Perspektif Ne Demek, Perspektif Nedir

Perspektif Ne Demek, Perspektif Nedir
Perspektif Ne Demek, Perspektif Nedir

Perspektif Nedir

Perspektif, farklı bir resim çizim tekniğidir. Cisimleri, iki boyutlu yüzey üzerine, üç boyutlu olacak şekilde aktarmaktır. Daha çok, mimari ve mühendislik alanlarında kullanılan bir terimdir. Sanatsal bir terim olan perspektif nedir sorusu için daha ayrıntılı bir cevap verecek olursak; doğadaki cisimler, bakılan yerden uzaklaştıkça daha küçük, renkleri de daha soluk görünmeye başlar. İşte perspektif, bakan kişinin, uzaklaştıkça küçülen cisimleri gerçek boyutu ve rengiyle görmesidir. Nesnelerin göze uzaklığı, yakınlığı, çizgi ve renk değişikleri, perspektif bakış açısıyla dengelenerek kağıt üzerine aktarılır.

Subjektif Ne Demek

Perspektif Ne Demek

Perspektif ne demek diye merak edenler için, oldukça karmaşık gibi görünen bu terim daha ayrıntılı şekilde tanımlayacak olursak; iki boyutlu düz bir yüzey üzerinde, nesneleri üç boyutlu şekliyle göstermektedir. Fotoğrafçılık, sanat, tarih ve beden eğitimi alanlarında, nesneleri görünen gerçek halleriyle çizme sanatı olarak tanımlanmıştır. Tüm cisimler, uzaklaştıkça daha da ufalır ve rengi daha soluk görünmeye başlar. Yakınlaştıkça ise cisimler büyür, renkleri daha canlı görünür. Bu görünüm, perspektif olarak açıklanır. İnsan gözünün, nesneleri uzaklığına göre gerçeğe yakın şekliyle algılaması, perspektif bakış açısını gösterir. Kullanıldığı alana göre, perspektif çizimin çeşitleri vardır.

Perspektif Çeşitleri Nelerdir

  • Çizgi Perspektefi: Görünen paralel çizgilerin uzaklaştıkça küçülmesi, sonsuzda birleşmesi olarak adlandırılır.
  • Renk Perspektifi: Cisimler, bakan kişiden uzaklaştıkça, ışığın yansımasına göre renkleri farklı gibi görünür. Bu görünüm, renk perspektifini ifade eder.

Objektif Ne Demek

Perspektif Bakış Açıları

En basit tanımıyla, nesnelerin göründüğü gibi çizilmesi tekniği olan bu terim aslında oldukça karmaşık bir uygulamadır. Hatta, en zor resim çizim tekniğidir de denilebilir. Cisimlere bakış açısından kullanılan terimlere kadar birçok nokta arasında denge gerektirdiğinden, giderek zorlaşan bir çizim sanatıdır. Çizim amacına göre de, farklı bakış açılarıyla uygulanabilir.

Normal bakış açısı: Her daim görmeye alışılan, ilk bakışta görünen ve nesnelerin ilk haliyle gördüğümüz şeklidir. Bir insan düşünün. Oturduğu yerden kalktığında, gördüğü nesnelerin ilk hali gerçek halidir. Bu da, perspektifte normal bakış açısı olarak tanımlanır.

Düşük ya da alçak bakış açısı: Bir kişinin, ayakta durduğu konuma göre daha alçak bir seviyeye bakmasıdır. Örneğin; sandalyede oturma ya da çömelme gibi durumlarda cisimler, ayakta dururken görünen halinden daha küçük görünür. Bu da, perspektif olarak düşük bakış açısını ifade eder.

Yüksek Bakış Açısı: Yüksek bir konumdan nesnelere bakma şeklinde ifade edilir. Bir binanın çatısından, merdivenlerin en yüksek noktasından veya balkondan bakıldığında, nesnelere perspektif olarak yüksek bakış açısıyla bakılmış olur.

Bakış açıları değişse de, perspektif kuralları daima aynıdır. Farklı bakış açılarına göre farklı çizim kuralları ya da teknikleri uygulanmaz. Hangi bakış açısından bakılırsa bakılsın, nesnelerin özellikleri değişmez. Perspektif, görünen şeylerin doğru şekilde anlaşılması ve olduğu gibi çizilmesidir. Yani, nesnelerin görünen şekliyle çiziminin yapılmasıdır.

Fransızca kökenli bir kelime olan bu sözcük, farklı bakış açılarına rağmen görüneni kağıt üzerine olduğu gibi aktarma ya da resme derinlik katma sanatıdır. Temelde resim tekniği olsa da, tüm sanat dallarında kullanılan bir terimdir. Özellikle felsefe alanında, olayları tanımlamak için perspektif bakış açısıyla bakmak oldukça önemlidir. Teknolojik gelişmelerle her geçen gün daha da ilerleme gösteren sinema sanatında da, perspektifin olumlu etkilerinden bahsedebiliriz. Özellikle kameramanlar, olaylar izleyiciye doğru şekilde aktarabilmek için, perspektif bakış açısıyla farklı noktalardan çekim yapar.

Bu terim, günlük hayatta pek sık duyduğumuz bir kelime değil ancak, hayatın her alanında biz farkında olmadan karşılaştığımız bir terim. Herhangi bir şekilde karşımıza çıkan her alanda, perspektifin derin etkileri bulunmaktadır.

 Perspektif Terimleri

Perspektif çizim, kolay bir çizim tekniği değildir. Cisimleri, uzaktan ya da yakından görünüşüne göre olduğu gibi düze zemin üzerine aktarma sanatıdır ve çizim başladıktan itibaren giderek zorlaşır. Perspektif çizim, bazı kurallara göre yapılır. Çizim yaparken kullanılan terimler, bu kuralların temelini oluşturmaktadır. Resim düzlemi, zemin düzlemi, ufuk çizgisi ve görüş mesafesi, perspektif çizim yaparken kullanılan terimlerdir. Çizim yapacak kişi, nesnelerin görünüşüne göre izlenimlerini, temel kural ve terimlere bağlı kalmak suretiyle zihninde harmanlar ve kağıda döker.

perspektif nedir
perspektif nedir

Cisim ve nesneler haricinde, doğada görünen her şey ve gelişen her olay da, perspektif bakış açısıyla değerlendirilebilir. Perspektif çizime başlamadan önce, ufuk çizgisi ayarlanır, görme noktası belirlenir ve çizgilerin uzakta paralel birleştiği durumlar ile renk oluşumları bakış açısına göre değerlendirilerek çizime başlanır. Perspektif bakış açısı, olayların nesnelliğini, kendi bakış açımızla doğru şekilde harmanlamak demektir. Harmanlanan bu düşüncelerin, kağıda usta şekilde aktarılması, perspektifin sanatsal yönünü göstermektedir.

Perspektif, nesnelerin bakan kişiye uzaklığına, göz hizasına göre daha aşağıda veya yukarıda olmasına ve renk değişikliklerine göre görüneni ifade etmektir. Perspektif çizim, diğer çizimler gibi hızlı ve sıradan şekilde yapılmaz. Öncelikle birtakım hazırlık ve ayarlamalar yapılır. Önce proje hazırlanır. Ufuk çizgisi ile bu çizgi üzerinde bulunan esas nokta belirlenir. Cisimlerin, ufuk çizgisine göre ne tarafta olduklarının tespiti yapılır. Çizime, önce büyük cisimlerden başlanır. Küçük cisimler daha sonra çizilir.

Perspektif kısaca, cisimlerin görünen şekliyle nesnel halde kağıt üzerine çizilmesidir. Pek basit bir teknik değildir ancak, hayatın her alanında karşımıza çıkan bir terimdir. Adını duymasak ve farkında olmasak da, bir gün içinde bir kaç defa perspektif çizimle karşılaşırız.

1 Yorum

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here