Mistik Ne Demek, Mistik Nedir

Mistik Ne Demek, Mistik Nedir
Mistik Ne Demek, Mistik Nedir

Mistik ne demek? En genel anlamı ile mistik nedir? Türk dil kurumuna göre kısaca “gizlilik” anlamına gelen bu sözcük, aslında oldukça tarihi kökenli bir kelimedir. Tarihi geçmişiyle birlikte temel kök ve ekleriyle birlikte farklı anlamlarda kullanılmıştır.

Esoterik kelimesi, Fransızcada dini körelti ve gizlilik ile ilgili konular için kullanılmaktadır. Eski yunanca  “Mystikos” “gizli tarikat” anlamına gelen kelime etimolojik olarak esotorik ile birlikte kullanılarak, tasavvuf gizliliği anlamına gelir (Bknz: Tasavvuf Nedir). Ehli olunmayan kişiler ile kadim dini bilgilerin paylaşılmaması olarak dilimize çevrilen mistik, sözlük anlamında ise daha derin anlamlara işaret eder. Kelime ile köken bakımından benzerlik gösteren Eski Yunancadaki “Mitos” TDK’da kullanılan gizlilik anlamıyla eş değerdedir ancak, bugün mistik ve mistisizm ile aynı anlamı taşımaz.

Mistik Ne Demek

Gizli dini bilgi ve uygulamalarda sırlı kişiler için kullanılan mistik ne demek, hakkında yapılan araştırmalarda, kişilerin karşısına çok daha farklı bilgiler de çıkmaktadır. Özellikle mistisizm kavramı anlamıyla, gizlilik ve kadim dini bilgilerden çok daha karmaşık bilgiler içerir. Mistisizm, yunan mitolojisinde gözleri ve dudakları kapalı, görmeyen ve söylemeyen anlamına gelir. Bu noktada görülmeyen ve söylenmeyenler önemlidir.

Neoplatonculuk olarak adlandırılan felsefi akımın anlamsal değeri, tanrı ile doğrudan bağlantı ve manevi gerçeklere erişmek olarak kısaca tanımlanır. Mistik ne demek hakkında yapılan araştırmalarda, neoplatoncu fikriyatıyla doğrudan alakalı mistisizm, sezgisel iç bakış ve öte duyumsallık olarak, tam anlamıyla bir maneviyat yükselmesidir.

Mistik Nedir

Mistisizm yanlısı olan kişiler, dini fikriyatı en gizli ilimlerde kullananlar, yüksek his ve duyuları ile tanrıyla bağlantı kurdukları düşünülenler ve kısaca kadim gizli tasavvuf ilimlerine hâkim kişiler, şeklide yapılan tanım, mistik nedir sorusunun bir başka cevabıdır.

Bu kavram, sıfat olarak doğrudan kişisel biçimde kullanılır. Bu sıfatı alan kişilerin eriştikleri etkileyici gizlilik ve ruhani güçler, geçmişte genellikle geleceğin duyurulması ve şifa için kullanılmıştır. Mistik güç ne demek, kimler bu güce sahiptir gibi sorulara tarihten etkili cevaplar verilebilir, bu sayede mistik ve mistisizm akımının anlaşılması, daha kolay olabilir.

Arap yarımadasında dini mistikler olarak kısaca peygamberler örnek gösterilebilir ancak, onlar gizlilikten çok inançlarını yaymakla görevlidirler. Uzakdoğu ve Hint yarımadası bölgesinde Taoizm, Zen ve Buda yüksek mistik güç özellikleri gösteren liderler tarafından yaygınlaşan, tasavvuflardır. Daha derin mistik güçler ile toplumun kalbinde yer tutan akımlar arasında, Hermetizm ve İsihizm yer alır. İslam ve Hıristiyan mistisizmi adına örnekler ise sadece yakın toplumun bilinci altında şekillenmiş ve büyük coğrafyalara yayılmamıştır. Özellikle İslam dininin buyruğu altında olan Allah ve peygamber inancını doruklaştırmış evliya kişilikler, tanıma uyan mistik güçleri olan kimselerdir.

Mistik Güç Nedir

Mistisizm ile ilgili bilgiler ışığında bazı kişilerde bu gibi felsefi, duygusal ve uygulamaya açık bilgilerin varlığı sorgulanmaya başlar. Kişiler mistik güçlerinin olup olmadığı konusunda araştırmalara girebilir. Bu noktada mistik güç nedir, nasıl anlaşılır gibi sorular akıllarda yer eder.

Mistik güçlerinin olup olmadığı araştırmalarında, kişilerin karşısına geçmişte bu sıfatlar ile tanınmış kişilikler çıkar ancak, onların konumunda bir mistik güce sahip olmak imkânsız olarak değerlendirilir. Duru görü en bilinen mistik güçlerden birisidir. Altıncı his olarak tanımlanan duygusal algı da, benzer şekilde mistik güçler arasında yer alır. Bu gibi bir sıfat, çeşitli ilmi eğitimler ve uygulamalar ile geliştirilebilir. Ancak gerçek tasavvuf ruhaniyetine ulaşılması kolay değildir.

mistik ne demek
mistik ne demek

Mistisizm ile tam olarak aynı anlamı taşımasa da, farklı uygulamalar ile aynı kavram içerisinde yer alan “gizemcilik” çok yaygın olarak sosyal hayatta karşılaşılan bir olgudur. Anlaşılmaz ritüeller ile kendini ispatlamış kimseler, pozitif bilimin erişemediği alanlarda sıkça kullanılmaktadır. Din ile alakalı sorunsalların çözümünde karşılaşılan gizemcilik uygulamalarıyla, aslında oldukça iç içe bir yaşam sürülmektedir. Günümüzde en bilinen mistik kimseler, medyumlardır. Dini ve ruhani uygulamalar ile sıradan kişilerin ve pozitif bilimin erişemediği konularda, yüksek ilimleriyle farklı uygulamaları olan bu kişiler, mistisizme karşı tavırlar sergileseler de, barındırdıkları mistik güçler, mistik kelimesinin anlamı, mistisizm felsefesinin ana temeli ve neoplatonculuğun modern halidir.

Mistisizm akımının felsefe ve ruhani ilimler dışında, edebiyatta da kullanıldığı bilinir. Bir dönem akım halinde gizlilik, erimse ve coşku içeren şiirler, romanlar ve yazınların hâkim olduğu edebi eserler, özellikle eski Türk edebiyatının günümüze kadar gelmesini sağlamıştır. Dede korkut gibi kadim Türk hikâyeciliğinde kullanılan mistik eserler, kulaktan kulağa yaygınlaşarak ilgi görmüş, gizli güçleri olan kahramanların yönü, sürekli ruhani varlıklara ya da doğrudan tanrıya doğru olmuştur. Bu ve benzer örneklerde sonuç hep, dini inanç ve bu inanca sahip olanların yanındaki mistik güçler ile şekillenmiştir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here