Maarif Ne Demek, Maarif Nedir

Maarif Ne Demek, Maarif Nedir
Maarif Ne Demek, Maarif Nedir

Maarif Ne Demek

Maarif nedir? Maarif eğitim alanında olan şeyler anlamı taşıyan bir kelimedir. Son dönemlerde Osmanlı’da, Osmanlı Maarif Nazırlığı isminde geçen bu kelime son dönem Osmanlı yönetiminde eğitim işleriyle ilgili, eğitim işlerinden sorumlu olan nazırlık anlamına gelmekteydi.

Şimdiki Milli Eğitim Bakanlığı temellerini oluşturan bu kurum, eğitim ve öğretimin gelişmesi, Avrupa’daki bilgi aktarımlarının oluşması, öğretimde düzen ve araçlar kullanarak uygulamalı eğitimin önemini aktaran ve devletin bilinçlenmesinde önemli rol oynayan bir sistem haline gelmiştir.

Bilmukabele Ne Demek

Maarif Nedir

Eğitim işlerinden sorumlu olan kuruluş anlamına gelen bu kelime Osmanlı zamanında ortaya çıkmıştır. 1869 yılında maarif nazırı olan Mahmut Esat Saffet Paşa tarafından hazırlanmış olan Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile eğitim sistemine verilen önem doğrultusuna eğitim sistemi köklü bir değişim içine girmiş olmuştu. Medrese sistemlerinden uzaklaşılarak yeni bir sistem getirilme hedeflendi. 1921 yılından sonra görev yapmış olan Abdullah Lami Bey bu görev ile Ankara’daki maarif vekaletliğini üstleniş ve daha sonrasında dilde sadeleşmeye gidildiği dönemde bu kurum ismini Milli Eğitim Bakanlığı’na bırakmıştır.

Osmanlı’da Maarif Ne Demek

Osmanlı devletinde maarif ne demek? Osmanlı Devleti’nde en önemli şeylerden biri de öğretim kurumu olan medreselerdi. Medreselerde yalnızca İslam diniyle bağlantılı şeyler öğretilmekteydi. Böyle devam eden eğitim sistemi sonucunda Osmanlı halkı diğer bilimlerden uzak kalmakta ve pozitif bilimler hakkında hiçbir şey bilmediği için Dünya’yı takip etmekte zorlanmaktaydı. Fatih Sultan Mehmet döneminde medreselerde sadece İslami ilimler öğretilmesinin yanında tüm bilgilerde öğretilmeye başlanmıştı. Daha sonra da İkinci Bayezid ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde de İslami ilimlerin yanı sıra tıp, matematik, tarih ve coğrafya bilimleri de okutulmaya başlanmıştır. Bununla birlikte medreselerin yanlarında açılan bazı kurumlarda askeri alanda eğitimler de verilerek güçlü bir ordu sistemi temelleri de atılmaktaydı.

maarif nedir
maarif nedir

Osmanlı eğitim kurumlarında parasız ve yatılı eğitimler yapılmaktaydı. Devlet genişleyip zenginleştikçe Osmanlı Devleti’nin birçok şehrinde de öğretim kurumları açılmaya başlandı. Sivas, Erzurum, Konya ve Edirne gibi şehirlerde de öğretim önemi giderek artmış oldu. Bu kurumlarda eğitimler uygulamalı olarak alınmaktaydı. Böylelikle zamanla eğitim ve öğretime olan önem giderek artarak Osmanlı Devleti’nin hemen hemen tüm sınırlarına yayılmaya başladı. Zaman geçtikçe pozitif bilimlere olan ilgi daha çok arttı. Avrupa’dan birçok bilgi aktarımı, dersler için araç gereçler getirildi. Bu eğitim sistemi ile ilgilenen Osmanlı Maarif Nazırlığı oluşturuldu. Eğitimin önemi bu sayede artarak şu an günümüze gelen Milli Eğitim Bakanlığı’nın da temelleri atılmış oldu.

1 Yorum

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPTCHA


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.