Rayiç Bedel Nedir, Nasıl Hesaplanır

Rayiç Bedel Nedir, Nasıl Hesaplanır
Rayiç Bedel Nedir, Nasıl Hesaplanır

Rayiç Bedel Nedir

Birçok konut projesinin hızla devam ettiği ve alım satımların yapıldığı günümüzde rayiç bedel kelimesini sıkça duymaktayız. Ancak rayiç bedel nedir, sorusuna net bir cevap vermek gerekirse, bir arsanın ya da evin değerini belirlerken yapılan hesaplamalarla elde edilen satış fiyatına, rayiç bedel denir açıklamasını getirebiliriz.

Taşınmaz malın yani bir arsanın ya da konutun alım satım işlemlerinde rayiç bedelin belirlenmesi, arz talep dengesine ve piyasada ki ekonomik koşulların durumuna doğru orantılı olmaktadır. Ülke ekonomisinin bile etkili olduğu rayiç değer belirleme koşullarında, taşınmazın bulunduğu bölgedeki sosyoekonomik düzey, şehir merkezine ve kültürel alanlara yakınlığı, ulaşım yollarının olup olmaması gibi özellikler, belirleyici unsurlar arasında yer almaktadır.

Valilik tarafından atanmış olan bir komisyonun belirlediği bu bedel, Maliye Bakanlığın’ın valiliklere bildirmiş olduğu değerlendirme kararının akabinde yapılmaktadır. Komisyonda, belediyenin görevlendirdiği yetkililer ile defterdarlık ya da mal müdürlüklerinde görevli yetkililer bulunmaktadır. Bu işlemler sonrası satışı yapılmak istenen arsanın ya da konutun bedeli, bağlı olduğu belediyelerden öğrenilebilir ve bunun için emlak beyanlarında ki ada ve parsel bilgileri gereklidir.

Objektif Ne Demek

Rayiç Bedel Ne Demek

Asıl olarak bir gayrimenkulün alım satım değeri rayiç bedel ne demek sorusunun net cevabı olabilir. Ancak bu bedel çeşitli faktörlerin etkisi ile belirlendiğinden ve emlak vergisi de bu bedel üzerinden hesaplandığından, bu durum belirlenen rayiç bedelin piyasa fiyatlarının altında kalmasına sebep olmaktadır. Bu sebeple rayiç bedelin ikiye ayrılması gündeme gelmektedir ve piyasa rayiç bedeli ile resmi rayiç bedelleri arasında fark yaratmaktadır.

Rayiç Bedel Nasıl Hesaplanır

Bir konut ya da arsanın rayiç bedelinin belirlenmesi için piyasanın o anki durumu ve gayrimenkulün bulunduğu semtteki diğer gayrimenkullerin rayiç bedeli etkili olmaktadır. Rayiç bedel nasıl hesaplanır sorusu için ise daha kapsamlı bilgiler ele alınarak hesaplama yapılmalıdır diyebiliriz. Örneğin konutun yaşı yıllık olarak rayiç bedel oranını %2 yıpranma payı olarak düşürmektedir. Mesken konumu itibari ile de bu bedelin hesaplamaları değişiklik gösterebilmektedir. Sel baskını, deprem ve çevresindeki sosyal değişiklikler rayiç bedelin zaman içinde düşmesine ya da yükselmesine sebep olabilmektedir.

Subjektif Ne Demek

Rayiç Bedel Hesaplama

Pazarında mülkün değerini belirleme için gerekli başvuru yapılmadan önce rayiç bedel hesaplama konusunda bilinmesi gereken ilk konu, ev ya da arsanın bulunduğu bölgedeki diğer mülklerin rayiç bedelleridir. En basit hesaplama işlemi için bölgedeki önceden değer biçilmiş ev ya da arsaların rayiç bedelleri ve metrekare cinsinden büyüklüklerdir. En az üç evin metrekaresi ve önceden belirlenmiş rayiç bedelleri ile kendi ev ya da arsanız için rayiç bedel hesaplama işlemi basitçe yapılabilir. Formül olarak;

rayiç bedel nedir
rayiç bedel nedir

Üç farklı ev ya da arsanın rayiç bedeli toplamını aynı gayrimenkullerin metrekare toplamlarına bölünmesiyle başlanır. Bulunan değer metrekareye düşen rayiç bedeli ifade eder. Elde edilen kısmi değeri rayiç bedeli bulunmaya çalışan mülkün metrekaresiyle çarparak, ön rayiç bedeli elde edilir. Burada emsal olarak belirlenmiş ev ya da arsanın rayiç bedeli hesaplanmaya çalışılan mülk ile bazı farklılıkları ortaya çıkar. Her fark için +/-10 puanlık bir değer verilerek, daha önce elde edilen ön rayiç bedel ile çarpılır ve sonuç 100’e bölünerek en doğru rayiç bedeli elde edilir. Örnek olarak;

Değer biçilecek evin bulunduğu semtteki benzer üç evin metrekare toplamı 400, önceden belirlenmiş rayiç bedel toplamları ise 600.000 tl olsun.

600.000 / 400 = 1500 (metrekare başına rayiç bedel)

1500 x 145 = 217500 (145 rayiç bedeli hesaplanan evin m2’si bulunan değer ön rayiç bedel)

217500 x 105 / 100 = 228375 (m2 değerini ek özellikler ve farklar değeri elde edilen 105 puan ile çarparak 100’e bölünüp, emsallerine göre 228375tl’lik bir rayiç bedel elde edilir. Tüm kaynaklarda ev ve arsa için aynı hesaplama formülü kullanılırken mülkün ek özellikleri artıları ve eksileri çok dikkatli değerlendirilmeli gerekirse emlak konusundaki uzmanlardan yardım alınmalıdır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPTCHA


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.