Kaos Ne Demek, Kaos Nedir

Kaos Ne Demek, Kaos Nedir
Kaos Ne Demek, Kaos Nedir

Kaos Nedir

Kaos dendiği zaman genelde kargaşa ve karışıklık durumu anlatılmak istenir. Daha bilimsel açıdan bakıldığında da evrenin bir düzene kavuşmadan önceki dağınık durumu kaos olarak tanımlanır. Gündelik konuşmada kaos nedir dendiği zaman, dağınıklık, başıboşluk, düzensizlik ve karmaşıklık ifade edilmek istenir.

Keşmekeş Ne Demek

Bu kavramın temeli, eski Yunanca’da khaos kelimesidir. Oradaki anlamı da boşluk, sınırsızlık, ıssızlık, uzay boşluğu ve girdap demektir. Khaos kavramı ise, bir şeyi doğurmak için yarılmak anlamına gelen khasko fiilinden gelir. Ancak Yunan mitolojisine bakılacak olursa, bu kavram bir çeşit tanrısal varlık olarak kabul edilmiştir. Çünkü kaos, evrenin bir düzene geçmesinden önceki halidir. Evren yaratılmadan önce kaos vardır ve her şeye düzensizlik hakimdir.

Kısaca kaos ortamı, her şeyin birbirine girdiği, belli bir organizasyonun olmadığı ve sonucun felaket olarak görüldüğü bir süreçtir. Aslına bakılırsa düzensizlik de bir düzendir ve değişmeyen birşey yoktur. Antik Yunan düşünürlerine göre kaos ışık tarafından düzenlenmiştir. Çünkü önce ışık yaratılmıştır. Kutsal kitaplarda da bu anlatılmaktadır. Zamanımızın bilim adamları da, evrenin oluşumunun 15 milyar önceki büyük patma ile başladığını kabul etmektedir.

Metafor Ne Demek

Kaos Ne Demek

Latincede, düzen kaostan doğar, kaosun getirdiği düzen ve kaostan düzene gibi tanımlamalara rastlanmıştır. Yani kaos ve düzen birbirinden ayrılmaz şekilde ilişkili görülmüştür. Kısaca kaso üzerine kafa yoran bütün düşünürler ve bilim adamları, evrendeki düzensizliğin de gerçekte belli bir düzene sahip olduğunu kabul etmektedir. Kaos ve düzen bir aradadır ve yaşamın doğası bu şekildedir. Kısaca kaos ne demek sorusuna, karışıklıktır şeklinde cevap vermek yanlış olmaz.

Kaos Teorisi Nedir

Kaos teorisinde kelebek etkisi olarak bilinen bir kavram bulunmaktadır. Şöyle ki, Brezilya’da bir kelebeğin kanat çırpması, Teksas’ta bir fırtına çıkmasına neden olabilir. Bunun gibi örneğin Çin’de zararlı bir gazın salınımı ülkemizde bir kuraklık yaşanmasına neden olabilir. Ya da Akdeniz’de yapılacak bir nükleer deneme, kutuplardaki buzulları eritebilir ve yerkürede iklim değişikliklerine neden olabilir. Hatta Afrika kırsalında bir şekilde hayatta kalabilen bir çocuk, dünyanın geleceğini değiştirebilir. Kaos teorisine göre imkansız hiçbir şey yoktur.

kaos nedir
kaos nedir

Bilim adamları bu tür olaylar yüzünden ilerde yaşanacak karmaşık ortamı bu terim ile tanımlamaktadır. Kaos teorisine göre kaotik sistemlerin kendilerine özgü bir düzenleri bulunmaktadır.

Kaos teorisi, öngörülemeyen, doğrusal olmayan ve karmaşık olayları inceleyen bir bilim dalıdır. Geleneksel bilimlerin birçoğu tahmin edilebilir olaylarla ve durumlarla ilgilidir. Kaos teorisi ise kontrol edilemeyen, doğrusal olmayan ve etkili bir şekilde öngörülebilirlik dışında bulunan olayları ve durumları ele almaktadır. Yirminci yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan bu teori, doğanın birçok küçük eylemlerden kaynaklanan karmaşık bir sistem içinde çalıştığını vurgulamaktadır. Bu konuda ilk çalışmaları yapan kişi Edward Lorenz’dir. Lorenz, o sırada bilgisayarında bir hava modeli oluşturmaya çalışıyordu.

Kaos teorisinin başlıca ilkeleri kelebek etkisi, belirsizlik ilkesi, düzen ve karmaşa arasındaki geçişler ve karışım ve çalkantıdır.

1 Yorum

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here