Konjonktür Ne Demek, Konjonktür Nedir

Konjonktür Ne Demek, Konjonktür NedirKonjonktür Ne Demek, Konjonktür Nedir
Konjonktür Ne Demek, Konjonktür Nedir

Konjonktür Ne Demek

Konjonktür dendiği zaman, olaylar veya durumlar, özellikle de sorunlara neden olan olaylar veya durumlar kombinasyonu ifade edilmek istenir. Sözlüklere de konjonktür ne demek şeklinde bakılırsa, toplumsal, ekonomik, siyasal ve küresel alanlarda olgulardan, istatistiklerden ve nesnel durumlardan yararlanarak olayların gelecekteki nasıl gerçekleşeceği ile ilgili öngörülerin, konjonktür olarak tanımlandığı görülür. Konjonktürün bir başka anlamı da bir ülkenin ekonomik durumunu olumlu veya olumsuz şekilde etkileyen ve birbirleri ile etkileşerek yeni koşullar oluşturan ögeler bütünüdür.

Bilimsel kaygılardan uzak insanlar da kendi aralarında konuşurken ve ülkenin sosyal ve siyasi yapısının bağlı olduğu unsurlardan bahsederken bu ifadeyi kullanmaktadır. Kimilerine göre ülkenin içinde bulunduğu kriz dönemi veya darboğaz, kimilerine göre de ulusal gelir düzeyindeki dalgalanmalar birer konjonktürdür.

Sosyal bilimlerde ise, bir kurum, kuruluş, olay veya faaliyeti içine alan koşulların tümünü ifade eden bir kavramdır. Türk Dil Kurumu’na göre ise, geçerli durum veya çeşitli durumların ve koşulların ortaya çıkardığı sonuç olarak tanımlanmıştır. Aynı zamanda ülkelerin ekonomik hayatında karşılaşılan yükselme ve alçalma şeklindeki inişli çıkışlı dalgalanma hareketlerine konjonktür denir.

Perspektif Ne Demek

Konjonktür Nedir

Aslına bakılırsa bu ifade, dilimize Fransızca’dan girmiştir. Aslı kritik durum anlamına gelen conjoncture kelimesidir. Fransızca’da ekonomi veya politikadaki genel durumu ifade etmek için bu kavram kullanılır. Ancak bu kelime dilimizde o kadar yer etmiştir ki, kimse konjonktür nedir bilmeden, doğru veya yanlış, bu kelimeyi kullanmaktadır.

Teorisyenlere göre aslında bir konjonktür dönemi, belli aşamalardan oluşan bir süreçtir. Bu sürecin çıkış, tepe, iniş ve dip noktaları bulunmaktadır. Yaşanan iniş çıkışlı dönemin özelliklerine göre bunların her biri farklı görünümler almaktadır. Örneğin ekomomik konjonktürden söz ederken, ekonomik konjonktür güçlü başlamış ve uzunca bir süre devam etmişse, buna genişleme denirken, düşüş aşaması çok sert olmuşsa buna çöküş denir. Uzmanlara göre ülkemizde son on beş yıllık dönemde, inişli çıkışlı bir konjonktür izlemiştir.

Norm Ne Demek

Bilimsel Anlamda Konjonktür

Nedense siyasetçiler bu kavramı kullanmayı çok sever. Söylemlerinde veya radyo televizyon programlarında bu kavram mutlaka geçer. Örneğin, ekonomide reel üretim hacminde gözlenen iniş ve çıkışlar konjonktür olarak adlandırılır. Sözcük, ekonomide yaşanan büyüme ve daralma dönemlerini tanımlayan bir ifade şeklidir.

Finans dünyasını inceleyen bilim adamları da konjonktür dalgalanmalarını açıklamaya çalışan teoriler geliştirmişlerdir. Bunlar genelde iki grupta toplanır: talep yönlü yaklaşımlar ve reel konjonktür teorisi. Talep yönlü yaklaşımlar, esas olarak üç çeşittir: Keynesyen, parasalcı ve rasyonel bekleyişler konjonktür teorisi.

Konjonktür dalgalanmalarının nedeni,

• Keynesyen konjonktür teorisine göre beklentilerde ortaya çıkan değişmelerdir.
• Parasalcı teorisinde göre para arzında ortaya çıkan değişmelerdir.
• Rasyonel bekleyişler konjonktür teorisine göre bunların dışındaki dalgalanmalardır.
• Reel teorisine göre ise verimlilikte ortaya çıkan değişmelerdir.

Ülkemizde karşılaşılan konjonktürel hareketlerin altında, mutlaka bu teorilerin hepsinden birer parça bulunmaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here