Muktedir Ne Demek , Muktedir Nedir

Muktedir Ne Demek , Muktedir Nedir
Muktedir Ne Demek , Muktedir Nedir

Muktedir Ne Demek

Bir şeyi gerçekleştirmeye ve bir konuda başarı elde etmeye gücü yeten kişi için muktedir kelimesi kullanılır. Muktedir ne demek diye merak edenlerin, bir konuda başarı sağlamak için gerekli olan kapasitenin bulunduğu kişileri tanımlayan bir kavram olduğunu söylemek mümkündür.

Bu kişiler yetki vermek, karar açıklamak, yönetmek, bir konuda düzeni belirlemek gibi güçlere sahiptir. Günümüzde liderler, yönetim adamları, iş adamları ve belirli bir kadronun üst kademesinde yer alan kişiler için de bu sıfat sık sık kullanılabilir.

Mükerrer Ne Demek

Muktedir Nedir

Bir şeyi yapmak için gerekli gücü olan kişiye muktedir denir. Muktedir nedir sorusu için, bir kişiyi tanımlayan sıfat olarak da cevap verilebilir. Aynı zamanda iktidar sahibi olan kişiler için de bu kelime kullanılır. Alanı ve konusu ne olursa olsun, yetki vermeye yetkisinin olduğu kişiler de bu sıfat ile tanımlanır.

Muktedir olmak kavramına göre ise, bir kişinin belirli bir alanda bir şeyler yapabilmeye karşı gücü bulundurabilmiş olması anlamı bulunur. Bu sıfatı taşıyan kişinin, bir eylem ya da fikirde söz sahibi olabildiği, gidişata yön verebildiği ve etki sahibi olabildiği anlaşılacaktır. Kelime olarak kudret kelimesinden türetilerek gelmiştir. Bir konuda güç yeterliliğinin sabit durumda yer alması olarak da kabul edilir. İslam dininde de çok geçen bir kelimedir. Tüm ve en büyük gücün yani muktedirliğin Allah’ta olduğunu söyler. İnsanın da muktedir yapısı bulunur ancak sınırlıdır. Bu şekilde dinen de sıklıkla kullanılan bir kelime olarak karşımıza çıkar.

muktedir ne demek
muktedir ne demek

Erk sahibi olan ve gücünü elde etmiş kişiler için de bu tanımı yapmak mümkündür. Hem soyut hem de somut konularda güç bulunduran kişiler için bu sözcük kullanılabilir. Yönetme, karar verme, değiştirme ve etkileme gibi soyut kavramlarda gücü elinde bulunduran kişilere muktedir tanımı yapılabilirken, bir ağırlığı kaldırmaya yeterli gücü olan ve bu anlamda somut işler için de yeterli güce sahip olan insanlara muktedir denmesi doğru olacaktır.

Arapça kökenli olan bu kelime, daha çok eskilerde olmak üzere erkek ismi olarak da tercih edilmekteydi. Güç konusu ile birlikte becerili insanlar için de bu kavramı kullanmak doğru olacaktır. Bir alanda yeterli beceriye sahip olduğu için başarı elde edebilen insanlara da kullanılır. Beceriklilik isteyen bir konu için yeterli olan kişi, aynı zamanda o alan için muktedir sayılacaktır. Günümüzde farklı kavramlar ve güç durumları için bu kelime hala sık sık kullanılmaktadır.

2 YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here