Postmodern Ne Demek, Postmodernizm Nedir

Postmodern Ne Demek, Postmodernizm Nedir
Postmodern Ne Demek, Postmodernizm Nedir

Postmodern ne demek? Postmodernizm ve postmodern nedir? Edebiyattan mimariye, siyasetten sosyolojiye dek birçok farklı alanda sıklıkla duyulan bu kavram, modernin sonrası olarak ele alınır. Modernizm kavramının sonrasını anlatan ve devamı niteliğinde görülen bir kavramdır. Günümüzde çok farklı alanlarda kullanılsa da, temelinde aynı anlamı karşılamak için tercih edilir.

Kimi açıklamalara göre modernin karşıtı gibi ele alınsa da, tam olarak modern zıttı bir kavram olduğunu söylemek doğru olmaz. Modern kavramına ait olan gelişmelerin sorgulandığı, eleştirildiği ve daha farklı bir açıdan ele alındığı görüşler için postmodern kelimesini kullanmak gerekir. 1960’lı yıllardan beri hayatımızda var olan bu kavram, insanı ve hümanizmi merkezine alarak modern olarak tanımlanabilen her şeyin anlamını ve işlevini sorgular.

Anarşist Ne Demek

Postmodernizm Nedir

Modern düşüncelere ve ilerlemelere dair sorgulamaların bir görüş altında yapılması ile postmodernizm kavramı ortaya çıkmıştır. Moderni sorgulamasından dolayı, postmodern nedir sorusundan sonra mutlaka postmodernizmin nedir sorusu da sorgulanmalıdır.

Moderni sorgulamak ve insan hayatı açısından yerini tartışmak, bu görüşün bir kavram olarak ele alınmasını sağlar. Ortaya atılan ve modern olanı eleştiren görüş postmodern olarak kabul edilirken, bu görüşün var oluşuna biz postmodernizm demekteyiz. Mimari ve edebiyatta çok yoğun bir şekilde karşımıza çıkar. Özellikle 1980’li yıllar itibariyle edebi eserlerde sıklıkla postmodernizmi yansıtan çalışmalara rastlamak mümkün olacaktır. Modern olmanın, modernliğin geleneksellikle olan savaşının sorgulandığı her düşünce ve çalışmada postmodernizm vardır demek doğru olacaktır.

postmodern nedir
postmodern nedir

Postmodern Ne Demek

Bu kavramın anlamı oldukça sorgulanan bir konudur. Çünkü birçok kaynakta yanlış bir şekilde modern kelimesinin zıddı gibi gösterilmektedir. Modern kavramının karşısında duran bir kavram, klasik ve geleneksel olandan yana bir tutum sergiler. Ancak postmodern ne demek ele alındığı zaman, bu kavramın içerisinde geleneksel olanı destekleyen bir tutum bulunamaz. Postmodern, modern ve geleneksel olarak gösterilen her olgunun insan hayatı açısından sorgulanması, irdelenmesi ve eleştirilmesi demektir. Bu nedenle kısa bir tanımla ele almak gerekirse, bu kavram modernin ötesi ve devamı olarak açıklanabilir. Kısaca postmodern anlamı ve açıklaması olarak bunu söylemek yeterlidir. Modern kavramının tıkandığı ya da açıklayamadığı durumlarda, postmodern kavramı devreye girer.

Aktivist Nedir

Postmodern Nedir

Modern kelimesini ve modern kavramını karşılayan her şeyi sorgulayan ve hümanizm ışığında ele alan her şey postmodern olaral kabul edilir. Sıklıkla sorulan postmodern nedir TDK içerisindeki cevabıyla da postmodernizm yanlısı olarak geçer. Moderni sorgulayan bir kavram olan postmodernizmin karşıladığı ya da sonuç olarak sunduğu her şey, postmodern kavramı içerisine dahil edilebilir. Bu kavram içerisinde karşılanan anlamlar, modern olarak kabul edilen tüm somut ve soyut bulguların irdelenmesini anlatır. Tam olarak zıttı olmasından ziyade, varlığını kabul edip değerini ve anlamını sorgulamaya iten bir olgu olarak görülebilir. Bu nedenle postmodern nedir sorusunda modern olanın karşılığı cevabı verilmemelidir. Postmodern anlatımlar, postmodern cevaplar ve postmodern ürünlerin tümü modern hayatın irdelenmesinden doğar. Yani postmodernin içerisinde de modern kavramını bulmak mümkündür.

Postmodern Roman Nedir

Postmodernizm kavramının bir ürünü olarak kabul edilen postmodern roman, içerisinde modern hayatın ve modern hayatın getirdiği her değişikliğin sorgulandığı roman tipine denir. Bu sorgulamanın tek bir yöntemi bulunmaz. Bu tarz romanlardaki sorgulamalar, olaylar ve karakterlerin yaşadıkları üzerinden yürütülür. Bu nedenle postmodern roman nedir sorusu için formül niteliğinde bir cevap verilmesi olanaksızdır. Bir yöntemden ziyade, bir düşüncenin roman biçimiyle ortaya sunulmuş hali olarak kabul edilmelidir. İçerisinde yaşanan olayların ana düşüncesinde modern olanın ötesi ve sorgulanması yatar. Aynı şekilde romanda yer alan her karakter, karakterlerin verdiği tepkiler, düşünceler ve olaylar karşısındaki tutumları da modern olanın ötesini ve modernin sorgulanmasını temsil edecektir. Bu tarz romanların hepsi, edebiyatta postmodern roman olarak geçer.

İlk Postmodern Roman

Dünya edebiyatında ilk postmodern roman yazar Roland Gerard Barthes’ın Le Degre zero de l’icriture adlı kitabı olarak bilinirken, Türk edebiyatının ilk postmodern romanı Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar adlı romanı olarak kabul edilir. Bunun gibi daha pek çok eser dünya çapında postmodern romanlar arasına girmeyi başarmıştır. Bu romanlarda da olaylar ve kişiler üzerinden modern hayatın ve modern hayatın getirdiği yeniliklerin sorgulandığını hissetmek mümkün olacaktır. İnsanların roman içerisinde başından geçen olaylar ve bu olaylar karşısında verdikleri tepkiler ile eylemleri de, modern hayatın sorgulaması sonucunda getirdiği tepkileri ve fikirleri temsil eder. Kimi bu tarz romanlar bu sorgulamayı bir olayla yaparken, kimi romanlarda tüm sorgulamanın bir karakter üzerinden devam ettiğini fark etmek mümkün olacaktır.

Postmodern Darbe Nedir

Türkiye tarihi açısından yeni bir kavram olarak hayatımıza giren postmodern darbe, 28 Şubat sürecinin tamamını kapsamaktadır. Bu nedenle postmodern darbe nedir diye merak eden bireylerin, Türkiye tarihine ait olan 28 Şubat sürecini ele alması gereken cevabı karşılayacaktır. Birçok tarihçinin ve vatandaşın da hala sorguladığı ve araştırdığı bir konu olan 28 Şubat süreci, postmodern darbenin karşılığıdır. Bunun sebebi de, modern bir hayatın sorgulanmasından ziyade, daha farklı olayları işaret eder.

Bu tarihte yapılmış olan MGK toplantısı tam 9 saat sürmüştür. Diğer darbelere göre 19 sene önce meydana gelen bu olayda asker devlet yönetimine el koymadı. Bunun yerine medyaya karşı bir savaş ilan edildi. Demokrasiye balans ayarı olarak geçen bu dönemde, devlet yönetiminde yer alan kişiler de görevden alınmadı. Bir algı operasyonu olarak halkın ekonomik gidişatını da olumsuz yönde etkiledi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPTCHA


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.