojik Yorumu

Rüyada bebek doğurmak, psikolojik kaynaklı bir rüya da olabilir. Eğer rüyayı gören bir kadınsa ve bebek sahibi olamıyorsa, bilinçaltında sakladığı bebek isteğinin bir işaretidir. Çocuğu büyümüş ve onun bebeklik çağlarını özleyen bir anne de böyle bir rüya görebilir.

Rüyada bebek doğurmak, sıkıntılardan sonra erişilen bir mutluluk olduğu için hayatında problem olan kişilerde bu rüyayı görebilirler. Çünkü her sıkıntı sahibi, bir gün sıkıntısının bittiğini hayal eder. Bu sebeple bilinçaltı bu tarz rüyalar görülmesine neden olabilir.

6 YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPTCHA


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.