Literatür Ne Demek, Literatür Nedir

Literatür Ne Demek, Literatür Nedir
Literatür Ne Demek, Literatür Nedir

Dilimize Fransızcadan geçmiş olan ‘literatür’ kelimesi ilk anlamıyla edebiyat kelimesinin karşılığı olsa da; genel anlamda değil de özel bir dalın edebiyatı anlamında kullanılmaktadır. Ayrıca sadece edebiyat alanında değil, bilim alanında da belirli bir alanla ilgili yazılmış eserlerin tamamını ifade etmek anlamında düşünülebilir. Literatür ne demek ve literatür nedir sorularına daha kapsamlı bakacak olursak:

Örneğin Alman literatürü denildiğinde Alman edebiyatına ait tüm eserler kastedilmekte; Jinekoloji literatürü denildiğinde tıp ilminin Jinekoloji dalıyla ilgili bilgilerin bulunabileceği tüm kaynak eserler kastedilmektedir.

Bir konu hakkında bilgi sahibi olması ve bunu bir sebeple insanlarla paylaşması gereken bir kimsenin literatür taraması denilen ve mevcut kaynaklar içerisinde konunun araştırılmasına dayalı olan çalışmayı yapması gerekmektedir. Bu çalışmanın en büyük faydalarından biri de tek bir konu hakkında araştırma yaparken alanında uzmanlaşır hale gelin kesilir.

Literatür Nedir

Literatür Türkçe karşılığı ‘yazın’ olan, ilmi bir dalda arşivlenmiş eserleri ifade eden bir terimdir. Makale yazması veya tez hazırlaması gereken bir kimsenin yazacağı alanda literatür taraması yapması, makalesinin veya tezinin orijinal olması ve hedefe ulaşması için önemlidir. Bu çalışma, zaman kaybı olarak görülse de ortaya çıkarılacak eserin kalitesi ve güvenilirliği açısından mühim bir çalışmadır.

Literatür Ne Demek

Dilimize sonradan geçmiş pek çok kelime gibi literatür kelimesi de birden fazla mana yüklenmiş kelimelerdendir. Örneğin kimisi bu kelimeyle genel manasıyla edebiyat kelimesini kastederken, kimileri bu kelimeyi sınıflandırılmış ilmi alanlara ait eserler bütünü için kullanır.

Literatür ne demek anlayabilmek açısından halk kütüphanelerindeki kitapların diziliş biçimine bakabiliriz. Çünkü kütüphanelerde aranılan ilim dalına ait eserlere kolayca ulaşılabilmesi için kitaplar ilgili dallarda ayrılarak yerleştirilir ve bir etiketle hangi dala ait kitabın hangi rafta olduğu yazılır.

Eğer kütüphane zengin bir kütüphane ise ait olduğu bilimin alt dallarına ait ayrı raflar yapılır. İşte bu kelimeyle kastedilen de bunun gibi bir sınıflandırma olup, tek farkı sadece kişinin sahip olduğu eserler değil, o alandaki tüm eserlerin kastediliyor olmasıdır.

Literatür Taraması Nedir

Literatür taraması, araştırılması gereken bir konu hakkında yazılmış kaynak eserlerin belirlenerek taranması ve kendisine lazım olan verilerin sistemli bir biçimde toplanarak yeni bir eser ortaya çıkarılması sürecidir. Bilhassa alanında henüz profesyonel olmayan kişilerin bu çalışmayı yapmadan, sadece bir esere bağlı kalarak bilgi edinmeye kalkışması; hatalı bilgi edinmeye neden olabilir.

literatür ne demek
literatür ne demek

Oysa çoğu araştırmacı bu çeşit bir çalışmayı gereksiz bulmakta; bir makale hazırlaması gerekiyorsa bunu tek bir eserde yazılanları kendi kelimeleriyle ifade ederek yazmaktadır. Bu tarama şekli, bilimsel bir çalışmanın en önemli parçasıdır denilebilir.

Araştırmayı bir binaya benzetirsek, literatür taraması bu binanın temelini hatta direkleri oluşturur. Yani hiçbir kaynak araştırması yapılmadan bilimsel bir çalışma ortaya koymak, çürük bir bina yapmak gibidir. Bu bina ne kadar güzel olursa olsun bir süre sonra çökeceği gibi, hazırlanan makale de adeta delil yetersizliğinden geçersiz hale gelecektir.

Literatür Taraması Nasıl Yapılır

Literatür taraması kütüphanedeki ilgili eserlerin (kitap ya da dergi) taranması, internetteki güvenilir kaynaklara başvurulması yoluyla yapılır. Bunun için hem kolay erişim, hem pratiklik açısından günümüzde en çok internet kullanılıyor olsa da bunun birtakım dikkat edilmesi gereken kuralları vardır:

Pekçok halk ve üniversite kütüphanesi, bünyesindeki kitapları internet ortamından da okuma ve tarama imkanı sunmaktadır. Bu sayede yaşanılan yerden başka yerlerdeki kaynaklara ulaşmak da mümkün olmaktadır. Örneğin Amerika’da bir üniversitenin kütüphanesine internet üzerinden ulaşarak veri tabanında Osmanlıca yazma eserleri bile bulabilirsiniz.

Ayrıca google akademik, ulakbim gibi siteler üzerinden hakemli dergilerin taranmasıyla da kitaplardan çok daha güncel kaynaklara erişilmiş olunacaktır. Gazete arşivleri, hakemsiz dergiler de literatür taramasında kullanılabilirse de bilimsel bir eser hazırlanacaksa bu durum riskli olacaktır. Çünkü bu kaynakların çoğu zaman güven vermediği aşikar bir durumdur.

Bilimsel kariyerin zedelenmemesi için birkaç kaynaktan teyit edilmedikçe bu bilgilerin kullanılmaması ya da kaynak göstererek kesin olmadığının bildirilmesi gerekir. Zira önceden kontrolü yapılmamış bir bilginin doğruluğundan da emin olunamaz. Bilimsel bir çalışmada doğruluğundan emin olunamayan bir kaynağın kullanılması da çeşitli problemlere sebep olabilir.

Kişi nereden araştırma yapacağını bilemeyecek kadar konu hakkında bilgisizse bir uzman görüşüne başvurularak taramaya başlanması yerinde olur. Sonuç olarak literatür nedir sorusunun cevabı olarak “Kaynak eserler demektir” denilebilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here