Naylon Fatura Nedir, Naylon Fatura Cezası Ne Kadar

Naylon Fatura Nedir, Naylon Fatura Cezası Ne Kadar
Naylon Fatura Nedir, Naylon Fatura Cezası Ne Kadar

Naylon Fatura Nedir

Fatura, ticaret sektöründe faaliyet göteren işletmelerin satışını yaptıkları ürünler karşısında düzenlediği resmi evraktır. Alıcı veya satıcı olarak fatura, herkes tarafından kullanılmaktadır. Ancak, bazı işletmeler, giderlerini gelirlerinden daha fazla göstererek kazançlarını arttırmak adına yasadışı bazı yollara başvurmaktadır. Naylon fatura, bu yaşadışı işlemelerden birisidir. Bu gibi durumlarda tedbirli olmak adına herkesi bilgilendirmek amacıyla naylon fatura nedir, naylon fatura cesası ne kadar sorularının cevabını okuyucularımız için kaleme aldı.

Naylon fatura, ortada alım satıma dair herhangi bir işlem olmadığı ve işletmeye mal giriş-çıkışı yapılmadığı halde, gelirleri az giderleri fazla göstermek amacıyla düzenlenen sahte belgedir. Gerçekte yapılmayan mal veya hizmetin gerçekleştirilmiş gibi gösterilmesi için, yetkisi olmayan kişiler tarafından düzenlenen naylon fatura, vatandaşları ve ülke ekonomisini büyük zarara uğratmaktadır.

Naylon Fatura Nasıl Anlaşılır

Halk arasında naylon fatura diye nitelendirilen sahte fatura, bazı noktalara dikkat edilerek anlaşılabilir.

 • Naylon faturayı anlamanın ilk yolu, faturanın hizmet alınan firma tarafından kesilip kesilmediğine dikkat edilmesidir. Çünkü işletmeler, alınan hizmetin bedelinin vergiden kazanç sağlamak amacıyla gerçek değerinden az veya çok gösterilmesi için faturayı, ikinci bir firmaya kestirir. Faturayı, hizmet alınan firmadan başka bir firma kestiyse, sahte fatura olma ihtimali yüksektir.
 • Günümüz teknolojisinde internet kullanımının yaygınlaşması, birçok alanda avantaj sağlamaktadır. Herhangi bir işlem için düzenlenen faturanın sahte olup olmadığı da, internet üzerinden yapılacak bir araştırmayla anlaşılabilir. Maliye bakanlığının resmi web sitesinden, faturanı kesim tarihi, vergi sicil numarası ve vergi levhası ile faturanın sorgulaması yapılır ve gerçek olup olmadığı anlaşılır.
 • Faturayı kesen firmanın gerçekte faaliyet gösterip göstermediğinin anlaşılması için firmanın yerinde görülmesi, naylon fatura olup olmadığının anlaşılmasında yardımcı olabilir.
 • KDV tahakkuku, kesilen faturanın sahte olup olmadığının anlaşılması için kullanılabilecek diğer bir yöntemdir. Firmanın kestiği fatura için o ayın KDV tahakkukuna bakılması ile, faturanın yasal olup olmadığı belirlenir. Eğer, alınan mal veya hizmetlere dair KDV tahakkukundaki değer, hizmete ödenen değerden daha az ise, fatura muhtemelen sahtedir.
 • İşletmeler, resmi olarak faaliyetlerini yürütmek adına kurulurken, bazı evraklarla ticaret sicili müdürlüğüne beyan verirler. Hizmet alınan firmanın beyanı sorgulanarak sahte fatura kesip kesmediği belirlenir. Devlete beyan vermeyen firmalar, resmi hizmet vermediğinden kestiği fatura da sahte olacaktır.

Naylon fatura nedir ve nasıl anlaşılır sorularının cevabını verdikten sonra, gelelim işin ceza kısmına. Sahte fatura kesmenin, elbette büyük cezaları vardır. Naylon fatura cezası:

Naylon Fatura Kesmenin Cezası Nedir

Naylon fatura cezası vergi veya hapis cezası şeklinde olmaktadır. Bazı durumlarda, daha değişik ve farklı yaptırımlar da uygulanmaktadır.

Naylon Fatura Nedir
Naylon Fatura Nedir

Sahte fatura düzenleyen işletmelere, bu tür faturaları düzenlediği her yıl için 3 ile 5 yıl arasında hapis cezası verilmektedir. Ayrıca, düzenledikleri sahte belgelerdeki değerin 3 katı kadar da vergi cezası kesilmektedir. Naylon fatura kesmenin cezası için, hapis veya vergi cezası bazı kriterlere göre belirlenmektedir. Ayrıca, bazı durumlarda, sahte fatura düzenleyen işletmelerin kapatılması gibi ek yaptırımlar da uygulanabilmektedir.

Ayrıca naylon faturayı düzenleyen firma kadar, bilerek bu faturayı kullananlar da cezalandırılmaktadır. Sahte fatura cezası belirlenirken, kişinin bu faturayı bilerek mi yoksa bilmeden mi kullanıdğı belirlenir. Bilerek bu faturaları kullananlara, para veya hapis cezası verilmektedir. Ancak, bu sahte belgeler genelde işletmelerin yaptığı bir usulsüzlük olarak, hizmet alanı mağdur edecek bir eylemdir. Yani çoğu kişi, bilmeden sahte fatura kullanmaktadır. Peki bilmeden naylon fatura kullanan kişi bu durumda herhangi bir yaptırımla karşılaşır mı?

Bilmeden Naylon Fatura Kullanmanın Cezası Nedir

Bilmeden sahte fatura kullanmanın cezası, bilerek kullanmaya göre daha hafiftir ancak, durumun belgelerle ispatlanması gerekmektedir. Bu durumda, bilmeden sahte fatura kullananlara, genelde bir kat vergi cezası uygulanmaktadır. Bu ceza da, kişinin ödeme gücü, mağduriyeti ve kasıtlı yapılmış bir eylem olmadığından azaltılabilmektedir.

Naylon Faturadan Nasıl Korunuruz

Naylon faturadan korunmak için, firmalardan hizmet alırken bazı noktalara dikkat etmek gerekmektedir. Aksi takdirde, sahte evrak kullanma suçundan yargılanma riski doğmaktadır. Naylon faturadan korunmak için yapılması gerekenler:

 • Öncelikle, hizmet alınacak firmanın gerçekte resmi hizmet verip vermediğinin bilinmesi gerekir. Faturanın üzerindeki bilgilerin, hizmet alınan firmaya ait olup olmadığına dikkat edilmesi gerekir.
 • Alınan mal veya hizmete dair firmaya yapılması gereken tüm ödemelerin bankalar aracılığı ile yapılması, işletmenin naylon fatura düzenleme ihtimaline karşı alınacak bir önlemdir.
 • Alım satıma yönelik olarak faturaya konu olan tüm belgelerin, olası bir usulsüzlük ihtimaline karşı saklanması gerekmektedir.
 • Günümüz teknolojisinde, resmi olarak hizmet veren tüm işletmelerin bir resmi web sitesi bulunmaktadır. Hizmet alınacak firmaların, internet sitesinin olup olmadığı da araştırılarak sahte faturaya karşı önlem alınabilir.
 • Hizmet alınacak firmanın, gerçekte faaliyet gösterip göstermediğini anlamak adına firmanın yerinde görülmesi avantajlı olacaktır. Firma ile hizmet alan arasında aracılar varsa, bilmeden sahte fatura kullanımına maruz kalma riski doğmaktadır.
 • Hizmet karşılığında alınan belgelerin, sahte olup olmadığına dair en ufak bir şüphe varsa, hemen gerekli kurumlara bildirim yapılmalıdır.

Günümüzde, sürekli artan nüfusa bağlı olarak her alanda talepleri karşılamak amacıyla, farklı sektörlerde hizmet veren firmaların sayısı giderek artmaktadır. Bu durumda, yasadışı hizmet veren firmalarla karşılaşma ve bilmeden naylon fatura kullanma riski de  artmaktadır. Bunun için, gereken tedbirleri almanın en etkili yolu, ödemelerin bankalar aracılığı ile yapılmasıdır. Bu durumda, işlemler resmiyete dayandırılacak ve sahte fatura düzenlenmesi riski ortadan kalkacaktır.

 

2 YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here