Riyakar Ne Demek, Riyakar Nedir

Riyakar Ne Demek, Riyakar Nedir
Riyakar Ne Demek, Riyakar Nedir

Riyakar Nedir

Her insanın sakınması ve kaçınması gereken, topluma aykırı, insanlığa aykırı, dine aykırı davranışlar vardır. Riya ise bunlardan en yaygın olanlarındandır. Özellikle dini önemi büyük olan riyakarlık dikkat edilmesi gereken, uzak durulması gereken davranışlardandır. Riyakar nedir sorusunun tam karşılığı tek kelime ile gösteriştir.

Bir dediği bir dediğini tutmayan, özü sözü bir olmayan, insanları kandırmak için çeşitli yalanlar söyleyenler için riyakar kelimesi kullanılmaktadır. Riyakar insanlar kendi içlerinde farklı, insanlara farklı davranan kişilerdir. Örneğin insanların yanında gösteriş yaparak olmayan bir şeyi var gibi göstermek, riyakarlığa girmektedir. Ayrıca riyanın bilinen diğer bir adı da müraidir.

Narsist Nedir

Riyakar Ne Demek

İnsanların işlerine hile sokarak karşılarındakini aldatmasına, kandırmasına riyakarlık denmektedir. Riya edenlere ise riyakar denmektedir. Riyakar ne demek veya riyakar ne diye sorulduğunda verilebilecek en doğru yanıt kesinlikle ikiyüzlülüktür. Dinimizde ise riyakarlık sahte ibadet, insanlar için yapılan ibadet ve gösteriş olarak nitelendirilmiştir. Her türlü ucu hileye, kandırmaya çıkmaktadır. Beğenilmek, şan ve şöhrete kavuşmak amacı güdenler riyakardır. Şirk olarak bilinmesinin sebebi; ibadet ederken Allah için niyet edilmesi gerekirken araya kişi katılmasından kaynaklanmaktadır. Yani Allah’a değil gösteriş yapılan insana ibadet edilmektedir. Allah ile bir tutulmaktadır.

Riyakar İnsanlar

Dinde tabiri caizse yatacak yerleri olmayan riyakar insanlar toplum içerisinde de hiç hoş karşılanmamaktadır. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar diyen atalarımız bu cümleyi tam olarak riyakarlık için kurmuştur demek yanlış olmayacaktır. Hile ile varlığını sürdürenlerin oyunları, elbette yatsıya kadar gün yüzüne çıkmakta, ikiyüzlülükleri etrafa saçılmaktadır. Kısa sürede ne oldukları anlaşılan riyakarlar diğer insanlar tarafından güvenilmez olarak damgalanmakta ve bu damgayı bir ömür boyu taşımaktadırlar. Riyakar insanlar dışardan bakıldığında Allah sevgisi ile dolup taşarlarken aslında Allah’ı anmayanlardır.

riyakar ne demek
riyakar ne demek

Hz. Ali riyakar insanlar için birileri varken ibadete koşan, yalnızken ibadet etmeyip tembellik yapan, yaptığı her iyilik karşısında bolca övgü ve teşekkür bekleyen, diğerlerini gözünde iyi olmak isteyenler olarak belirtmiştir. Böyle insanlar hayırlı bir iş yaparken takdir edilmeyi beklerler, bekledikleri takdiri alamazlarsa hayır işlemekten uzaklaşırlar. Riyakar insanlar yaptığı iyilikler sonucu insanları kendilerine gebe bırakmayı severler.

Ne dinimizde ne de toplumda riyakarlar istenmemekte, kabul edilmemektedir. Dinimizde yanlış olarak kabul edilenler şüphesiz toplumumuzda da yanlıştır, yanlışlıklara sebep olur. Kesin bir şekilde riyadan, riyakar insanlardan olunmamalı ve uzak durulmalıdır. Çünkü yapılan her bir yanlışın elbet bir de karşılığı olacaktır.

Egoist Ne Demek

Dinde Riyakar Ne Demek

Peygamber efendimiz riyakar insanlar ile ilgili cehennemdekilerin bile riyakarların üzerindeki sıcaklıktan rahatsız olacaklarını söyleyerek ne kadar büyük bir yanlış olduğunu söylemiştir. İslam dininde kaçınılması gereken en büyük günahlardan birisi olduğu açıkça ortadadır. Allah’ın rızasını kazanmak için yapılan ibadetler bu tür insanlar için sevap boyutunu aşıp günaha kaymaktadır. Çünkü yapılan ibadetler Allah için değil insanlar için yapılmaktadır. İnsanların yanında dini bütün birisi gibi davranıp, tek başınayken dinle alakası olmayan riyakarların ibadetleri bir nevi insanlara yaranmak için yapılmaktadır.

Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de Nisa suresinde riya edenlerle ile ilgili 142 ve 143. ayetler yer almaktadır. Pek çok hadis ve ayette de riyakarlığın ne kadar kötü olduğu, sonuçlarının ağır olacağı ve kaçınılması gerektiği vurgulanmıştır. Dinde yasaklanan, günah kabul edilen her şey aslında toplumda hoş karşılanmayan ve insanlara, insanların sağlığına zarar veren şeylerdir. Riyakarlar her ne kadar kendileri ve diğer insanları kandırsalar da Allah katında yaptıkları karşılıksız kalmayacaktır.

İmam Sadık riyanın şirk olduğunu, yapılan ibadetlerin insanlar için yapıldığını söylemiştir. Yine peygamber efendimiz de riya için şirk demiştir. Dinimizde riyakarlar aynı zamanda münafıklardır. Riyakarlıkla ilgili peygamberimiz bir hadisinde gösteriş için oruç tutan, namaz kılan ve sadaka verenin Allah’a şirk koştuğunu söylemiştir.

riyakar nedir
riyakar nedir

Riya büyük şirke veya küçük şirke sebep olmaktadır. Bu sebeple genel olarak ikiye ayrılmaktadır. İlki, insanların beğenisini kazanabilmek, göze girebilmek, bir karşılık beklemek (makam mevki kazanmak gibi) adına yapılan riyakarlıktır yani riyakar insan bir ameli gerçekleştirir veya bir haramdan uzaklaşır ve istediğini alır. İşte bu tam olarak büyük şirktir, riyanın çokluğu da denmektedir. İkincisi ise bir haramdan uzaklaşmayı o haramı bırakmayı Allah’ın rızası için yapıp diğer yandan da insanlardan övgü beklenmesidir.

Amelin gerçekleştirilmesi; yapılan herhangi bir ibadetin insanlardan övgü alabilmek için özenerek gerçekleştirilmesidir. Yani insanların beğenisi için ibadet edilmiş sayılmakta, küçük şirk işlenmiş olunmaktadır. Amelin bırakılması; bir kişinin yaptığı bilinen, işlediği bilinen günahından arınıp onu terk etmesinin karşılığında insanlardan övgü ve hoş sözler beklemesi riyakarlıktır ve küçük şirke girmektedir. Amelin dile getirilmesi; yapılan bir sevabın, gerçekleştirilen iyi bir amelin diğer insanlara ballandıra ballandıra anlatılıp dile getirilmesi, karşılığında pohpohlanmayı beklenmesi de riyakarlıktır. İşlenen sevabın yok olmasına sebep olmaktadır. Sonuçta sağ elin verdiğini sol elin bilmemesi gerekmektedir. Yapılan sevabın gizli makbuldür.

1 Yorum

Münafık Ne Demek, Münafık Nedir - Bio Bilgi için bir cevap yazın İptal

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPTCHA


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.