Rüyada Altın Görmek, Rüyada Bilezik Görmek, Yorumları

Rüyada Altın Görmek, Rüyada Bilezik Görmek, Yorumları
Rüyada Altın Görmek, Rüyada Bilezik Görmek, Yorumları

Rüyada altın görmek, tabir alimleri tarafından farklı biçimlerde yorumlanabilen bir rüyadır. Rüya tabiri ilminin iki büyük üstadı İbni Sîrin ve İmam Nablusî rüyada altın görmeyi birbirinin tam tersi şekilde tabir etmişlerdir. Diğer alimler de bu konuda ayrı görüşlerdedir. En doğrusu hayırla yorup şerli tabirlere karşı da tedbirli olmaktır.

Rüyada Altın Görmek

Rüyada altın görmek, İbni Sîrin tarafından renginin sarı olması ve Arapça’daki isminin manası dolayısıyla pek hoş görülmemiştir. Çünkü altının Arapça ismi “zeheb” dir ve bu kelime ‘gidici’ mânâsına gelmektedir. İbni Sîrin rüyada görülen altını üzüntü ve malda ziyan etmekle tabir etmektedir.

İmam Nablusî’ye göre ise rüyada altın görmek, oldukça olumlu bir rüyadır. Zira rızık kazanmaya, sevinçlere, salih amellere, üzüntülerin gitmesine, hayırlı eşe ve çocuklara, hidayete ve altından yapılan süs eşyalarına delalet etmektedir. Diğer bazı tabir alimleri ise “ Rüyada altın görmek, sağlıklı ve uzun süren bir yaşama işaret eder” demişlerdir. Bu alimlere göre altın, bir konu hakkında ümitli olmaya ve ümidinin gerçekleşmesine işarettir. Rüyada görülen saf altın kişinin dindeki ihlasına, niyetlerindeki samimiyetine, anlaşmalara uymasına ve sözünde durmasına delalet eder.

Altının gümüşe dönüştüğünü görmek tüccar için malının değerinin düşmesine işarettir. Gümüşün altına dönüştüğünü görmek ise malının değerinin artmasına işarettir. Eğer rüyada görülen altın bildiği bir kimsenin elinde ise altını tutanın güzel bir hayatı olacağına işaret eder. Rüyada birisinden altın aldığını görmek, büyük bir adamın himayesi altına girmeye işaret eder. Rüyada altın saydığını görmek, kısa sürecek bir hastalığa yakalanmaya işarettir.

Rüyada Altın Görmek
Rüyada Altın Görmek

Rüyada para görmek ne demek?

Rüyada Çeyrek Altın Görmek

Rüyada çeyrek altın görmek, kişinin eline düzenli olarak geçecek maaşa işaret eder. Eğer bu kimse sıkıntı günler yaşayan bir kimse ise birbiri üzerine güzel haberler alacaktır. Ayrıca rüyada çeyrek altın bekar kimse için evleneceğine işaret eder. İşsiz bir kimsenin rüyada çeyrek altın görmesi, iş bulacağına işaret eder. Üzerinde resim olmasından dolayı dinde bozukluk çıkarmaya işaret edeceğini söyleyenler de vardır.

Rüyada Altın Bulmak

Rüyada altın bulduğunu görmek, dünya nimetlerindeki artışa işaret eder. Ancak bu rüya, kişinin üzüntüye ve sıkıntıya düşeceği yerlere gitmesine de işaret edebilir. Rüyada altın bulmak kişinin dünyalık sıkıntılar sebebiyle karamsarlığa düşeceğine de işaret eder. İmam Nablusî ise rüyada altın bulmayı ilim, irfan, güzel ahlak gibi pek çok İslami vasfı edinmekle tabir etmiştir.

Rüyada Birinin Altın Vermesi

Kadın için rüyada bir erkeğin kendisine altın verdiğini görmek, o erkekle evlenmeye işarettir. Ölmüş bir kimsenin rüyayı görene altın vermesi sıkıntılardan kurtulmaya işarettir. Eğer rüyayı gören altını kabul etmemişse başına gelen sıkıntılara karşı sabır gösterdiği anlamına gelir. Kendisine külçe altın verildiğini görmek yaptığı işte yükseleceğine işarettir.

Rüyada Altın Hediye Almak

Rüyada kendisine altın hediye edilmesi oldukça güzel bir rüyadır. Bu rüya kazancında kâr elde etmeye, kanaat sahibi bir kimse olmaya işarettir. Ayrıca bu kimsenin güzel hediyeler alarak sevineceğine ve çevresi tarafından sevilen bir kimse olduğuna da işarettir. Bu rüya yakın bir zamanda gerçekleşecek evliliğe de işaret edebilir. Çünkü evlenen kimseye yakınları tarafından altın hediye edilir.

Rüyada Altın Bilezik Görmek

İbni Sîrin’e göre rüyada altın bilezik görmek ve takmak, kişinin eline geçecek mirasa işaret eder. Ayrıca rüyada takılan her türlü altın takı, kendisine denk olmayan bir toplulukla düşmanlık etmesine de işarettir. Rüyasında elinde altından iki bilezik olduğunu gören kişi, sahip olduğu mal yüzünden kötü durumlara düşer. Zira Peygamberimiz rüyasında elinde altından iki bilezik gördüğünü, onları çıkartıp yere düştüklerini söylemiştir. Bu rüyayı Müseylemetül Kezzap adındaki yalancı peygambere ve Yemen Meliki Ansa’ya tevil ettiğini söylemiştir.

Erkek için rüyada bilezik görmek çirkin durumlara işaret eder. Kadınlar içinse süs eşyaları hayra delalet eder. Bazen rüyada görülen altın bilezik, erkek için hanımına da delalet edebilir. Kadınlar için ise süs eşyaları çocuklara delalet eder. Altın süsler ise erkek çocuklara işarettir.

Rüyada Altın Kolye Görmek

İbni Sîrin’e göre rüyada altından bir kolyesi olduğunu gören kimse bir yetki üstlenir. İmam Nablusî’ye göre bu rüya daimî olan kazanca işaret eder. Rüyada altın kolye görmek devlet adamlarının gözüne girip yüksek makamlar elde etmeye işaret eder. Cafer-i Sadık Hazretleri rüyada görülen kolyenin tamamen altından olmaması durumunda hacca yorulmuştur. Eğer tamamen altınsa getirileceği bir göreve işaret ettiğini söylemiştir. Eğer rüyada altın kolye taktığını gören bir kadınsa evleneceğine işarettir. Eğer erkekse devlet yetkililerinin kendisine vereceği önemli bir göreve işarettir.

Rüyada Cumhuriyet Altını Görmek

Rüyada altın görmek, altın cumhuriyet altını ise üzerinde resim olması sebebiyle hayra yorulmaz. Çünkü üzerinde resim olan her türlü para dinde bid’at çıkarmaya işarettir. Bu rüya kişinin üzüntü ve sıkıntıya düşeceğine, inançlarının sarsılacağına ve bunalıma gireceğine işaret eder. Çokça cumhuriyet altını bulup sevindiğini görmek, kişinin dünya malına karşı hırsının arttığına işaret eder.

Rüyada Büyük Altın Görmek

Rüyada büyük külçe altın bulduğunu gören kimsenin malı elinden gider. Yahut da altının miktarınca üzüntüye girer veya bu kimse devlet adamlarından birinin gazabına uğrar. İmam Nablusî’ye göre rüyada kendisine büyük bir altın parçası verildiğini görmek, rüyayı görenin yüksek bir makama erişeceğine işarettir.

Rüyada Altın Yüzük Görmek

Rüyada görülen altın yüzük bekar kız için nişanlanmaya işarettir. Evli kadın içinse altın, oğlan çocuk sahibi olmaya işarettir. Eğer rüyada altın yüzük taktığını gören bir erkekse bu rüya hayırlı değildir. Zira bu kimsenin haram işlere bulaştığına işaret eder.

Rüyada Altın Para Görmek

Bazı tabir alimleri, rüyada altın para görmeyi dedikodu ve hoş olmayan sözlerle tabir etmişlerdir. Altın ve gümüş paraları bir arada görmek duaların kabul edilmesine, dünyalık ve ahiretlik ihtiyaçların yerine gelmesine işarettir. Rüyada altın para görmek, devlet başkanını görmeye de işaret eder. Altın para görmeyi ihlas ve samimiyete yoran alimler de vardır.

Rüyada Altın Takmak 

Altın takmak kadın için oldukça hayırlıdır. Eğer taktığı altın bir bilezikse ailesinden gelecek mirasa işaret eder. Erkek için bu rüya meslek edinmeye de işaret olabilir.

Rüyada Altın Küpe Görmek 

Rüyada altından bir küpe görülmesi hayırlı bir yere gitmeye işarettir. Altın küpeyi kulağına takmak hayırlı nasihatleri yerine getireceği anlamına gelir. Rüyada kulağında altın küpe olması kişinin eşinden duyacağı hoş sözlere de işaret eder.

Rüyada Altın Almak

Rüyada altın almak bir zanaat sahibi olmaya, işinde uzmanlaşmaya işaret eder. Ayrıca bu rüya kendisine doğru kimseleri örnek aldığına da işaret etmektedir.

Rüyada Kuyumcudan Altın Almak

Rüyada altın görmek ve kuyumcudan almak, rüyayı gören kimsenin bir ustadan yahut işinde mahir bir kimseden ders almasına ve meslek öğrenmesine işarettir.

Rüyada Bilezik Görmek
Rüyada Bilezik Görmek

Rüyada yemek yemek ne demek?

Rüyada Altın Külçe Bulmak

Rüyada külçe altın bulduğunu görmek kişinin elinden çıkacak büyük miktarda mala işarettir. Kendisine külçe altın verildiğini görmek devlet işlerinde önemli görevler alacağına işarettir.

Rüyada Elinde Altın Görmek

Rüyada elinde altın olduğunu görmek güzel bir ev sahibi olmaya işaret eder. Rüyada elinde beş tane altın olduğunu görmek, günde beş vakit namazını düzgün bir şekilde kıldığına işarettir.

Rüyada Altın Kırıntısı Görmek

Rüyada altın görmek ancak altınların kırıntılar halinde olması durumunda, hayırlı eş ve çocuklara işaret etmektedir.

Rüyada Ölüden Altın Almak

Rüyada bir ölünün kişiye altın para vermesi sıkıntılarından kurtulmayı işaret eder.

Rüyada Altın Madeni Bulmak

Rüyada altın madeni bulmanın tabiri, başkalarını ilgilendiren çok önemli sırları keşfetmektir.

Rüyada Yığınla Altın Görmek

Rüyada bir yere yığılmış altınlar görmek, saklanan büyük sırları öğrenmeye işarettir.

Rüyada Altın Taç Görmek

Rüyada altın taç görmek kariyer sahibi olmaya işarettir. Rüyada altın sırma ile örülen taç ise kişinin Allah’a yakınlığına işarettir. Ayrıca bu rüya çocuklarına Kur’an’ı öğreten veya öğrettiren anne babaya da işarettir.

Rüyada Altın Leğen Görmek

Rüyada görülen altın leğen, hırslı ve açgözlü kadına delalet eder.

Rüyada Altın Kılıç Görmek

Rüyada altından bir kılıca sahip olduğunu görmek, güçlü kimselerden gelecek yardıma işaret eder.

Rüyada İki Elinde Altın Görmek

Rüyada her iki elinde de altın bulunduğunu görmek kişinin iş hayatında çok meşgul olduğuna işarettir.

Rüyada Altın Bozdurmak

Rüyada altın bozdurduğunu görmek, hayırlı olarak tabir edilmemiştir. Zira rüyada altın bozdurmak birtakım sıkıntılara ve kedere işaret eder.

Rüyada Cüzdan İçinde Altın Görmek

Rüyada bir cüzdan veya kese içinde altın görmek saklanan büyük sırlara işarettir. Eğer bir kimseye cüzdanla altın verilip bu kimsede cüzdanı açarsa bu kimseye sır verilip sırları ifşa edeceği anlamına gelir.

Rüyada Altın Dağıtmak

Rüyada altın görmek ve altını dağıtmak, rüyayı görenin borçlu bir kimse olduğuna ve borçlarını yakın zamanda ödeyeceğine dair bir müjdedir.

Hamile Kadının Rüyada Altın Görmesi

İmam Nablusî’ye göre hamile kadının rüyada altın görmesi bebeğin erkek olacağına işarettir.

Rüyada Altın Tabak Görmek

Rüyada görülen altın tabaklar, kişinin kendini israfa kaptırdığına işaret eder. Eğer altın kaplarda yemek yerse bu kişinin haram işlerle meşgul olduğu anlaşılır. Yemek yemeyip sadece evinde bu tabağın olduğunu görmesi ise rüyayı hayırsız yapmak için yeterlidir.

Rüyada Altın Taşımak

Rüyada altın görmek ve altını taşımak, kişinin başladığı bir işten elde edeceği yüksek kâra işaret eder.

Rüyada Altın Ayna Görmek

Rüyada görülen altın ayna kişinin kusurlarını farkeden, nefsini daima muhasebeye çeken bir kimse olduğuna işarettir.

Rüyada Altın Elbise Görmek

Rüyada altından yapılmış bir elbise görmek, düşmanlarına karşı koruma altında olduğuna işarettir.

Rüyada Altından Ev Görmek

Rüyada evinin som altın veya altın kaplama olduğunu görmek evinde çıkacak yangına işaret eder. Zira altın ateşle aynı renktedir.

Rüyada Altın Saklamak

Rüyada bir yere altın sakladığını görmek, önemli sırları saklayan bir kimse olduğuna işaret eder.

Altın Para Basmak

Rüyada altın para basmak altın değerinde güzel sözler söylemeye işaret eder. Bir vaiz için rüyada altın para bastığını görmek, vaazlarının tesirli olduğuna ve hakkı konuştuğuna işaret eder.

Rüyada Sahte Altın Görmek

Rüyada altın görmek sonra sahte olduğunu fark etmek, çok istediğiniz bir işin gerçekleşmeye yakın bir zamanda bozulacağına işarettir. Rüyada altınla kaplanmış ama altın olmayan bir şey görmek, kusurlu işlere ve amellerde riyaya işarettir.

Rüyada Ellerin Altına Dönüşmesi

Rüyada ellerinin altında dönüştüğünü görmek işsiz kalmaya işarettir.

Rüyada Altın İşçisi Görmek

Rüyada altın işçiliği yapan bir kimse görmek size yol gösterecek gerçek dostlara işaret eder.  Bu kimseler size hatanızı söyleyerek doğru yola gelmenizi istemektedir.

1 Yorum

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPTCHA


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.