LGBT Ne Demek, LGBT Açılımı Nedir

LGBT Ne Demek, LGBT Açılımı Nedir
LGBT Ne Demek, LGBT Açılımı Nedir

LGBT Nedir

Toplumda her dönem, farklı görüşlere ve düşüncelere sahip olan insanlar, kendi düşünceleriyle örtüşenlerle gruplar kurarak belirli akımlar oluşturmuştur. LGBT, 70’li yılların sonunda oluşturulmuş ve kapsamı genişleyerek günümüze kadar gelmiş bir akımdır. Peki LGBT nedir? Nasıl bir akımdır ve LGBT açılımı nedir?

Bu kavram eşcinsellerin kendi haklarını savunmak adına oluşturduğu bir akımdır. Çoğu kişi, ilk duyduğunda LGBT ne demek diye merak etse de, aslında kuruluşu, yıllar öncesine dayanmaktadır. Genel olarak LGBT açılımı, eşcinsel akımından daha geniş bir anlamı kapsamaktadır fakat, çeşitli cinsel eğilimlerde olanlar için yaygın olarak eşcinsel kelimesi kullanıldığından bu adla anılmaktadır.

LGBT Ne Demek

Ülkemizde de giderek yaygınlaşan bir hareket olmasında dolayı, birçok kişi, Bu kavramın ne demek olduğu hakkında araştırma yapmaktadır. Cinsel kimlikleri lezbiyen, gay, biseksüel ve transseksüel olanların, baş harfleriyle adlandırdığı bir harekettir. 70’lı yıllardan beri kullanılmaktadır. Kısaca gay veya eşcinsel olarak adlandırılan farklı cinsel eğilimleri olanları bir çatı altında toplamaktadır. Eşcinsellik, sadece biseksüel veya transseksüelleri kapsamadığından, bu kavramın açılımı oldukça geniştir. İlk oluşturulduğunda, GLBTT diye anılan akım, sonraki yıllarda L harfinin başa alınmasıyla LGBT adını almıştır.

LGBT Açılımı Nedir

Bu topluluğun eylemlerinin çoğalması üzerine, terim hakkında bilgi sahibi olmayanlar, LGBT açılımı nedir diye merak etmekte ve sorgulama yapmaktadır. Açılımı; lezbiyen, gay, biseksüel ve transseksüel olan LGBT, ülkemizde giderek etkisini arttırmaktadır. Öyle ki; bu görüşü savunanların eylemleri yaygınlaşmış, karşıt düşüncelere sahip kişilerin eleştirileri nedeniyle şiddetli tartışmalar yaşanmıştır.

LGBT Nedir
LGBT Nedir

Akımın yaygınlaşmasından dolayı, eşcinselliği hastalık gibi algılayan ve farklı cinsel eğilimleri olanlara karşı sert tavırlar takınan ailelerin çocuklarının bile LGBT’li olduğu görülmektedir. Nedense, belirli dönemlerde oluşturulan hareketlerin popülerliğini sürekli arttırması gibi, bu akım da giderek popüler olmaktadır.

LGBT Renkleri Neler

Oluşturulduğu günden beri, Dünya’nın çeşitli ülkelerinde etkisini arttırarak devam eden bu topluluk hareketinin üyeleri, akımlarının sağlam bir temele dayandığını ve basit bir hareket olmadığını kanıtlamak adına kendi bayraklarını kullanmaktadır. LGBT renkleri neler diye meraklananları fazla merakta bırakmadan söyleyelim, bayraklarının rengi, kendi düşüncelerine uygun gördükleri gökkuşağı rengidir. İlk eşcinsel bayrağı, 1978 yılında Amerikalı Gilbert Baker tarafından tasarlanmıştır. İlk dönemde bayrağın renginde pembe yoktu. Bu nedenle, aynı yıllar içinde yeniden tasarlanmış ve pembe de eklenerek eşcinsel bayrağı olarak kullanılmaya başlanmıştır. LGBT’liler de, kendilerine sembol olarak bu bayrağı belirlemiş ve orjinal haliyle pembe, kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor renklerinden oluşan bu bayrak, onları temsilen günümüze kadar gelmiştir.

Onur Yürüyüşü Nedir

Onur yürüyüşü, LGBT’lilerin, her yıl Haziran ayının sonunda düzenli olarak yaptığı yürüyüştür. Aynı tarihte, Dünya genelinde kutlanmaktadır. İlk onur yürüyüşü, akımın oluşturulduğu Amerika’da yapılmıştır. Bu topluluğun üyeleri ile, onlara destek olanlar tarafından 1978 yılında San Francisco’da düzenlenen eşcinsel özgürlük yürüyüşünden bu yana, LGBT onur yürüyüşleri aynı bayrakla yapılmaktadır. Bayraktaki farklı renkler, eşcinsellere göre farklı durumları temsil etmektedir. Bu topluluk, birkaç kişiden oluşan basit bir hareket değildir. Uzun yıllardır, bireyleri ve destekçileri artarak, günümüze kadar gelmiş bir harekettir ve her sene, daha da kalabalık katılımla onur yürüyüşü gerçekleştirilmektedir. Yürüyüş adı altında yapılan kutlamalarda, bazı etkinlik ve törenlere de yer verilmektedir. LGBT haftası diye bilinen haziranın son haftası için, günler öncesinden etkinlikler planlanmakta, ödül töreninden pikniklere, atölye çalışmalarından film gösterimlerine kadar birçok etkinlik de, onur yürüyüşü kapsamına dahil edilmektedir.

onur yürüyüşü nedir
onur yürüyüşü nedir

Dünya genelinde çok eskilerden beri düzenlenen Onur Yürüyüşü ülkemizde ilk olarak 1993 yılında yapılmaya çalışılmıştır ancak, gerekli ortamın oluşmamasından ve eleştirilerden dolayı gerçekleştirilememiştir. Türkiye’de LGBT bireyleri, nüfus yoğunluğunun giderek arttığı megakent İstanbul’da yaşamaktadır. Genel olarak Beyoğlu ve çevresinde yaşayan bu kişiler, her yıl haziran ayında, onur yürüyüşüne izin çıkmamasına rağmen, ”eşcinsel özgürlük haftası” kapsamında bir dizi kutlamalar yapmaktadır.

LGBT Hakkında Kısaca

Kısaca eşcinsel haklarını savunma akımı olarak adlandırılan LGBT, Dünya çapında her geçen gün kapsamı genişleyerek kutlanmaya devam etmektedir. Önceleri, toplum tarafından dışlanan eşcinseller, kendi haklarını savunmak amacıyla bu topluluğu kurmuştur. Günümüzde ise, ülkemiz dahil, Dünya’nın çeşitli ülkelerinin katılımıyla, eşcinsel haftası olarak kabul edilen haziran ayının son haftasında, çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

Bu topluluğun Dünya çapında giderek yaygınlaşması ve bireyleri ile destekçilerinin artması sonucunda bu amaca yönelik olarak bazı dernekler de kurulmuştur. Hatta, internet kullanıcı kitlesinin artması, sanal alemin önemli paylaşımlar için kullanılmasına yönelik olarak, online eşcinsel siteleri bile bulunmaktadır.

Eşcinsellerin haklarını savunmak amacıyla kurulan hareketin amacını ve kapsamını anlatmak amacıyla, onur yürüyüşünden bir hafta önce farklı programlar düzenlenmektedir. Hatta, yazar, politikacı, araştırmacı, sanatçı ve birçok önemli kişiliğinde katıldığı panel, konser, film ve gösteriler her yıl daha da fazla katılımcıyla gerçekleştirilmektedir. Bu hareket, eşcinsel ve eşcinsel haklarıyla özdeşleşen bir harekettir. Eskiden toplum tarafından tepki toplayan eşcinseller, şimdilerde kendileri topluma tepki göstermektedirler. Kapsamlı bir hareket olduğu için, eşcinsellere yapılan ağır eleştiriler, LGBT bireyleri tarafından sert karşılık görmektedir.

Eşcinsellerin toplumda kabul görmesi adına, cinsel eğilimleri farklı yönlerde olanların tek çatı altında birleşmesiyle LGBT oluşturulmuştur. Lezbiyen, gay, biseksüel ve transseksüel gibi farklı cinsel tercihi bulunanların hepsi, eşcinsel adıyla anılmaktadır. Eşcinsellikle iyice özdeşleşen LGBT’nin, tüm Dünya ülkelerinde katılımcılarının giderek artması ve her sene daha kapsamlı kutlanması beklenmektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here