Mimarlık ve İç Mimarlık Arasındaki Fark Nedir

Mimarlık ve İç Mimarlık Arasındaki Fark Nedir
Mimarlık ve İç Mimarlık Arasındaki Fark Nedir

Dünya üzerinde yapı ve mekanların kullanıcılar için yaşanabilir ve kullanılabilir hale getirilmesinde, mimarlık ve iç mimarlık kavramları büyük rol oynar. Yüzeylerin kullanılabilir hale gelmesi, yapılaşma, malzeme, mobilya, doku ve farklı birçok materyal ile mümkündür. Bu anlamda insanların hayatlarını istediği ve ihtiyaç duyduğu gibi sürdürebilmesinde hem mimarın hem de iç mimarın gerekliliği yadsınamaz bir gerçektir.

Mimarlık Nedir

Belirlenmiş kural, ölçü ve düzenlere göre yapı yapma sanatına mimarlık denir. Yapı olarak ele alınabilecek her oluşum, mimarlık kavramının içerisinde yer almaktadır. Mimarlık nedir sorusunun içerisinde, Dünya üzerinde yer alan her yapının dahil olacağını belirtmek gereklidir.

Mimar Ne Yapar

Mimar, yapıların estetik ilkeler ile birlikte dizayn ederken, bu tasarım sürecinde kullanıcının taleplerini de göz önünde bulunduran ve yapı kurallarına uyarak ilerleyen, yapım sürecini bu anlamda sürekli olarak denetleyen, uzman kişiye denir. Mimar ne yapar diye bakıldığında; inşa edilen yapının kontrolünü sağladığını söylemek gerekiyor. Bir yapının strüktürü ve biçimlenme şeklinden, estetik değerleri ve sosyal ve politik durumu dahi mimarlardan sorulmaktadır. Mimarlar yapıların inşa edilmesi sürecinde iç mimardan çok inşaat mühendisleri ile yoğun olarak birlikte çalışmaktadır. Binaların strüktürüne dair hesaplamalar gerektiğinde inşaat mühendisleri devreye girer.

İç Mimarlık Nedir

İç mekanların daha kullanılabilir hale gelmesi ve mimari bir yapının daha verimli hale gelmesi için belirli düzen, ölçü ve kurallara göre yapılan işlerdir. Bir yapının içine dair her detay, iç mimarlık kavramının bünyesinde yer alır. Aynı zamanda yarı açık alanlar, bahçeler, yapı çevresi de iç mimarlığı kapsamaktadır. İç mimarlık nedir ve katkısı nelerdir diye düşünüldüğünde, yer aldığımız her iç mekanı hatırlamamız gerekecektir. Pek çok etken, iç mekanların tasarlanmasında rol oynamaktadır.

  • Görsel etkenler (ışık ve renk gibi),
  • Dokunulabilen etkenler (yüzey ve doku gibi),
  • İşitsel etkenler,

İç Mimar Ne Yapar

İç mimar, bireylerin yaşam alanlarını daha kullanılabilir ve şık hale getirmekle birlikte, bir mekandan maksimum verim alınabilmesi adına, malzeme ve mobilyaları kullanarak tasarımlarını yapan uzmanlara denir. Kendi yaratıcılığı ile birlikte, belirli düzen ve ölçülerin kullanımını da sağlar. Bu iki etkene, müşterinin taleplerini ekleyerek ilerler. Bir iç mekan içerisinde ihtiyaç olan her detayı düşünür ve uygular. Tesisat konusu da iç mimarlığın içerisinde yer alır. İç mimar ne yapar sorusunun cevabı için iç mekana dair her şeyi sıralamak doğru olacaktır.

Mimarlık ve İç Mimarlık Arasındaki Fark Nedir

En basit tanımı ile; mimarlık yapının dışı ile ilgilenirken, iç mimarlık yapının iç kısmı ile ilgilenmektedir. Mimarlık ve iç mimarlık arasındaki fark nedir sorusu sıklıkla sorulur çünkü bir mimarın iç mekanı tasarlayıp tasarlayamayacağı merak edilir. Aynı şekilde iç mimarın yapı dışına müdahale edip edemeyeceği konuşulur. Oysa ki yapının içi ve dışı daima birlikte ele alınmalıdır. Bu nedenle en doğrusu her proje için bir mimar ile bir iç mimarın birlikte çalışmasıdır.

mimarlık nedir
mimarlık nedir

Kaba iş diye tabir edilen binanın strüktürü, temeli ve bunun gibi büyük yapısal değerleri mimarlar tarafından tasarlanır ve uygulanır. Kaba işlerin bitmesinden sonra ince işler ile yapıyı yaşanabilir hale getirmek ise iç mimarın alanına girer. Her iki alanda da buna uygun şekilde eğitim verilmektedir.

Mimar bir yapının en uygun zeminini seçer. Hangi alanda daha dayanıklı ve kullanışlı bir bina elde edilebileceğini belirler. İç mimar belirlenen yerde uygulanan belirli bir yapının içini, kullanılacak mekan sayısı ve işleve göre bölecektir. Başarılı bir iç mekan, başarılı bir yapılaşmadan gelmektedir. İki alanın birbirinden farkları olsa da, bu farklar mevcut işi bütünleyen etkenleri işaret eder.

İç mimar tasarımlarında renkleri, malzemeleri, dokuları, mobilyaları, döşemeleri, ışıkları ve donatıları kullanırken; mimarlar yapılarında büyük ve yapısal malzemeleri kullanmaktadır. Betonlar, büyük inşaat araçları, temelde kullanılan malzemeler, metal ve çelikler gibi birçok ürün sayılabilir. Malzemelerden de kaba ve ince iş arasındaki farkı anlamak mümkün olacaktır.

Her iki alanın birbirini beslediği, birbirinden faydalandığı ve birinin olmaması durumunda diğerinin yetersiz kalacağı unutulmamalıdır. Bu anlamda mimar ve iç mimar, bir yapının tüm detaylarından aslında birlikte sorumludur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here