Hümanizm Ne Demek, Hümanizm Akımı Nedir

Hümanizm Ne Demek, Hümanizm Akımı Nedir
Hümanizm Ne Demek, Hümanizm Akımı Nedir

Hümanizm Nedir

Hümanizm, kelime anlamı olarak insancılıktır. Bir diğer deyişle insan odaklılıktır. Hümanizm akımı, insanı geliştirmeyi amaçlar. Hümanizm, İtalya’da doğup oradan da tüm Avrupa’ya yayılan bir akımdır. Hümanizm kelimesi birçok anlama gelebildiğinden, bu konuda yazı yazanlar veya konuşanların hangi anlamdan bahsettiğini anlamak zordur. Bunun sonucu olarak da hümanizm kelimesi insanlara biraz kafa karışıklığı yaşatabilir. Farklı anlamları ile hümanizm nedir:

Sosyalizm Nedir

Hümanizm Akımı

Hümanizm akımı, birçok farklı anlam içerir. Bu farklı anlamlar uygun sıfatlarla anlaşılır bir şekilde tanımlanabilir. Yani bu şekilde, hümanizm akımı ne demek diye soranların kafasındaki karışıklık giderilmiş olur.

Rönesans Hümanizmi

Rönesans Hümanizm’i, öğrenmenin ruhudur çünkü bu dönemde klasik eserler (Yunan ve Roma eserleri) yeniden canlanmıştır. Bu şekilde insanlar kendileri için doğruyu ve sahteliği belirleyebilme yeteneğine sahip olmuşlar ve özgünvenleri yerine gelmiştir.

Felsefi Hümanizm

Felsefi Hümanizm, insan ihtiyacı ve ilgisine odaklanmış bir bakış açısı ve bir yaşam biçimidir. Modern hümanizm ve Hristiyan Hümanizmi, felsefi hümanizmden doğmuştur.

Hristiyan Hümanizmi

Hristiyan Hümanizm’i, Hristiyanlık ilkeleri çerçevesinde insanın kendi kendini tamamlamasıdır. Bu insan odaklı inanç, daha çok Rönesans Hümanizm’inin bir ürünüdür.

Modern Hümanizm

Modern Hümanizm aynı zamanda Naturalist, Bilimsel, Etik ve Demokratik Hümanizm olarak da adlandırılır. Modern Hümanizm, tüm doğaüstücülüğü reddeden ve esas olarak akıl, bilim, demokrasi ve insan merhametine dayanan bir felsefedir.

Seküler Hümanizm

Seküler kelimesi laik, dinden bağımsız, sürekli, yüzyıllık ve dünyevi gibi anlamlara gelir. Seküler Hümanizm, on sekizinci yüzyılın aydınlanma rasyonalizminin ve on dokuzuncu yüzyılın serbest düşünce anlayışının bir ürünüdür.

Dini Hümanizm

Dini hümanizm, etik kültür ve evrenselcilikten ortaya çıkmış bir anlayıştır. Bugün tüm etik kültür toplumları kendilerini modern anlamda hümanist olarak tanımlamaktadır.

Modern Hümanizm savunucularının ayrıldığı bir nokta, bu dünya görüşünün dini olup olmadığını sorgulamaktır. Modern Hümanizm’i dini olarak görenler, dini hümanistlerdir; ancak bu anlayışı felsefe olarak görenler, seküler hümanistlerdir. Bu anlaşmazlık, yirminci yüzyılın başından beri devam etmektedir. Laik ve dini geleneklerin birleştiği dönemden beri bu anlaşmazlık devam etmektedir.

Seküler ve dini hümanistler, aynı dünya görüşünü ve aynı temel prensipleri paylaşırlar. Sadece felsefe açısından aralarında bir fark yoktur. Seküler ve dini hümanistlerin birbirlerinden ayrıldığı tek nokta, dinin tanımı ve pratikte felsefenin tanımıdır. Dini hümanistlere göre dinin tanımı genellikle işlevseldir. Din, aynı felsefi dünya görüşünü paylaşan bir grup insanın kişisel ve sosyal ihtiyaçlarına hizmet eden bir şeydir.

Dinsel Hümanizm akımı, kişisel ihtiyaçlara hizmet etmek için hayatın gerçekleriyle başa çıkma yöntemleri için, ahlaki değerler için ve daha çoşkulu bir yaşam sürmek için gerekçeler sunar. Sosyal ihtiyaçlara hizmet etmek için hümanist dini topluluklar, bir aidiyet duygusu, çocukların ahlaki eğitimi için bir ortam ve törensel bir yaşam sunar.

Dini hümanistler, genellikle çoğu insanın sadece dinle karşılanabilecek kişisel ve sosyal ihtiyaçlara sahip olduğunu savunurlar. Dini hümanistler, hümanistleri anarken sevilen ruhu kurtarmaya değil, hayatta kalanlara ölen kişinin hayatında nasıl olduğuyla ilgili unutulmaz bir deneyim sunarak hizmet etmeye odaklanırlar.

İşte bu yüzden dini hümanistler, insanları ölüm döşeklerinde öne sürmüyorlar. Bunun sayesinde onların nasıl yaşadılarsa öyle ölmelerine izin verirler ve başkalarının gündemleri tarafından rahatsız edilmemelerinin daha iyi olduğuna inanırlar.

Kapitalizm Nedir

Dini ve Seküler Hümanistlerin Ortak Düşünceleri

Bu ortak düşüncelerden birincisi, hümanizmin insanların kendileri için düşündüğü felsefelerden biri olmasıdır. Hümanistlerin düşünmekten korktuğu ve keşfetmekten çekinmeyeceği hiçbir alan yoktur. Bu akım, gerçekliği kavramak için insani araçlara odaklanmış bir felsefedir. Hümanistler, sonsuz bilgiye erişme iddiasında asla bulunmazlar.

Hümanizm Akımının Önemli Temsilcileri

hümanizm nedir
hümanizm nedir
 • Giovanni Boccacio (1313 – 1375)

Giovanni Boccacio, İtalyan bir yazar ve şairdir. Boccacio, Rönesans Hümanizm’i için çok önemli bir isimdir. Bu yazarın ünlenmesini sağlayan, “Decameron” adlı eseridir. Hikayelerinde daha çok gündelik yaşamdaki olayları işlemiştir, dini konulardan uzak durmuştur. Boccacio, dünya edebiyatının ilk hikayecisi olarak sayılabilir.

 • Francesco Petrarca (1304 – 1374)

Francesco Petrarca, İtalyan bir şairdir. Bu akımın babası olarak da anılabilir. Modern İtalyanca’nın oluşturulmasında çok büyük katkıları vardır. Yalnızlığın, sanılanın aksine olumlu bir durum olduğunu savunmuştur. Bunu savunmasının en önemli nedeni de, yalnızlığın üretkenliği ve yaratıcılığı arttırmasıdır. İnsanın kendini geliştirebilmesi için sessizliğe ihtiyacı olduğunu savunmuştur.

 • Dante Alighieri (1265 – 1321)

Dante Alighieri çok büyük bir İtalyan şairdir. Batı edebiyatının önemli isimlerindendir. Çok ünlü olan “İlahi Komedya” adlı eseri dünya edebiyatının başyapıtlarındandır. Dante, İlahi Komedya eseriyle bilniir. Dante Alighieri aynı zamanda bir politikacıdır ve siyasetle de ilgilidir.

 • François Villon (1431 – 1463)

François Villon, Fransız edebiyatının kurucusu sayılan Fransız bir şairdir. Villon, lirik şiirin en önemli temsilcilerindendir. Başlıca eserleri “Küçük Vasiyetname (Le Petit Testament)” ve “Büyük Vasiyetname (Le Grand Testament)” olarak bilinir.

 • François Rabelais (1490 – 1553)

François Rabelais, Fransız bir yazardır. Roman türünün doğmasına öncülük etmiş bir yazardır. François Rabelais, hümanizm akımının öncülerindendir.

 • Pierre de Ronsard (1524 – 1585)

Pierre de Ronsard, Fransız bir şairdir.

 • Michel de Montaigne (1524 – 1585)

Michel de Montaigne, Fransız bir yazar ve deneme türünün öncülerindendir. 16. yüzyıl deneme yazarıdır.

 • Miguel de Cervantes (1547 – 1616)

Cervantes, Don Kişot romanıyla ünlü İspanyol bir yazardır. Çağdaş romanın babası olarak bilinir.

 • William Shakespeare (1564 – 1616)

Shakespeare, tiyatro edebiyatının en büyük bir sanatçısıdır. Shakespeare İngiliz’dir.

Hümanizm Akımı Türk Temsilcileri

Türkiye’de Cumhuriyet dönemi ile birlikte etkili olan bu düşünce akımının önde gelen Türk temsilcileri ise:

 • Nurullah Ataç
 • Vedat Günyol
 • Orhan Burian
 • Sabahattin Eyyüboğlu

1 Yorum

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPTCHA


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.