Metafor Ne Demek, Metafor Nedir

Metafor Ne Demek, Metafor Nedir
Metafor Ne Demek, Metafor Nedir

Metafor Nedir

Metafor ne demek? Yekime anlamı ve yaygın kullanımı ile metafor nedir? Dilimizde, aynı anlamı karşılayan birçok kelime kullanılmaktadır. Bazıları sıklıkla kulağımıza çalınırken, bazıları da duyduğumuzda, acaba anlamı nedir diye merak uyandıran kelimelerdir.

Edebi bir terim olarak sık kullanılan ancak bizim günlük hayatta çok duymadığımız metafor kelimesi de bunlardan birisidir. Aslında, ilk duyulduğunda daha çok astroloji bilimiyle ilgili bir kelime izlenimi uyandırsa da, bir edebiyat terimidir. Bizim mecaz anlam olarak bildiğimiz anlam olayının Fransızca karşılığı metafordur. Yani Arapça olarak mecaz, Fransızca olarak metafor diye bilinen kelimeler, aynı anlamı karşılamaktadır. Türkçe’de, anlatımı daha da etkinleştirmek ve canlılık kazandırarak sanatsal şekilde sunmak amacıyla kullanılır.

Kinaye Ne Demek

Metafor Ne Demek

Edebiyatçıların iyi bildiği, onun haricinde duyanların aklında metafor ne demek diye soru işareti uyandıran kelimeyi daha detaylı açıklayacak olursak, bir kelimenin gerçek anlamının dışında kullanımıdır diyebiliriz. Ad değiştirme sanatı diye de bilinmektedir. Benzetmeden biraz daha farklı olarak, bir kavramı değişik bir şekilde ifade etmek için kullanılmaktadır. Eğitim sisteminde çok kullanılan bir kelimedir.

Bir başka deyişle metafor, bir konuyu etkili şekilde anlatmak isteyen birinin, karşı tarafın ilgisini çekmek amacıyla asıl anlatılmak isteneni, benzetme yoluyla anlatmasıdır. Özellikle edebi eserlerde, şair ve yazarların anlatıma canlılık kazandırmak amacıyla bu yönteme başvurduğu sıkça görülmektedir. Olayların, soyutlama ya da somutlama şeklinde anlatılması, dinleyicilerde merak uyandırmakta ve konunun sonuna kadar ilginin canlı tutulmasını sağlamaktadır. İşte, dinleyicilerin ya da okuyucuların zihninde, anlatılana yönelik bir çağrışım uyandırmak için başvurulan bu yöntem, mecazlı anlatımla aynı anlama gelen metafor tekniğidir.

Metafor TDK anlamı, kavram ya da nesnelerin, gerçek anlamı dışında, ancak gerçek anlamını karşılayacak şekilde anlatılmasıdır. Dilimize, Fransızca metaphore sözcüğünden girmiştir.

Aslında, günlük hayatta bilmeden birçok kez metafor tekniğini kullanırız. Benzetmeli anlatıma yakın bir ifade olsa da, aslında bu kavram benzetmeden bazı farklılıklarla ayrılmaktadır. Örneğin; bir konuyu benzetme ilgisiyle açıkladığımızda, ”gibi”, ”sanki”, ”adeta” gibi kelimeler kullanmaktayız. Ancak metaforda, bu ifadeler kullanılmamakta, benzeyen ve benzetilen arasında doğrudan anlatım tekniği kullanılmaktadır. Metafor bir sanattır ve biz bu sanatı başta günlük hayatımız olmak üzere edebiyat alanında ve eğitim alanının genelinde duymaktayız.

Sadece ismini genelde mecazlı anlatım olarak tanımlamaktayız. Oysa metafor, benzetme ve mecazlı anlatımdan daha da öte, dinleyenlerin duygularına direk hitap eden ve anlatılmak isteneni daha çabuk kavramalarını sağlayan bir tekniktir. Metafor sanatında, benzetme kelimeleri kullanılmaz, birbirine benzeyen varlıkların özelliklerinin birleştirilmesi sonucu, yeni bir anlatım şekli ortaya çıkar.

Metafor Örnekleri

Dilimizde metafor örnekleri, gerek günlük kullanımlardan gerekse edebi eserlerde kullanımından dolayı çoktur.

”Yıllar yılları kovaladı, zaman hızla uçup gitti” cümlesi, metafor tekniğine güzel bir örnektir. Yılların yılları kovalamasından kasıt, yılların çok hızlı geçmesinin, etkili bir teknikle anlatmak istenilmesidir. Zamanın hızla uçup gitmesi şeklinde anlatılan olay ise, zamanın farketmeyecek kadar kısa bir süre içerisinde geçtiğidir.

”O tam bir zeka küpüdür” cümlesi de, bilinçli şekilde oluşturulmuş bir metafordur. Zeka küpü tanımlaması, aslında bahsedilen kişinin çok zeki olduğunu anlatmaya yöneliktir.

”Gözlerinden akan her damla yaş, yüreğimi dağlıyordu” cümlesinde ise, ”dağlıyordu” kelimesiyle metafor yapılmıştır. Asıl anlatılmak istenen, sevilen kişinin ağlamasından duyulan üzüntüdür.

Günlük yaşamda, bu ve bunun gibi birçok metafor örneğiyle karşılaşmaktayız. Bu kavram, bir çeşit mecazlı anlatım olmakla birlikte, daha sanatsal ve faydalı bir tekniktir.

Metafor Tekniğinin Faydaları

Doğru ve akıllıca uygulanan metafor, anlatılmak istenen konu hakkında, ilginin sürekli canlı tutulmasını sağlar. Dinleyici ya da okuyucuların, anlama yeteneğinin gelişmesine katkı sağlar.

Karmaşık konuların, anlaşılmasında gerekli olan somutlaştırma için profesyonel bir tekniktir. Anlaşılması zor olaylar bile, metaforla kolayca anlatılabilir.

metafor ne demek
metafor ne demek

Özellikle eğitim alanında, oldukça faydalı bir tekniktir. Öğrencilerin, konulara daha ilgili olmasını ve anlatılanı çabuk kavramasını sağlar.

İnsanların düşünme, kavrama ve düşündüklerini anlatmasına katkı sağlar.

Metafor tekniği, her alanda kullanılmaktadır. Bilinmeyenlerin, insanlara öğretilmesinde, hatta öğretilmesinden de öte akıllarında kalmasına yardımcı olan bu teknik, eğitimcilerin vazgeçilmezidir. Hem öğrenme hem de öğretme aracıdır. Bu yöntem sayesinde bilinmeyen şeyle kolay ve akılda kalacak şekilde öğrenilebileceği gibi, aynı şekilde karşı tarafa aktarılabilir.

Olayları, birçok kelimeyle karmakarışık şekilde anlatmak yerine, metafor tekniğini kullanarak birkaç cümleyle anlatmak, konunun daha net şekilde anlaşılmasını sağlar. Önemli olan, tekniğin doğru kullanılmasıdır. Bu teknik sayesinde, arasında herhangi bir anlam ilişkisi bulunmayan varlık ya da nesneler bile, tek bir ortak nokta üzerinde birleştirilerek anlatılabilir.

Kısaca metafor nedir sorusunun cevabı; benzetme ilgisi güdülmemek kaydıyla ve benzetme ilgeçlerinden herhangi birisi kullanılmadan, bir sözün başka bir sözün yerine kullanılmasıdır.

2 YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here