Jargon Ne Demek, Jargon Nedir

Jargon Ne Demek, Jargon Nedir
Jargon Ne Demek, Jargon Nedir

Jargon Nedir

Jargon ne demek? TDK tanımı ve halk arasındaki yaygın kullanımı ile jargon nedir? Türk Dil Kurumu kaynaklarına göre jargon, aynı meslek veya topluluk içindeki insanların ortak dilden farklı olarak kullandıkları özel bir dil, sözcük veya deyimler dağarcığıdır. Örneğin tıp jargonu dendiği zaman, doktorların veya tıp çalışanlarının kendi aralarında oluşturdukları, nispeten bozuk bir ifade şekli anlaşılmaktadır.

Genel olarak bu bozuk dil yapısı kısmen argoyu çağrıştırsa da, argodan önemli bir farkı vardır. (Bknz: Argo Nedir) Argo belli bir meslek grubunda değil, daha çok gençler arasında kullanılan, biraz da kötü çağrışımlar yapan sözcüklerdir. Genel olarak argo kullanımında uygunsuz kelimeler bulunmaktadır ve çok fazla tercih edilmez. Buna karşılık, her ne kadar bozuk bir ifade şekli olsa da jargon, uygunsuz bir anlam taşımaz. Yine tıptan örnek verilecek olursa, bir hastanın tedavi sırasında kaybedilmesine doktorlar genelde hasta eks oldu der. Ex, exitus ifadesinin kısaltmasıdır ve ölüm anlamına gelir.

Bu bir jargondur ve hiçbir şekilde argo olarak kabul edilmez. Üstelik bu ifade şekli başka bir meslekte kullanılmaz. Yani jargonlar, işlerinde uzman olan kişiler arasında veya birbirleri ile iyi anlaşan topluluk içinde tercih edilen sözcüklerdir.

Jargon nedir merak edenler için, biraz daha ayrıntı vermek gerekirse; aynı meslek veya toplulukta yer alan kişilerin farklı bir anlaşma biçimi yaratmak, gündelik dildeki kelimelere farklı anlamlar kazandırmak, bazı sözcüklerde değişiklik yapmak, bunu yaparken dilin eskimiş ögelerinden ve yabancı dildeki söyleniş şekillerinden yararlanmak ve bu şekilde herkes tarafından anlaşılmayan kelime ve sözcükler oluşturmaktır. Böyle olunca tıp jargonu gibi, asker jargonu, öğrenci jargonu, ofis jargonu, gemici jargonu veya şoför jargonu gibi farklı jargonlar oluşmuştur.

Jargon Ne Demek

Bu kavram, belli bir etkinlik veya uğraş sahibi kişilerin kullandığı özel bir terminolojidir. Fikri veya mesleki şekilde aralarında ortak noktalar bulunan kişilerin kullandığı ortak ağıza jargon denmektedir. Örneğin gençlerin kendi aralarında kullandığı sözcükler bir gençlik jargonu oluşturur. Bazen buna ergen jargonu dendiği de olur. Bir dönem gençler kendi aralarında konuşurken, herıld yani (herhalde ifadesinin İngilizceye bezeterek) gibi ifadeler kullanırdı. Benzer ifadeler bir zaman çok kullanılıp bir süre sonra terkedilse de dönem dönem kulağa çalınırlar. Bugün hala çok çalışan öğrencilere inek denmesi gibi. Esasen gençler arasındaki bu tür davranışlar, onların bir gruba ait olma ya da popüler olma istekleri ile ilgilidir. Bu durum çalışma hayatına başladıklarında meeting set etmek (toplantı ayarlamak) ile devam eder.

Jargon ne demek anlamak için biraz da bu sözcüğün kökenine inelim. Jargon sözcüğü dilimize Fransızcadan girmiştir. Fransızcada da aynı şekilde yazılmakta ve telafuz edilmektedir. Jargon, belli bir meslek veya grup tarafından kullanılan ve başkalarının kolay anlamadığı özel kelimeler veya ifadeler olarak tercüme edilebilir.

jargon nedir
jargon nedir

Jargon Örnekleri

Jargonlar, bir gruba dahil olmayan bir kişiler için mutlaka anlaşılmaz gelecektir. Aslına bakılırsa yaygın olarak kullanılan bazı sözcükler, jargon olarak tamamen farklı bir anlamda kullanılmış olmaktadır. Buna karşılık bazı jargon örnekleri, anlam olarak aşağılayıcı bir anlam taşır. Bu nedenle sözlüklerde jargon, anlaşılması güç ve bozuk dil olarak tanımlanır.
Özellikle işyerlerinde bambaşka bir dil konuşuluyor. Ofis jargonu denilen bu duruma büyük ölçüde İngilizceden dilimize giren sözcükler etkili olmaktadır. Bazen yarı İngilizce yarı Türkçe sözcükler, özellikle iş dünyasında etkili olmaktadır. Örneğin matirks yapı, geri bildirim, toplantı set etmek, dönüş beklemek, mail atmak, teyitleşmek, takım ruhu, beyin fırtınası, adapte olmak, issue (sorun), FYI (bilginiz için anlamına gelen for your information kısaltması) bunun en canlı örnekleridir. Ofis jargonu bugün çalışanlar arasında kabul gören bir iletişim şeklidir.

Bugün büyük iş merkezlerinin kapısından girildikten sonra, kullanılan dil değişmektedir. Dışarıdan duyanlar bunu eleştirse de işyerlerinde ofis jargonu, çalışanları ele geçirmiş durumdadır. Günlük çalışmalarda, koşturmalarda, toplantılarda, kısaca her türlü iletişimde, genelde yabancı kelimelerden oluşan bir ofis jargonu kullanılmaktadır.

2 YORUMLAR

Argo Ne Demek, Argo Kelimeler ve Sözler - Bio Bilgi için bir cevap yazın İptal

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPTCHA


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.