Kaide Ne Demek, Kaide Nedir

Kaide Ne Demek, Kaide Nedir
Kaide Ne Demek, Kaide Nedir

Kaide ne demek? Farklı kullanımları ve yaygın anlamı ile kaide nedir? Bu kelimenin en temel ve yaygın kullanılan anlamı kuraldır. Diğer bir anlamıyla bir taban veya ayaklık olarak kullanıldığı bilinmektedir. Ancak temel anlam olarak bu kelime Arapça kökenlidir ve kural kavramını karşılar.

Bir konuda yapılması veya yapılmaması gereken kuralları temsil etmesi, bir işin kaidesi olduğu belirtilir. Kural olarak kullanılan bu kelime, yasal kavramından çok sözlü olarak ifade edilmesi yeterli olan durumlar için tercih edilir. Herhangi bir kanun için kaide kelimesini kullanmak anlamı karşılamaz. ”Bahçedeki çiçekleri koparmamak kaidesi ile” örneği daha net bir şekilde anlaşılmasına yardımcı olabilir.

Jargon Ne Demek

Kaide Ne Demek

Bu kelime ile bir konuda var olan kuralların temsili olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle kaide ne demek sorusu için kural kavramını temsil ettiği cevabı verilebilir. Bununla birlikte özellikle mimari ve inşaat anlamında bu kavram oldukça önemlidir.

kaide ne demek
kaide ne demek

Bu tanımı ile ele alındığı zaman, bir yapının veya bir maddenin yere dayanan bölümü ya da bir yerin üzerine oturtulan nesne ve ayaklık olarak ele alınabilir. Bu sözcük aynı zamanda bir tabanı da temsil eder. Heykelin kaidesi dendiği zaman heykelin ayakları veya heykeli ayakta tutan taban akla gelmelidir. Aynı şekilde bir binanın kaidesi dendiğinde de kural kavramından ziyade ayaklar ya da zemin olarak ele alınmalıdır. Bu kelime aynı zamanda çok sık kullanılmasa bile kalça kavramıyla da bilinmektedir.

Kaide Nedir

Sözel anlamda ele alındığı zaman kaide nedir sorusu için kural cevabını vermek yeterli olacaktır. Ancak mimari ve sanat anlamında kaide kelimesinin anlamı daha çok ayaklık ve taban olarak geçer. Bu iki anlam günlük yaşam içerisinde neredeyse aynı sıklıkta kullanılmaktadır. Bir heykelin ya da yapının var olan ayakları için daha terimsel konuşabilmek adına kaide kelimesi tercih edilir. Ancak kurallardan bahsederken kural kelimesi yerine kaide kelimesinin kullanıldığı daha az görülecektir. Kalça anlamı olarak kullanılan bu kelime daha çok argo dilinde kabul edilir ve çok sık kullanılmaz. Bu şekilde teknik, sözel ve argo olarak bu sözcüğün anlamları ile ayırt etmek mümkün olacaktır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPTCHA


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.