Lineer Ne Demek, Lineer Nedir

Lineer Ne Demek,Lineer Nedir
Lineer Ne Demek,Lineer Nedir

Lineer Ne Demek

Türk Dil Kurumu sözlüklerinde lineer ne demek şeklinde bir arama yapılacak olursa, iki anlam ile karşılaşılır.

Birinci anlamı çizgilerle ilgili olan demektir. Sadece uzunluk olarak bir boyuta sahip olan ve düz bir çizgiye benzeyen bir denklemin grafiksel olarak ifadesidir. Doğrusal bir hareketi ifade eder ve düz bir çizgi boyunca uzanan veya düzenlenmiş bir tasarımdır. Bu tasarım çizgiler veya ana hatlar kullanılarak oluşturulmuştur.

Topoloji Ne Demek

İkinci anlamı ise değişmesi bir doğru ile ifade edilebilen demektir. Doğrusal bir hareketi tanımlamak için lineer denklemlerden yararlanılır. Bir grafik üzerine çizildiğinde, eğri yerine düz bir çizgi izler. Basit doğrusal tasarımlar, doğrusal esneklik, doğrusal işlevler ya da doğrusal ilişki, hep lineer denklemler ile açıklanır.

Her iki anlamı da aslında bu kelimenin matematiksel ve istatistisel bir anlam taşıdığını göstermektedir. Matematikte lineer denklem ve fonksiyonlardan söz edildiği zaman, lineer denklemlerde bilinmeyenlerin, lineer fonksiyonlarda ise değişkenlerin birinci dereceden yüksek kuvvetlerinin bulunmadığı anlatılmak istenir. Aslında fizik bilminde de açısal ya da dairesel karşıtı olarak çizgisel anlamına gelen lineer ifadesi kullanılmaktadır. Örneğin lineer hız veya lineer hızlandırıcı gibi.

Norm Ne Demek

Yaşamdan örnekler vermek gerekirse, örneğin sigara içen kişilerle akciğer kanserinin ortaya çıkma ihtimali arasında neredeyse lineer (yani doğrusal) bir ilişki bulunmaktadır. Yani sigara içenlerde her zaman akciğer kanseri olma riski yüksektir. O zaman bu iki olgu arasında kuvvetli bir ilişki vardır.

Bir başka örnek, bir finans yöneticisi işletmenin gelir raporlarını incelerken, karın lineer bir şekilde (doğrusal bir şekilde) arttığını ifade edebilir. Yani işletmenin karı belli bir düzeyde artarak yükseliyor demektir.

Ya da bir inşaat mühendisi, destek kirişini diğer destek kirişine lineer açıdan hizalamak istiyorsa, kirişlerin doğrusal bir düzlemde birbirini desteklemesini istiyor demektir. Aksi halde kirişlerin binayı taşımama riski bulunmaktadır.

İlk yapılan ateşli silahlardan çıkan mermiler, havada kesin olarak lineer (doğrusal) bir yol takip edemiyordu. Bu nedenle ilk kullanılan mermilerin ünü kötüdür.

Lineer Nedir

Yukarıda da açıklandığı gibi linner nedir sorusuna verilecek en kısa cevap, doğrusallık olmalıdır. Bir lineer denklem veya doğrusal denklemden söz ediliyorsa, bu ifadeler, birinci dereceden değişken veya sabit olan denklemleri ifade etmektedir. Bu denklemlere lineer (doğrusal) denmesinin başlıca nedeni, içerdikleri terim ve değişkenlerin sayısına bağlı olarak, bir düzlemde veya uzayda bir doğruyu göstermesidir.

Örneğin y = 2x + 1 bir lineer denklemdir. Bu denklem grafik üzerinde doğrusal bir çizgi ile gösterilir. X değeri ne kadar yükseliyorsa, Y değeri bunun iki kat daha fazlası yükselir. Doğrusal denklemler yazmanın birçok yolu bulunmaktadır. Ancak genel olarak sabit ve basit değişken değerlere sahip olmalıdır. Bir lineer denklemdeki değişkenler üstler veya kare kökler şeklinde olamaz. Bu denklemler cebirsel olduğu kadar grafiksel olarak da çözülebilir. Lineer denklemler genelde fonksiyonlardır ve grafik olarak düz çizgilerle gösterilir.

Tekrar etmek gerekirse lineer, doğrusal bir işlev veya düz bir çizgi ile grafik çizen herhangi bir işlevdir. Bunun matematiksel anlamı, bir veya iki değişkene sahip olmasıdır. İşlev daha fazla değişken içeriyorsa, işlevin lineer olarak kalması için değişkenler sabit veya bilinen değişkenler olmalıdır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here