Makro Ne Demek, Makro Nedir

Makro Ne Demek, Makro Nedir
Makro Ne Demek, Makro Nedir

Makro kelimesi, büyük olan, üst seviyede ve büyük düzeyde anlamlarını taşır. Mikronun zıttı olarak da açıklanabilir. Bir kavramın bütünlüğünü ve büyüklüğünü ele alır. Küçük olarak bulunmakta olan parçaların bir araya gelerek bütün oluşturması ya da ortaya daha büyük bir parça çıkarması ile de yorumlamak mümkündür. Günümüzde bilgisayarcılıktan fotoğrafçılığa, sosyal kavramlardan ekonomiye dek oldukça geniş kapsamlı kullanım alanları olan bir kelimedir. En az şekilde edebiyat ve Türkçe içerisinde kullanılan bu kavram, matematiksel konularda sıklıkla geçer. Makro ne demek sorusunu daha kapsamlı olarak ele alacak olursak:

Makro Nedir

Bir kavram için en büyük olanı açıklamak üzere kullanılan bir terimdir. Farklı dallarda da benzer anlamlar için kullanılır. Makro nedir sorusu için ilk olarak büyüklüğü nitelendirdiği cevabı verilmelidir. Büyüklüğü nitelendirdiği kavramlar hem somut hem de soyut olarak ele alınabilir. Dil bilgisi açısından ele aldığımızda, makro sorunlar demek mecazi anlam taşıması açısından kullanmaya uygundur. Ancak bilimsel konular için daha sık tercih edilen bir kelime olduğunu da söylemek gerekiyor. Bu nedenle bu kelimeyi bilimsel terimlerde, derslerde ve programcılıkta daha sık görmek de mümkündür.

Mikro Ne Demek

Makro Ne Demek

Aslında makro ne demek sorusunun cevabı için kullanıldığı alana göre cevap vermek daha doğru olabilir. Anlamları açısından oldukça geniş bir kavram yelpazesi bulunmaktadır. Soyut kavramlar için de kullanılabilen bir kelime olmasının yanında, somut olarak ele alınabilecek konu ve çalışmalar adına da tercih edilebilecek bir kelimedir. Bu nedenle makro ne demek sorusunun cevabını özellikle bir alan için soran bireylere, o alana dair olan tanımı ile açıklamak gerekecektir.

Makro Kelimesi Nerelerde Kullanılır

Bu kelime, farklı anlamlar taşıyan farklı sektörler için kullanılabilen bir terimdir. Bu nedenle doğru şekilde ve doğru yerde kullanabilmek için her sektördeki anlamına dikkat etmek gerekiyor. Kullanıldığı alanlara göre bakıldığında;

makro ne demek
makro ne demek
  • Ekonomi ve iktisat için makro kelimesi, ekonominin bir bütün şeklinde işleyişi ile alakalıdır. Toplam talep ve toplam gelir, arz, fiyat değişimleri ve enflasyon gibi konuları içerisine dahil eder. Ekonomi ile uğraşan bireylerin sık sık kullandığı bir kelimedir. Üniversitelerin ilgili bölümlerinde de makro iktisat adı ile verilen bir ders bulunmaktadır. Kavramın neden ve nasıl kullanıldığı ile ilgili birçok bilgiye ulaşılabilir. Diğer kullanılan anlamlarına göre en sık şekilde duyulabilecek sektörü ekonomi olarak kabul edilebilir.
  • Fotoğrafçılık alanı için bu terim, fotoğrafı çekilecek olan nesnelerin en az 1/1 oranında büyütülmesi ile çekilme işlemlerine denir. Diğer bir anlamı ile, çok küçük olan nesnelerin büyütülerek çekilmesi işlemidir. Makro fotoğrafçılık adı ile de bilinir. Her fotoğraf makinesi ile bu türdeki çekimleri yapmak mümkün değildir. Ayrı olarak bulunacak bir özelliktir.
  • Sosyoloji bilimi için bu kelime; farklı analiz çeşitlerinden bir tanesini açıklamak üzere kullanılır. Makro sosyoloji, mikro sosyoloji kavramının tam tersi anlamındadır. Şehirler, cemaatler, ülkeler gibi büyük toplumların veya soyut olan büyük kavramların içerisinde bulunduğu sosyal analizi ve sistemleri anlatır. Bu topluluklara dair analizlerin yapılması, bu bilimin alanına girer.
  • Bilgisayar kullanımı için bu terim, makro tasarım ile açıklanabilir. Sık sık yapılması gereken işlemlerin otomatik hale gelmesini sağlayan bir program bütünüdür. Belirli bir işlemi yapmak üzere çalıştırılacak olan Microsoft Visual Basic Modulü olarak da bilinir. Buna göre makro; belirli bir işlemi gerçekleştirmek için kullanılmak üzere depolanan fonksiyonların ve komutların bir bütünüdür. Bu sayede bir modülden diğer modüle aktarımlar yapılabilir. Bir kez kaydedilmiş olan makro, sürekli olarak kullanılabilir. Makro yazmak ya da kaydetmek gibi işlemlere başlamadan önce, makronun gerçekleştireceği işleme göre komutların belirlenmiş olması gerekir. Hatalı dahi olsa, her makro kaydetme işleminde makro çalışma bölümüne bu komutlar eklenir. Programlama bilgisine sahip olmadan da bu yazılımları yapmak mümkündür. Bilgisayar üzerinde kullanılan her şeyi otomatikleştirme deyince akla bu kavram gelecektir.
  • Excel için makro kelimesi; program üzerinde  devamlı yapılmakta olan işlemlerin her seferinde yeniden yapılmasını önleyecek kısa yol tuşu kullanımının sağlanması anlamını taşır. Diğer Windows programları ile aynı mantıkta çalışmaktadır. Sistem üzerinde herhangi bir sorun ile karşılaşılması durumunda, makro sistemi pratik olmayı sağlar. Yeniden bu işlem için kafa yormaya gerek kalmaz.

Makro kullanımı, makro yapmak ve makro yazmak gibi kavramlar görüldüğü zaman, akla ilk olarak bilgisayar ile ilgili kullanım alanları gelmelidir. Makro arz, makro talepler ve toplam makro değeri gibi kavramlar görüldüğü zaman ise, orada ekonomi ile ilgili bir konudan bahsedildiği anlaşılacaktır. Nesnelerin çekimi, makro çekimi gibi kavramlar da bize fotoğrafçılık ile ilgili konuları hatırlatmalıdır. Toplumların makro değerleri, bireylerden oluşan makro devletler gibi konular sonucunda da sosyolojik analizlerin yapıldığı anlamı çıkarılabilir.

Farklı konu ve kavramlar için kullanılabilen bir kelime olmakla birlikte, her konu ve kavram için aynı sonuca ulaştırmaktadır. Bahsedilen konu sosyolojik anlamda yapılmış bir çıkarım ya da fotoğraf çekimi de olsa, o alanlarda büyük olan, bütünsellik, sonuca yakınlaşma ve parçaların toplamı anlamlarını taşır. Küçük bir nesneye yakınlaşıp onu çekim yapmak için büyütmek ve bireylerden oluşacak tek bir devlet kurmak makro kavramını getirir. Aynı şekilde tüm arz ve talepleri toplamak ile bilgisayar programında bütün komutları tek bir komut içerisine toplamak da kullanıcıları makro kavramına ulaştıracaktır.

1 Yorum

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here