Protokol Ne Demek, Protokol Nedir

Protokol Ne Demek, Protokol Nedir
Protokol Ne Demek, Protokol Nedir

Sıklıkla haber bültenlerinde duyulan protokol sözcüğü, hem Türkçe kaynaklarda hem de farklı dillerde dil bilgisi kuralları gereği farklı anlamlarda kullanılan bir terimdir. Tarihi geçmişi itibariyle aristokraside özel akitler için kullanılan terim, günümüzde farklı alanlarda kullanılmaya başlanıldığından, protokol ne demek sorusuna bazı cevaplar yol gösterici olur.

Protokol (protocole), Latince yazım kurallarına Fransızcadan yayılmış; ana anlamı itibariyle Eski Yunan kökenli (protokóllon ve prôtos) bir sözcüktür. Türk dilinde ve TDK (Türk Dil Kurumu) sözlüklerinde, 3’ü diplomatik ya da benzer düzeydeki anlaşmalara atıf yapan, 1’i ise akit tarafların bulundukları toplantı, karşılama, uğurlama ve benzer niteliklerdeki diplomatik düzeyli hareket, düzen ve ilişki ciddiyeti anlamı veya tarzı olarak geçer.

Farklı ülkeler ve toplumlar farklı diller ile iletişim kursalar da bu sözcük evrensel olarak aynı anlamları ifade etmektedir. Protokol nedir sorusuna daha genel bir cevap olarak; ulusal yahut uluslararası her tür akitleşme, Dünya halklarının ilgilendiren detaylara konu bülten, buluş ya da ciddi bir gelişme, lider kişiliklerin buluşma ve toplantıları, büyük spor karşılaşmaları ve daha birçok benzer nitelikte organizasyonlar, bu kavramın anlamını daha iyi anlatır.

Diplomasi Nedir

Protokol Ne Demek

Bu terim için günümüzde, temel anlamlarının dışında kullanımlarına da şahit olunmaktadır. Özellikle teknoloji ile ilgili bazı güvenlik ve güvenlik seviyeli bağlantılar için bu sözcük kullanılır. Diplomatik bir anlaşmanın genel adı halinde zikredilirken protokol nedir, teknoloji ile nasıl bir anlam bağlantısı vardır gibi sorular akıllara gelir. Aslında tam sözlük anlamına uygun biçimde anılmakta olan internet protokol’ü yani IP, iki cihaz arasındaki bağlantının sınırlarını, güvenlik seviyelerini, hızını ve daha birçok düzenini sağlayan teknolojik bir anlaşmadır. Evrensel boyutta bir terim olarak kullanıldığından, internet ve bilgisayar proje ve bağlantılarında, aynen sözlük anlamındaki gibi kullanılmaktadır. Protokol ne demek sorusuna detaylı olarak, dil kökeninden bilgisayarlara kadar kullanım alanlarını sunduktan sonra anlam bakımından çağrışıma yol açan kullanım alanlarının da mevcut olduğu bilinmektedir.

Bürokrasi Nedir

Protokol Nedir

Bu terim, sadece bir anlaşma ve düzen olarak günümüzde sınırlandırılamayacak biçimde farklı alanlarda ilgi ve uzmanlık alanı haline gelmiştir. Diplomatik düzeydeki her temas için önceden yapılan özel hazırlıklar ve detaylı süreçler, protokol ne demek hakkında ilginç bilgiler verir. Özellikle bir uzmanlık alanı olarak iş yaşamında protokol erbabı, protokolcü, protokol amiri gibi unvanlara sahip olunabilmektedir. Sözlük anlamına uygun biçimdeki diplomatik ya da ulusal işleyişi düzenlemek, işlerlik katmak ve aksaklıkların ortaya çıkmamasını sağlamak, protokol amiri ya da uzman görevlilerin görevleridir.

protokol ne demek
protokol ne demek

Protokol Kuralları Nelerdir

Protokole konu olacak her türden toplantı, karşılama-uğurlama, resmi ya da dini bayramlar dâhil her türlü tören, kutlama ve benzeri kalabalıkların dikkatini lider ya da benzer kişiliklerin sahip oldukları makam ve unvana yöneltmesi; makam ve unvan sahibinin kalabalıklara hitabı ve ilgi göstermesi gibi organizasyonların hepsi özel kurallar ile düzenlenir. İşte protokol kuralları geleneklere, diplomatik teamüllere ve ulaşılmak istenen hedefe en etkili biçimde gidilecek olan yolu gösteren kurallardır. Kuralları, uzman protokolcüler hazırlayarak gerektiğinde lider konumdaki makam sahiplerinin de bu kurallar gereği protokole uygun şekilde davranmalarını sağlarlar. Protokol nedir, aslında tam anlamıyla dünyadaki en önemli kamu, diplomasi ve makam ilişkisidir cevabı verilebilir.

1 Yorum

Diplomasi Ne Demek, Diplomasi Nedir - Bio Bilgi için bir cevap yazın İptal

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPTCHA


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.