KDV (Katma Değer Vergisi) Nedir, Nasıl Hesaplanır

KDV (Katma Değer Vergisi) Nedir, Nasıl Hesaplanır
KDV (Katma Değer Vergisi) Nedir, Nasıl Hesaplanır

KDV Nedir

Katma değer vergisinin kısaltılmış bir hali olan KDV, yapılan harcamalar üzerinden devlete ödenen bir vergi türüdür. Vergi ise; bir ülkede yaşayan insanların ve insanların mal varlığı olan firmaların devletçe belirlenen, kanuni yollara dayandırılan devlete ödemekle zorunlu olduğu paradır. Vergiler her işleve göre farklılık gösterebilmektedir. Devletin almış olduğu vergileri ise yine vatandaşa hizmet etmek için kullanma yükümlülüğü bulunmaktadır. Katma Değer Vergisi çoğu ülkede uygulanan bir vergi türü olmakla birlikte, % oranları ise ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir.

Harcamalar karşılığında alınan bu vergi, aynı zamanda yapılan harcamaların vergilendirilmiş olmasını temsil etmektedir. KDV nedir?  Hangi mantıkla çalışır? Sorularının cevabı ise; yaratılmış olan toplam katma değerin vergilendirilmiş olması anlamına gelir.

Bu verginin uygulanmasında ülkeler arasında farklılık gösterse de en temel de bir malın satılması veya bir hizmetin yerine getirilmiş olması sonucunda Katma Değer Vergisi hesaplanması yapılır.

Teslimi sağlayan tarafın, teslimi sağladığı veya hizmet üzerinde meydana gelen girdileri ele alarak ödediği vergi ise hesaplanan KDV’den indirilmesiyle birlikte ödenecek Katma Değer Vergisi’ne ulaşılır.

Ayrıca bu vergi 1984 yılında kabul edilen 3065 sayılı kanuna tabi olarak uygulanmaktadır. Katma Değer Vergisi aynı zamanda bir tüketim vergisi niteliği taşımaktadır.

KDV Nedir?
KDV Nedir?

Ürün ve hizmet satıcıları bu vergiyiyi satıcıya yansıttığı için, KDV son olarak tüketiciden alınmış bir vergi olarak görülür.

Katma Değer Vergisi Kimlerden Alınır

Katma Değer Vergisi; ticari, sanayi, serbest meslek ve zirai faaliyet alanında sağlanan hizmetlerden alınmaktadır.

İhtilat olarak yapılan her türlü mal ve hizmetten alınır.

İletişim gibi hizmet faaliyetlerinden alınır. Bunlar: Radyo ve televizyon hizmetleri başta olmak üzere, posta, telgraf, telefon ve teleks gibi hizmetlerden alınmaktadır. Son dönemde çıkan telsiz kullanım ücretleri de bu vergiye dâhildir.

Şans oyunlarından da vergi kesintisi yapılmaktadır. Bu şans oyunları ise; spor-toto oynanması, talih oyunlarının düzenlenmesi ve oynanması, piyango etkinlikleri ve at yarışları gibi oyunlardır.

Profesyonel olarak konserlerde ve gösterilerde yer almış olan sanatçılardan da bu vergi alınmaktadır.

Müzayedelerde yapılan satışlar ve gümrük depolarında gerçekleştirilen satış işlemlerinde de bu vergi alınmaktadır.

Ülkemizde Alınan Katma Değer Vergisi Miktarları

Katma değer vergisi ülkemizde; ekmek ve un mamülleri başta olmak üzere okul, sağlık hizmetleri ve öğrenci yurtları gibi kullanım alanları doğrultusunda inşa edilen prefabrik yapıların teslimlerinde %1’lik Katma Değer Vergisi alınmaktadır. Ancak %1’lik vergi kesintisi sadece temsilidir. Ülkemizde senetlerde ve sözleşmelerde yer alan Katma Değer Vergisi bedeli iseolarak hesaplanmaktadır. Ancak 2011 yılında Maliye Bakanlığı’nca yapılan değişikliklerde bazı ürünlerde vergi bedeli %8 olarak belirlenmiştir.

KDV Beyannamesi Nedir? Nasıl Verilir?

Katma değer vergisine tabi tutulmuş olan işletmelerin veya şirketlerin takip eden ayın 24. gününün akşamına kadar bağlı oldukları Vergi Dairesini muhasebecileri aracılığıyla veya şahsen verdikleri beyanname, KDV beyannamesi olarak adlandırılmıştır. Katma Değer Vergisi ödemeleri ise ayın 26. Günü yapılır.

Ayrıca Katma Değer Vergisi beyannamelerini aylık olarak veren işletmelerin dışında 3 aylık periyotlar ile veren işletmeler de bulunmaktadır.

Katma Değer Vergisi beyannamesinin ön yüzünde ise; işletmenin beyanname vermeden önceki ay içerisinde yapmış olduğu teslim ve hizmetler, toplamı vergi harici kapsamda yer alan teslim ve hizmetleri dışında bunların birbirinden çıkarılması sonucu elde edilen Katma Değer Vergisi matrahı yer almaktadır.

Verilen beyannamenin ön yüzünde ayrıca matrah üzerinden Katma Değer Vergisi oranlarına göre;

  • Hesaplanan vergi,
  • İlave edilecek vergi,
  • Toplam Katma Değer Vergisi,
  • İndirilecek vergi,
  • Ödenmesi gereken vergi,
  • Sonraki döneme devreden vergi,
  • İade edilmesi gereken vergi,
  • Tecil edilecek Katma Değer Vergisi satırları yer almaktadır.

Katma Değer Vergisi Hesaplama

Katma Değer Vergisi tutarı, Katma Değer Vergisi hariç fiyat ve Katma Değer Vergisi dâhil fiyat aşağıdaki KDV hesaplama formüllerine göre hesaplanır:

KDV Hariç Fiyat Üzerinden;

Katma Değer Vergisi Tutarı = KDV Hariç Fiyat x (KDV Oranı / 100)) olarak hesaplanır.

KDV Dâhil Fiyat Üzerinden;

Katma Değer Vergisi Tutarı = KDV Dâhil Fiyat x (KDV Oranı / (100 + KDV Oranı)) olarak hesaplanır.

KDV Dâhil Fiyat Üzerinden;

Katma Değer Vergisi Hariç Fiyat  = KDV Dâhil Fiyat / (1 + (KDV Oranı / 100)) olarak hesaplanır.

KDV Hariç Fiyat Üzerinden

Katma Değer Vergisi Dâhil Fiyat = KDV Hariç Fiyat x (1 + (KDV Oranı / 100)) olarak hesaplanmaktadır.

KDV nasıl hesaplanır sorusuna cevap formüller bu şekildedir. Bu formüller yardımıyla herhangi bir malın ve hizmetin size sunulan Katma Değer Vergisi hariç veya Katma Değer Vergisi dâhil fiyatını bir hesap makinesi yardımı ile de kolaylıkla hesaplayabilirsiniz. Bu verginin bilgileri faturalarda da ayrıca belirtilmektedir.

Hesaplanan KDV Nedir?

Hesaplanan Katma Değer Vergisi, işletmenin her tülü mal ve hizmet satışı sonrasında alıcıdan tahsis etmiş olduğu Katma Değer Vergilerinin kaydettiği ve aynı zamanda izlediği hesaptır.

1 Yorum

  1. […] KDV tahakkuku, kesilen faturanın sahte olup olmadığının anlaşılması için kullanılabilecek diğer bir yöntemdir. Firmanın kestiği fatura için o ayın KDV tahakkukuna bakılması ile, faturanın yasal olup olmadığı belirlenir. Eğer, alınan mal veya hizmetlere dair KDV tahakkukundaki değer, hizmete ödenen değerden daha az ise, fatura muhtemelen sahtedir. […]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPTCHA


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.