Retorik Ne Demek, Retorik Nedir

Retorik Ne Demek, Retorik Nedir
Retorik Ne Demek, Retorik Nedir

Retorik Nedir

Retorik ne demek? Bu sözcük en az bir kişinin en az bir başkasının düşüncesini değiştirmeye çalıştığı yazılı, sözlü ve görsel olarak dili kullanma sanatı (arapça ifadesi ile beleğat) olarak tanımlanır.

Dil, sosyal grupları örgütlemek ve sürdürmek, anlam ve kimlikler inşa etmek, davranışları koordine etmek, iktidara aracılık etmek, değişim üretmek ve bilgi oluşturmak için nasıl kullanıldığını araştıran bir elemandır. Retoristler genellikle dilin kurucu olduğunu (dil ile şekillendirme), diyaloğu (kendi ile diğeri arasındaki ortak bölge), düşünceye (zihinsel faaliyet) yakından bağlantılı ve sosyal, kültürel ile bütünleşmiş olduğunu varsayarlar.

Retorik bir çalışmanın kişi için yurttaşlık, profesyonel ve akademik yaşam için gerekli olduğu anlaşılmaktadır. Retorik nedir sorusunun cevabı, ister mühendislik, ister İngilizce ister Entomoloji çalışmaları olsun, öncelikle iyi eğitimin temel bir yapı taşıdır. Açık düşünce, iyi bir argüman, mantıksal bir tartışma, herhangi bir disiplin ve alanda, sosyal yaşam, akademik araştırmaların başarısı için gereklidir.

Retorik, 2500 yıl önce Eski Yunan’daki kamu, politik ve sivil yaşam için gerekli olan iletişim ve tartışma biçimlerinin incelenmesi olarak başlamıştır. O zamandan günümüze zengin ve çeşitli bir araştırma, metin ve pedagoji yapısı olarak geliştirilmiştir.

Reenkarnasyon Nedir

Retorik Bilgisi Neden Gereklidir

Güncel yaşamda karşılaşılan olaylar vardır. Bir fiyatı düşürmek için bir araba satış görevlisi ile pazarlık yapmak, iş yerinde patronla bir pazarlık görüşmesi yapmak, bir grubun önünde bir sunum yapmak, tartışmalı bir konu hakkında bir arkadaşla tartışmak veya bir şikâyette bulunmak gibi. Bu tür ilişkileri etkili kılmak için neye ihtiyaç vardır? İyi bir hitabet yeteneğine sahip olmak en önemli etkendir.

retorik nedir
retorik nedir

Retorik sadece boş sözler ya da iyi politik konuşmalar değildir. Yazı yazma ve konuşma, ikna edici olma, başarılı yazım ve sunumların nasıl yazılacağını bilmek ve çalışmaktır. Bu bize ileri düzeyde öğrenme ve öğretimin temel becerilerini kazandırır. Retorik eğitimi, mantıksal olarak düşünmeyi, yanlış veya zayıf argümanları keşfetmeyi, tartışmalı bir konu hakkında iyi bir örnek oluşturmayı ve toplumda konuşma konusundaki genel korkuyla başa çıkmayı öğretir.

Akademik ve sosyal tartışmalara daha fazla nasıl katkıda bulunacağı, hangi argümanların sağlam olduğunu ve kendinizden sakınmak ya da başkalarının çalışmalarında ve sözcüklerinde neyin yanlış olduğunu öğrenmek, gelecekte yazılabilecek iyi kompozisyonları, kompozisyonun ve yaratıcı yazarlığın temel prensiplerini, ayrıca hayat boyunca başkalarının önünde konuşulması gerekeceği bilindiği için retorik eğitimi almak veya ona ait bilgilere sahip olmak gerekir.

Pandoranın Kutusu Nedir

Geçmişten Günümüze Retorik Anlayışı Nasıldır?

·Batı Klasik Retorik (Yunan ve Roma) Dönemi

Bu kavram, başlangıçta başarılı bir ikna edici ittifak oluşturmak için kullanılabilecek yöntemlerle ilgiliydi. Bu yöntemler basitleştirilmiş ve M.Ö. dördüncü yüzyılın sonlarında Aristoteles tarafından farklılaştırılmıştır. Klasik retorik, sadece üç ana konuşma türü ile ilgiliydi: hukuki, politik ve törensel. Başarılı bir konuşmanın yapılmasında, hatip, üç ifade biçimini kullanabilmekteydi: logolar (mantıksal delil), patronlar (duygusal temyizler) ve ethos (konuşmacının otoritesini oluşturmak). Aristoteles bir konuşma geliştirme sürecini beş aşamaya ayırmaktadır (klasik retorik kanunu):

  • İcat: Bilginin sunulması ve argümanı formüle etmenin en ikna edici yollarını bulmak
  • Aranjman:  Konuşmanın organizasyonu
  • Stil: Uygun ve kuvvetli dil kullanımı
  • Bellek: Anımsatıcı cihazlar kullanarak güzel tarzınızı ve düzenlemenizi unutmazsınız
  • Teslim: Konuşmanın etkili bir şekilde sunulması

Roma retorikleri (özellikle Cicero ve Quintilian) öncelikle retoriklerin politik kullanımlarına odaklanmışlardır.

·Ortaçağ ve Rönesans Retorik Dönemi

Ortaçağ döneminde Hıristiyanlığın yükselişi, Augustine’nin, retoriğin ikna edici biçimlerinin kilisede çok yararlı olabileceğini kabul etmesine kadar, retoriğin devalüasyonuna (kiliseye pagan ve antitetik olarak görülmesi) yol açtı; ancak bu dönemde retoriğin odak noktası, öncelikle vaaz etme ve hukuki mektup yazım kurallarının (hepsi kilisenin hizmetinde) gelişmesiydi. Tarzın en önemli retorik unsur olarak incelenmesi, özellikle ayetlerin oluşturulması açısından popülerlik kazanmıştır.

Rönesans döneminde bir tür yeniden canlanma yaşanmış olmasına rağmen, özellikle üslup unsurlarını tanımlamak üzerine odaklanmak öncelikliydi. Bunun yanında, retoriğin özel söylemlere uygulanması bir yenilikti (klasik söylem, sadece kamusal söylemle ilgiliydi).

Ortaçağ döneminde başlayan ve Rönesans dönemi boyunca kesintisiz devam eden üslup odak noktası, Locke’dan sonra retorik bir retorik düşüncesine doğru çalışan Aydınlanma retoriği, stilistik süslemeyi iletişimin önündeki engel olarak gördü.

  • Günümüzde Retorik Dönemi

Retorik ilgi alanı, belirli mesajların, imgelerin veya iletişim biçimlerinin neden ve nasıl hareket ettirdiğini inceler. Örneğin, bir şarkı belirli bir anda neden hit olur? Ya da neden bir başkan adayının konuşması halk üzerinde tesir eder? Veya neden Che Guevara’nın yüzü gibi bir görüntü halk arasında dolaşır ve özgürlük, devrim ya da radikal gibi çeşitli anlamlar alır?

Retorik, “hareket eden ruhlar sanatı” olarak tanımlanmıştır ve bu, bugün Aristoteles’in ilk önce 2500 yıl önce söylediğini doğrular.  Daha zor olan bir soru da, retorik olmayan nedir? İnsanlığın iletişim kurma arzusu dışında görünen nesneler bile (ağaçlar ya da dağlar ya da sınıftaki sandalyelerin düzenlenmesi gibi), insanların anlam kazandığı alanlardır. Retorik çalışması, etraftaki mesajları çözmeyi sağlamak için tasarlanmıştır, böylece dünyadaki yer ve başkalarıyla ilişkiler daha eleştirel olarak incelenebilmektedir.

Buna “bilgi çağrısı” denir, hatta “bilgi yüklemesi” de demek mümkündür. Çevrede dikkati çeken ve işbirliği talep eden görüntüler ve mesajlar bulunmaktadır. Buna göre Tweet veya Facebook hiç retorik olarak düşünülmüşüdür? Bu teknolojiler aracılığıyla kendimizle, başkalarıyla ve dünyayla ilgili mesajlar üretme yoğunluğu düşünüldüğünde, yirmi birinci yüzyılda retorik, günlük hayatı, en samimi bağları-bağlantıları ve aynı zamanda iktidar ilişkilerini şekillendirdiği görülmektedir: toplumsal cinsiyet politikaları, ırksal kimlikler, küreselleşme ve sömürgecilik mücadeleleri. En hızlıdan küreselliğe kadar, retorik deneyimler içinde yaşadığımız dünyayı aktif olarak şekillendirmektedir. Görevimiz, bu süreçlere stratejik olarak müdahale etmeyi öğrenmektir.

5 YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPTCHA


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.