Özgün Ne Demek TDK, Özgün ve Özgü Arasındaki Fark Nedir?

Özgün ne demek tdk, özgün ve özgü arasındaki fark nedir?
Özgün ne demek tdk, özgün ve özgü arasındaki fark nedir?

Türkçe bir sözcük olan özgü kelimesinin birden fazla anlamı vardır. Özellikle edebiyat alanında sıklıkla karşımıza çıkan bu sözcüğün anlamını hem yazım hem de anlam olarak yakın olan özgü sözcüğü ile karıştırmamak gerekir. Bu sebeple bu yazımızda özgün ne demek tdk anlamı nedir ve özgün ve özgü arasındaki fark nedir sorularına yanıt hazırladık.

Deist ile Ateist Arasındaki Fark Nedir?

Yazımızın tamamını okuyarak söz konusu sözcüğe dair diğer merak edilenler hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz.

Özgün Ne Demek TDK Anlamı Nedir?

özgün ne demek, tdk anlamı nedir?
özgün ne demek, tdk anlamı nedir?

Türkçe “öz” kökünden türemiş bir sözcüktür. Öz sözcüğü, eski Türkçede “kendi” ya da “ben” anlamlarını içermektedir. Dolayısıyla sözcük kökü ile doğrudan bir ilişki içindedir. Peki bu durumda özgün ne demek TDK anlamı nedir?

Türk Dil Kurumunun sözlüğünü dikkate aldığımızda söz konusu kelime için üç farklı anlam olduğunu görmekteyiz. Bu anlamların üçü de sıfat olmakla beraber detaylar şöyledir:

  • Orijinal, kendine has özelliği ya da özellikleri olan
  • Bir buluşun sonucu olarak benzerlerinden nitelik bakımından farklı ve üstün olan
  • Orijinal metin olan ya da çeviri olmayan, bir metnin aslı

Özgün ve Özgü Arasındaki Fark Nedir?

özgün ve özgü arasındaki fark nedir?
özgün ve özgü arasındaki fark nedir?

Sözcükler arası anlam ilişkileri oldukça karmaşık bir konudur. Özellikle birbiri ile yakın anlam ilgisi taşıyan sözcüklerde bu durum daha da ön plana çıkmaktadır. İşte bu sözcüklere en güzel örneklerden biri de özgün ve özgü kelimeleridir. Bu kelimelerin anlamlarını iyi bilmek, birbiri yerine kullanmamak gerekir. Peki özgün ve özgü kelimeleri arasındaki fark nedir?

Özgün kelimesinin üç farklı anlamı olsa da ilk ve en genel olanı: “Orijinal ya da kendine özgü özelliklere sahip olmak.” anlamıdır. Özgü kelimesinin ise özgün sözcüğü gibi birden fazla anlamı vardır. Bu anlamlar şunlardır:

  • Bir kişiye ya da bir şeye özel olan
  • Niteliği belli bir şeyde veya kişide bulunan
  • Bir cins ya da türe ait olan, başka cins veya türde eşine rastlamayan

Bu anlamlardan hareketle özgün ile özgü kelimeleri arasındaki temel fark, özgün olanın taklitten uzak, bir şeyin ilk veya asli örneği olması iken; özgü kelimesinin ise bu orijinal hali oluşturan özellikleri ifade ediyor olmasıdır. Başka bir deyişle özgün olanın özgü niteliklere sahip olmasıdır. Bu açıdan baktığımızda özgü nitelikler olmadan özgünlük olmayacaktır.

Özgün Müzik Ne Demek?

Ülkemizde özgün müzik denildiğine aklımıza tek bir müzik gelmemektedir. Bununla beraber klasik Türk halk müziği ile arabesk müziğin harmanlandığı müzik türüne de bu ad verilmektedir. Ancak söz konusu müzik türü tam olarak bu olmamakla birlikte birkaç başlık altında incelemek en doğru olanıdır. O halde özgün müzik ne demek, hangi müzik türlerini içine alır, açıklayalım.

Özgün müzik; lirik bir yapıya sahip olan, genellikle toplumsal bir duyarlılığı olan, siyasal konulara değinmekte sakınca görmeyen, bunu yaparken de muhalif bir duruş ortaya koyan müzik türüdür. Türk özgün müziğini aşağıdaki müzik türlerinden bağımsız düşünmemek gerekir. Bu müzik türleri şunlardır:

  • Fantezi müzik
  • Protest müzik
  • Türk halk müziği
  • Arabesk müzik
Özgün Nedir?

Anlamını çok sık karıştırdığımız kelimelerden biri olan özgün kelimesi, en çok da özgü kelimesi ile karıştırılmaktadır. Aralarında doğrudan bir anlam ilgisi olsa da özgün ile özgü kelimeleri arasındaki fark oldukça belirgindir. O halde özgün nedir, hemen açıklayalım.

Türk Dil Kurumunun sözlüğüne göre özgün kelimesi bir sıfattır ve kendine öz nitelikler taşıyan anlamına gelmektedir. Başka bir deyiş ile orijinal olana verilen addır. Eski dilde karşılığı ise “ibdai”dir. Özgün ile özgü kelimesi arasındaki temel fark da bu noktada bariz şekilde görülmektedir. Özgün olanın kendine has ya da kendine özgü nitelikleri vardır. Yani bir şeye özgü nitelikler onu özgün yapmaktadır.

Önceki İçerikMuhafazakar Ne Demek, Muhafazakar Otel Nedir?
Sonraki İçerikPeyzaj Nedir, Peyzaj Mimarlığı Ne Demek?

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.