Külhanbeyi Ne Demek, Külhanbeyi Kime Denir

Külhanbeyi Ne Demek, Külhanbeyi Kime Denir
Külhanbeyi Ne Demek, Külhanbeyi Kime Denir

Külhanbeyi Ne Demek

Külhanbeyi nedir sorusunun cevabının sağlıklı bir vaziyette kavranması için külhan kelimesinin ne anlama geldiği bilinmelidir. Külhan, köken itibarıyla Farsça bir sözcüktür. Farsça manası ise ateş hane anlamında kullanılmaktadır. Eski hamamlarda vücut bulan ve içerisinde büyükçe bir kazan barındıran, ısıtmak maksadıyla kullanılan bölüme verilen isimdir. Külhan yapısı ile hamam arasında ısının iletimini sağlayan genellikle mermer bir zemin altında olan bölüme ise cehennemlik adı verilmektedir.

Külhanbeyi ne demek diye araştırıldığında Osmanlı Devri’ne ait pek çok rivayet aktarılmaktadır. Ancak yaygın kanaat, Osmanlı zamanında hamamlarda yanan ocaktan sorumlu ve o ocağın ateşinin devamlılığını sağlamak maksadıyla ocağa kömür atmak ile sorumlu tutulan kimsedir.

Külhanbeyi Kime Denir

Külhanbeyi, yaşadığı cemiyetten farklı insanlardır. Kendilerine has birtakım nitelikleri bulunmaktadır. Söz gelimi; giyimi, kuşamı, hali, tavrı, duruşu gibi çokça kendilerine münhasır özellikleri bulunmaktadır. Yürürken ayakkabılarının topuk kısmına basarak yürürler ve yürüyüşlerine diğer insanların dikkat kesilmesi ve yürüyüşlerine ahenk katmak amacı ile giydiği ayakkabıların yumurta topuk olmasına dikkat ederler. Bu yürüyüş tarzına ‘’tek kanat yürüyüşü’’ denilmektedir. Bu yürüme esnasında omuzlarından bir tanesini yukarıya doğru kaldırıp hafifçe sallarlar. Omzunu kaldırması sebebiyle kalkan eli ise genellikle sol taraflarında yer alan usturaya yakın durur. Külhanbeyi kime denir sorusunu yukarıda zikredilenlerin yanı sıra şu şekilde cevaplamak da mümkündür; Kendilerine has dikilmiş yelek, köstekli saat, başta fes, elde tespih ve boyunda muska takan bireyler olarak tanımlanabilmektedir.

Külhanbeyleri ilk başlarda hamamlarda yaşamakta olan çocuklardır. Hamamlarda yaşama sebepleri kimsesiz ve evsiz olmalarından kaynaklanmaktadır. Bu çocuklar yirmi dört yaşına dek hamamların en sıcak bölümü olan külhana alınırlar soğuktan korunmaları için, olgunlaşan bu bireyler kendilerini zamanla bulundukları yerin asayiş memuru gibi hissetmeye başlamışlar ve bu anlayışla kimi zaman haraç dahi kestikleri bir düzen kurmuşlar ve külhanbeylik yapmaya başlamışlardır.

külhanbeyi nedir
külhanbeyi nedir

Racon Kesmek Nedir

Külhanbeyi Nedir

Kabadayılık ile külhanbeyliği sözcüklerinin zamanla aynı manada kullanılması ise şu şekilde olmaktadır; külhanbeyleri yıllar boyu yoğun sıcaklık altında çalıştıkları için zamanla psikolojik olarak yıpranmaktadırlar. Bu vaziyetin yol açtığı psikolojik tesirler sebebiyle kabadayılık yapmaktadırlar. Bu sebeptendir kabadayıların tıraş olup, esans ve koku sürüp arka kısımlarına basarak yumurta topuklu ayakkabıları ile omuzlarını düşürerek yürümeleri. Zira bu gelenek ve tavır külhanbeyi nedir sorusuna cevap arandığı takdirde anlaşılıyor ki, külhanbeylerinden kalma bir alışkanlıktır. Bununla birlikte külhanbeyi gölge oyunu ve orta oyununda fazlaca görülen bir karakterdir. Orada da kendine has birtakım davranışları bulunmaktadır. Bıyık burar, fesini yana eğer, mani okur, sözcükleri ağdalıdır ve heceleyerek okur. Yalpalayarak ve yumurta topuğuna basarak yürür. Yerlere tükürür. Uğraşı ise genellikle tulumbacılıktır.

2 YORUMLAR

Racon Ne Demek, Racon Kesmek Nedir - Bio Bilgi için bir cevap yazın İptal

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPTCHA


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.