Norm Ne Demek, Norm Kadro Nedir

Norm Ne Demek, Norm Kadro Nedir
Norm Ne Demek, Norm Kadro Nedir

Norm Ne Demek

Günlük yaşantıda insanların çok fazla kullanmadığı norm kelimesini genellikle tarihçiler, hukukçular, felsefe ve sosyoloji konularıyla ilgisi olanlar ve matematikle alakalı olan kişiler kullanmaktadır. Daha çok bilim ve sanat camiasında kullanılan norm ne demek?

Normun tek bir anlamı yoktur. Matematikte anlamı farklıyken felsefe ve sosyolojide çok farklı bir anlam ifade etmektedir. Fransızcadan hayatımıza girmiş olan bu kelime “norme” sözcüğünden türetilmiştir. Normun Türkçe açıklaması, kabul edilmiş olan kaide ya da kaidelerin tamamı anlamına gelmektedir. Sözcük, toplumsal anlamda herhangi bir konuda yasalara uygun olan standart kurallar bütünüdür. Norm nedir? Sorusuna verilebilecek en uygun açıklama olacaktır. Matematikte, doğrultusu ve uzunluğu belli olan ve bir ok şeklinde gösterilen doğru parçası, diğer bir ifade ile vektör değerlerin açıklanmasında kullanılmaktadır.

Retorik Nedir

Norm Kadro Nedir

Norm kadro, bir toplumda devletin insanlara hizmet vermek amacıyla faaliyet gösteren kamu kurumlarında görev yapan personelin kadrolaşma çalışmalarının yapılması konusu ile ilgilidir. Devlete ait kurumlarda çalışan personelin hangi özellikleri taşıması gerektiği, çalıştırılacak personel sayısı ve statüleri gibi konuların belirlenerek belirli standart uygulanarak yasalara uygun hale getirilmesi norm kadro nedir? Diye öğrenmek isteyenler için açıklayıcı bir bilgi olacaktır.

Kamu kurumlarında norm kadrolaşması neden bu kadar önemlidir? Kamu kurumu ya da kurumsal firmalarının iş gücü kapasitesinin ne kadar olması gerektiğini tespit edilmesi açısından norm kadro oldukça önemlidir. Çalışacak personelin hangi kriterlere uygun olması gerektiğine bu kadro ile belirlenen standart kurallar sayesinde karar vermek çok daha kolay olacaktır. Norm kadro ile işe alımı yapılacak personelin hangi özelliklere sahip olduğu hakkında çok kapsamlı bilgiler elde edilir. Çok iyi özelliklere sahip olan personel ile çalışmak kurumların önem verdiği konulardan biridir

Norm Nedir Felsefe

İşleyiş biçimlerine, niteliklerine ve uygulanışları bakımından çok farklı norm çeşitleri vardır. Bunlardan biri olan felsefede normun anlamıdır. Toplumsal ya da etik anlam ifade eden normlar, var olan toplumun deneyimlerinin ve fikirlerinin toplumun çoğunluğu tarafından benimsenmesi ve birlikte yaşamanın gerekliliği olan kurallar bütünüdür. Daha anlaşılır bir şekilde açıklamak gerekirse, yasalar tarafından bağlayıcı özelliği olmayan insanların çoğunluğu tarafından benimsenmiş kurallara bütününe felsefe normları denilmektedir.

Mesela hukuksal normlar yasa uygulayıcı tarafından toplum düzenini sağlamak adına zorunlulukları olduğu halde toplumsal normların herhangi bir bağlayıcılığı yoktur. Toplumsal normlar, zaman içerisinde insanlar tarafından kabul edilmiş ve yaşamın bir parçası haline gelmiştir. Toplumsal norma bir örnek vererek açıklık getirmeye çalışalım. Türk toplumunda evlenme merasiminin gerçekleşmesi için damat adayı ailesi ile birlikte gelin adayının ailesinden evlilikleri için onay almak için kız isteme töreni yapılır. Kız isteme olayının yasalar tarafından herhangi bir zorunluluğu olmadığı halde bu bir gelenek haline geldiği için toplumsal norm olarak değerlendirilir.

norm ne demek
norm ne demek

Norm Nedir Matematik

Matematikte norm, doğrultusu ve uzantısı belli olan ve bir ok şeklinde gösterilen doğru parçası olan vektör diye adlandırılan matematik normlarıdır. Matematikle ilgilenenlerin çok sık karşılaştığı sorular arasında vektör normu (boyu) nasıl hesaplanır gibi çok farklı kurallara bağlı matematik ile ilgili normlar bulunur.

Norm Nedir Sosyoloji

Normlar, sosyolojideki işlevi esas olarak daha önceden belirlenmiş toplum tarafından kabul görmesi beklenen özellikleri taşımaktadır. Yani insanlar tarafından yapılması beklenen yazılı ya da yazılı olmayan kurallar bütünü olarak kabul edilir. Kültürel olarak istenilen toplum tarafından kabul edilen tavırların yani davranışların herkes tarafından yapılması isteğidir. Sosyolojik normların yasal bir zorunluluğu yoktur. Sadece toplumun gelenek, görenekleri, örf ve adetlerin herkes tarafından uygulanmasını bekleyen zorunluluğu olman kurallardır.

1 Yorum

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPTCHA


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.