Feraset Ne Demek, Feraset Sahibi Olmak Nedir

Feraset Ne Demek, Feraset Sahibi Olmak Nedir
Feraset Ne Demek, Feraset Sahibi Olmak Nedir

Feraset Ne Demek

Geçmişten günümüze, insanların çeşitli özelliklerini tanımlamak için, aynı anlama gelen birbirinden farklı kelimeler kullanılmıştır. Feraset de, bunlardan birisidir. Feraset ne demek çoğu kişi bilse de, bilmeyenler için, algılamada çabukluk, dikkat ya da hızlı kavrama anlamlarına gelen bir kelimedir şeklinde anlatılabilir.

Zihni diri, hafızası kuvvetli ve bir olayın gidişatına bakarak sonunu kavrayabilenler, feraset sahibi insanlar olarak kabul edilmektedir. Bu terim için tabiri caizse, ”leb demeden leblebiyi anlamak” deyiminin kısa tanımıdır da denilebilir.

Geniş anlamda tanımlamak gerekirse, bir olayı her açıdan, öncesiyle sonrasıyla algılama, hem geçmişi hem geleceği görüp olaylar hakkında değerlendirmeye varma yeteneğidir. Feraset sahibi insanlar, herhangi bir olay hakkında, konunun daha başındayken nasıl sonuçlanacağını kestirebilirler. Feraset, daha önce bazı bilgin ve din adamlarının, geleceğe dönük öngörülerinin anlattıkları gibi sonuçlandığının görülmesi üzerinde, kesinliği hakkında görüş birliğine varılmış bir terimdir. Feraset sahibi olarak nitelendirilebilmek için, geçmiş, içinde bulunulan zaman ve gelecek hakkında anında kesin sonuçlara varabilecek bir kabiliyet gerekir.

Subjektif Ne Demek

Feraset Nedir

Bu kelimenin özellikle dini kaynaklarda sıkça geçmesine bağlı olarak zihinlerde uyanan feraset nedir sorusu için, olaylar ve kişileri, kısa sürede kesin sonuca varacak şekilde yorumlamaktır cevabını verebiliriz. Öyle ki feraset sahipleri, sadece olayları ve belirli konuları değil, kişileri de hızlı ve doğru şekilde analiz etme yeteneğine sahiptirler. Kişilerle ilgili feraset nasıl yapılır diyecek olursak da, insanların hal ve hareketleri ile konuşmalarına bakılarak, onun gerçek karakteri hakkında bilgi sahibi olabilme yeteneğidir tanımını yapabiliriz.

Feraset, görme, duyma ve hissetme duyularının aynı anda kullanılmasıdır. Bu duyulardan birisinin etkili olarak kullanılmaması, feraset diye tanımlanan algılama yeteneğini ortadan kaldırır. Çünkü feraset, bakılan kişi ve olaylara dair, sonuç hakkında kesin bir yargıya varmaktır. Aksi takdirde anlama yeteneği, kişilerin konuşması ve dış görünümüne yönelik bir algılamayla sınırlı kalacağı gibi, olaylar hakkında da derinliğe inmeden sadece sığ yorumlamalarda bulunulabilir.

Objektif Ne Demek

Feraset Kelimesinin Kökeni

Bu sözcük Arapça kökenli bir kelimedir. Dini terimlerin birçoğu gibi bu sözcük de Arapça’dan türetilmiştir. Her insanın, belirli bir seviyede sezgi yeteneği vardır. Feraset, bu sezgi yeteneğinin de ötesinde bir kavrama kabiliyetidir. Ferasetin, iki tanımı vardır. Birisi, kişilere herhangi bir çabanın sonucu olmadan, birden gelen ilhama bağlı olarak kavrama yeteneğidir. İkinci tanım ise, çalışarak belirli bir zihinsel çaba ve sonucu, duyu organlarını en iyi şekilde kullanmaya bağlı olarak kazanılan yetenektir. İki durumda da, karşısındaki olay ve kişileri hızlı şekilde değerlendirme kabiliyeti bulunan kişiler feraset sahibidir.

feraset nedir
feraset nedir

Tecrübe, feraset sahibi bir kişilik olmanın temel kaynağıdır. Aslında her insan, bir nevi feraset sahibidir ancak birçoğunun feraseti, olaylar ile kişiler hakkında yüzeysel değerlendirmelerle sınırlı kalmaktadır. Tecrübe ise, ferasetin ikinci tanımı (çalışarak kazanılan bir yetenek) için güzel bir dayanaktır. Tecrübeli insanlar, olaylara nasıl yaklaşacağını, ne şekilde davranması gerektiğini ve sonucun ne olacağını önceden tahmin edebilirler. Ayrıca, kişilerin konuşma ve hareketlerinden rahatlıkla karakter analizi yapabilir. Bu da, kişiyi feraset sahibi yapar.

Feraset için kısaca, ilham, tecrübe, çalışma ve doğuştan var olan birtakım güdülerle, insanları çok kısa sürede tanıma, olayların sonucunu da kestirebilme yeteneğidir tanımı yapılabilir.

1 Yorum

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPTCHA


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.